İridovirus


İridovirus

Böcek virüsü.Yığın halinde bulunduklarında gökkuşağı görüntüsü veren, böceklerin çoğunda parazit olarak bulunan, çift iplikli DNA içen, kılıfsız, ikozahedral bir virüs.