İmmün reaksiyonİmmün reaksiyon
(ters/zıt/karşıt/bağışık tepkime)

İmmün reaksiyon
(ters/zıt/karşıt/bağışık tepkime)

İmmün reaksiyon
(ters/zıt/karşıt/ bağışık tepkime)

Ör:Antijenlere karşı antikor yapımı.