İnvolkrum
(brakte topluluğu)


İnvolkrum
(brakte topluluğu)

Özellikle kapitulum çiçek durumunda braktelerin oluşturduğu topluluğa involkrum denir.Brakte topluluğuna denir.
Örnek cümle: İnvolukrum 'u meydana getiren pulsu yaprakların bir tanesine verilen filiary’dir.