Biyoloji Kavram Bilimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

İçgüdü
İdentifikasyon
İguana
İğne Yaprak
İki Çenekli
İkilenme Süresi
İki yıllık bitki
İletim Demetleri
İmbirikat
İmmün Reaksiyon 1
İmmünite
İmmünize
İmmünofloresans
İmmünoglobulin
İmmünojen
İmmünoloji
İmmünolojik Tolerans 1
İmparapinnat
İmparipinnat yaprak
İmplantasyon (tutunma) 1
İmpuls
İnaktif
İndikatör
İndikatörstrip
İndüksiyon (tepkilendirme) 1
İnfeksiyon
İnflamasyon (iltihaplanma) 1
İnhibisyon
İnhibitör
İnkübasyon
İnkübasyon Süresi
İnkübatör
İnokülasyon
İnokülüm
İnorganik asit
İnorganik madde
İnsan Beyni
İnsan Kan Hücreleri
İnsan Kas Hücreleri
İnsan Tümör Virüsları
İnsanda Erkek Üreme istemi
İnsektivor
İnsight Öğrenme
1
İnsülin (şeker hormonu) 1
İntegument 1
İnterfaz
İnterferon 1
İnternod 1
İnternodyum
İntraepitel
İntraepitelial
İntraselüler
İntrors
İnvaginasyon 1
İnversiyon
İnversiyon Kromozomal 1
İn Vitro
İn Vitro Mutagenez
İn Vivo
İnvolukrum 1
İnvolusel
İnvulat
İridovirüs
İris
İskelet
İskelet Kası
İsoetales 1
İsotip
İyodometri
İyon
İyon-Pompa
İyot Eksikliği
İzlanditoksin
İzogamet
İzogami 1
İzolasyon
İzomer 1
İzomeraz
İzospor
İzotonik 1
İzotop 1
İzotop Atom
İzozim 1
İzozmotik

A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H I İ J K L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  W  V  X  Y  Z

Biyoloji Eğitimi Web Sayfasına Git
Son güncelleme:03.08.2019
İletişim :Nasip DEMİRKUŞ, Mesut GÜL