Biyoloji Kavram Bilimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

Habitat 1
Habituasyon 1
Habitus
Haemophilus influenzae
Halobacterium spp.
Halofil
Halotolerant
Haploit
Halofit
Halofit Salicornia
Halofil Vibrio
Haploit Kromozom
Haplomorfik
Haplotrikus
Haptotropizma
Hardy-Weinberg Yasası 1
Hastat
Halobacterium
Hava Kesecikleri
Hava Kökleri
Havers Kanalları 1
Havuçta karoten kritalleri
Hazırlık Reaksiyonu
Heksoz
Hegza
Helikaz
Helîkoid kîmos
Helicobacter 1
Hemaglütinasyon
Hematüri
Hemobius Stigma
Hemofili 1
Hemoglobin 1
Hemolenf
Hemolitik
Hemoliz
Hemosiyanin
Hemosöl
Hemoraji
Henle

Henle Kulpu
Hepadnaviridae
Hepatik 1
Hepatit B Virüsü 1
Herbasöz 1
Herbivor 1
Hermafrodit
Hermafroditlik
Hermafroditizm
Heparin
Herpes Simpleks Enfeksiyonu
Herpes Virüsler
Hesperidyum
Heterofermentatif
Heterofili
Heterogami 1
Heterogamus
Heterograft
Heterograftlar 1
Heterojen
Heteronom metamerizm
Heterospor
Heterostilus
Heterotrof
Heterotroflar 1
Heterozigot 1
Heterozigot Translation
Heterosis
Heterozis 1
Hibernasyon 1
Hibrit
Hidatot
Hidrofil
Hidrobiyoloji
Hidrofit
Hidrofitler
1
Hidrofob
Hidrojen Bağı

Hidrolitik
Hidroliz 1
Hidroponik 1
Hidroponiks
Hidrostatik
Hidrotropizma
Hidrür
Hif 1
Hilum
Hipantiyum
Hipermetrop
Hipersensitivite
Hipertipemi
Hipertonik 1
Hipodermis
Hipofiz 1
Hipogeik
Hipogin çiçek
Hipoglisemi
Hipokotil 1
Hipokrateriform
Hipokratiform
Hipolipemi
Hipotalamus
1
Hipotez 1
Hipotonik 1
Hirsut
Hispid
Histamin
Histoloji
Histon
HİV Virüsü 1
Holoblastik
Holoblastik bölünme
Holotip
Homeostasi
Homeostazis 1
Hominid
Homograft
Homograft Reaksiyon 1
Homojen
Homolog
Homolog Yapılar(Organ) 1
Homolog Kromozom 1
Homolog Kromozomlar
Homolog Yapılar
Homoloji
Homoloyotermik 1
Homospor
Homosprous
Homostilus
Homozigot 1
Hormonal Kontrol
Hormon
Hormonlar
Homonom metamerizm

Howard Küflü Saha Sayımı
Howard Lamı
H5N1 Avian İnfluenza Virus
Humoral bağışıklık
Humus
Hücre
Hücre Çekirdeği
Hücre Döngüsü
Hücre ve Hücre Organeli Farklılaşması
Hücre Kuramı
Hücre Sayısı Sabit Hayvanlar
Hücreler Arası Boşluk
Hydrilla verticilata (Hydra)
Hydrothermal Vent Bacteria
Hypsibus

A  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H I İ J K L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  W  V  X  Y  Z

Biyoloji Eğitimi Web Sayfasına Git
Son Güncelleniş:03.08.2019
İletişim :Nasip DEMİRKUŞ, M.İLÇİN