Biyoloji Kavram Bilimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

Macfemu
Maddenin Sakınımı Yasası
Makro

Makrofauna
Makrofaj
Makrofil/Makrosporofil
Makrofungus
Makroportal
Makrospor
Makrosporangiyum
Malik asit
Maltoz
Malpigi Borucukları 1
Manganometrî
Mantar 1
Mantar Bilimi
Manyetik Pusula
Marine dinoflagellates
Marjinal plasentasyon
Marsupialia 1
Mastitis
Matriks 1
Maya
Mayoz
1
Mayoz Bölünme 1 2
McFarland Yöntemiyle Sayım
Medulla 1
Medüz 1
Megagametofit
Megagametogenez
Megaspor 1
Megasporangiyum
Mekanoreseptör 1
Melanin
Melez Gücü
Membran
Membran Filitrasyon
Memeli
Memnoniella echinata
Menapoz 1
Mendel Çaprazları
Menekşe Sülfür Bakterileri
Menenjit
Menstruasyon 1
Merikarp
Meristem 1
Meristem halkası
Meroblastik bölünme
Merozoit 1
Mesane 1
Mesajcı RNA (m RNA)

Mesofil
Meşcere
Metabolit
Metabolizma
Metabolizmaya Dayalı Sayımlar
Metafita
1
Metafaz
1 2
Metagenez
Metamerizm
Metamorfoz 1
Metan
Metanefroz 1
Metanefridyum
Metanojen
Metanotrof
Metilotrof

Methylobacterium Rhodesianum
Meyve Çeşitleri
MeyveTohum

Mezenşim

Mezoderm 1
Mezofil
Mezofit 1

Mezofitler
Mezoglea
1
Mezokarp
Mezonefridyum
Mezonefroz
Mezozom
Micrococcaceae

Micrococcus
Micrococcus luteus
Mide
Miko
Mikofaj
Mikoflora
Mikoloji
Mikoplazma
Mikotoksin
Mikoz
Mikroaerobik
Mikroaerofil
Mikroaerotolerant Anaerob
Mikrobiyel
Mikrobiyoloji
Mikrobiyota
Mikrodünya
Mikroenjeksiyon
Mikrofauna
Mikrofil/Mikrosporofil
Mikroflora

Mikrofungus
Mikrofungus
Mikrohabitat
Mikroklima
Mikrokoloni
Mikrokonidyum
Mikrometre
Mikron 1
Mikroorganizma

Mikrop
Mikroprotalyum
Mikrosapor
Mikrospor
1
Mikroskop 1
Mikrosporangiyum
1
Mikrosporlar
Mikrotübül
Mikrotoksin
Mikrosporofil
Mikrovillus
Mikrozoospor

Miksidema
Miksotrof
Miles- Misra Sayım Yöntemi
Mimikri
1
Minimum İnhibisyon Kons.
Minimum Letal Doz

Mirasidyum
1
Misel 1
Mısır
Mitokondri 1
Mitotik bölünme
Mitoz
Mitoz Bölünme 1
Mixotrof
Miyelin 1
Miyelin kılıf
Miyofibril

Miyoglobin
Miyokard
Miyop

Miyopluk
Miyozin
1
Modifikasyon

Mol
Molekül
Mongolizm 1
Monera 1
Monoik
Monoklonal Antikorlar
Monococcus

Monodelfus
Monofiletik
Monohibrit
Monohidroksi alkol
Monoik
Monokarpik

Monokasyum

Monoklamideik
Monoklin
Monokok

Monokotil
Monokotiledon  1 2
Monomer 1
Monoploid
Monopodial
Monosakkarit1
Monosentrik
Monospor

Monotipik
Monotrichous
Moraxella osloensis

Morbidite
Morfogenez
Morfogenez
Mortalite
Motor birim
m-RNA
Mucor
MUG
Mukoza

Mukronat
Mukronulat
Mukus
Multipli Allel
Multipotent
Mum Kavanozu
Musilaj
Mutajen
Mutant
Mutasyon 1
Muton 1
Mutualizm
1

Multipi Alleller
Muscle 1

Mürein
Müshil
Myces
Mycobacterium paratuberculosis
Mycoplasma pneumoniae
Mycobacterium tuberculosis
Myofibriller
Myxomycetes
Myxomycotina

A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H I İ J K L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  W  V  X  Y  Z

Biyoloji Eğitimi Web Sayfasına Git
Son Güncelleniş:03.08.2019
İletişim :Nasip DEMİRKUŞ, M.İLÇİN