Biyoloji Kavram Bilimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

R plazmidi
Radial segmentasyon
Radial
Radiat
Radikula 1
Radula 1
Radyobiyoloji
Radyoekoloji
Radyoimmunoassay
Rafe
Rahilla
Rahis
Rasem
Rasemos Çiçek Durumu
Rasemus
Rassenkreis
Raşitizm
Reabsorbsiyon 1
Readycult Enterococci Broth
Reçine Kanalı
Redya 1
Redbloodcells
Red-tide
Redüksiyon 1
Refleks
Refleks Yayı
Reflaktör Periyodu
Refraktometri
Regülatör Genler 1
Rejenerasyon 1
Rekabet
Rekapitulasyon 1
Rekombinant DNA
Rekombinasyon 1
Rekon
Respiration

Restriksiyon enzimi
Resupinnat
Restrepia Pandurata
Retikulat
Retikulat-areolat
Retikulum 1
Retina 1
Retrors
Retroviridae
Retus
Revulat
Rezistan
Rezistans
Rezonans Sistemi
Rezorbsiyon
Rhabdopleura
Rekontaminasyon
Rektum
Renal 1
Renal Kürecik
Reniform
Renin 1
Renk Körlüğü
Reovirüs
Replication (Replikasyon) 1
Replikon
Repressör 1
Reprodüktif
Reseptakulum
Reseptör 1
Resesif
Resesif gen
Rhabdoviridae
Rhizobium
Rhodophyta
Rhizobium meliloti
Rhizopus
Rhodophyta
Rhodotorula glutinis
Rhizopus stolonifer
Riboflavin
Ribonükleik Asit 1
Ribozim

Ribozom 1
Rikettsia 1 2
Ripidium
Rizoid 1
Rizoidler
Rİizokarpik
Rizom 1
R Plazmidi
RNA polimeraz
RNA Tümör Virüsleri
RNA Virüsleri
Rodopsin 1
Rombik
Root Monocotiledon
Rosulat
Rotat
Rotavirus (RNA Virus)
Rotundat
Rugus
Ruminat
Runsinat
Rusinat Yaprak

A  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H I İ J K L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  U  Ü  W  V  X  Y  Z

Biyoloji Eğitimi Web Sayfasına Git
Son Güncelleniş:03.08.2019
İletişim :Nasip DEMİRKUŞ, M.İLÇİN