İmbrikat


İmbrikat

İmbrikat

Üst üste bindirmeli. Balık sırtındaki pullar veya çatı kiremitleri gibi üst üste binmiş yapılar.