İmmunojen


İmmunojen

İmmunojen

Antijen.Bağışıklık cevabına neden olan herhangi bir madde.