İzomer


İzomer

İzomer

İzomer

İzomer

Eşit parça, eşit kısım. Kimyasal formülü aynı fakat yapısı farklı olan moleküldür. Örneğin glukoz ve fruktoz. Kimyasal formülü aynı fakat yapısı farklı olan moleküldür.
Örnek cümle : İzomer atom demek tanım itibariyle doğru olmaz. İzomer dediğimizde atomdan değil, bileşiklerden ya da moleküllerden bahsediyoruz demektir.