Biyoloji Kavram Bilimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

Abaksial
Abakteriyel
Abdomen
Abiyogenez
Abiyotik Çevre
Abiyotik Faktör
Abortus
Absorpsiyon
Absorpsiyon Spektrumu
Absisyon Tabakası
Acer - Acer Tohumu
Acetobacter
Acetyl-CoA Yolu

Acid-Fast
Acoelomata
ACTH
Actinomycetes
Açık Dolaşım
Adaksial
Adaptasyon
Adaptif Dallanma
Adem Bizim Atamız
Adenin
Adenoviridae
Adenovirus
Adenozin Tri Fosfat (ATP)
ADH
Adipoz
Adlandırma
Adsorbsiyon
Adrenal korteks
Adrenalin
Adventif Kök( Ek kök )
Aeriyal Hif
Aerob
Aerob organizma
Aerobik
Aerobik solunum
Aerobiyoloji
Aerobiyoz
Aerojenik
Aerotaksi
Aerotolerans Testi
Aerotolerant
Afaziya
Aflatoksin
Agar
Agar Agar
Agregat
Akaulesent
Angstron
Agaropektin
Agaroz Jeli
Aglütinasyon
Agnata
Ağaç Kabuğu Küfü
Ağsı Damarlanma
Ahtapot

AIDS Virüsü
Akciğer
Aken
Aken Meyve

Aklamideik
Akondroplaziya

Aktif Bağışıklık
Akrognus
Akromegal
Akromegali
Akrodrom
Akrozom
Aksiyon Potansiyeli
Akson
Aktif Bölge
Aktif Merkez
Aktif Taşıma
Aktifleştirici Enzimler
Aktin
Aktinomorf
Aktivatör
Akuleat
Akuminat
Akut

Akrozom
Alarm Renkliliği
Aldehit
Aldehit Fuksin
Aldosteron
Alel
Alel Genler
Alem
Alerji
Alevron
Alfa zinciri
Alfa Hemoliz
Algler
Alicyclobacillus
Alfa Hemoliz
Alkalifil  
Alkalifilik
Al.Fermantasyonu

Alg
Algler
Algoloji
Allopatrik
Allantoyis kesesi
Alternat
Altglumella
Alveol
Alveolat
Amebosit
Amensalizm
Amentum
Amfitrop
Amilaz
Amilopektin
Amino asit
Amip
Amipsi Hareket
Amitotik bölünme
Amniyon
Amoeboid hücreler
Ampleksikaul
Anabolizma
Anaerobik solunum
Anafaz
Analog
Anatrop
Androdioik
Androfor
Androjen
Androginofor
Androkeum
Andromonoik
Androsporangiyum
Anemi
Anemofil
Anestezi
Anestezik
Anfetamin
Angi
ospermler 1
Angulat
Anhidrobağlar
Anizogami
Annual
Anjin
Anter 1
Anteridyum 1
Anteriyör
Anterozoid
Antosiyanin
Antrofofilik
Antiasit
Antibadi
Antibiyotikler, 1
Antiviral
Antiviral Protein
Anyon
Apikal
Apikal Meristem
Apikulus
Apoenzim 1
Apofisis
Apopoz
Apse
Allerjen
Allomices
Allontois
Alt tür
Alternaria
Alveol
Alyuvar
Amaçlı Mutasyon
Ameba
Amensalizm
Amfoterik
Aminoasit
Amino Grubu
Amip
Amipsi
Amipsi Hareket

Amniyon

Amoeba proteus
Anabaena
Anaerob
Anaerobik
Anabolizma
Anafaz
Anaflaksis
Analog

Anaphase
Anatomi

Androjen

Anerji
Anhidrobağlar

Anizogami
Anoksijenik
Ansikte
Antagonist
Antennarius Hispidus
Antep Fıstığı
Anterozoid
Antibiyogram
Antidiüretik Hormon
Antifagosit
Antijen 1
Antijenik Determinant
Antikoagülan
Antikoagülant
Antikodon
Antikor 1
Antimetabolit
Antimisin A
Antimikrobiyel İlaç
Antimikrobiyel
Antioksidan
Antipetalus
Antiseptik
Antisepalus 1
Antiserum
Antitoksik
 
Antitoksin 1
Antosiyan
Antosiyanin,1
Antrofil
Antropojen
Anyon 1
Apandis
Apandisit
Apeks
Apetal
Apîkulat
Apokarp
Apoptaz
Apotojen 1
Araknoid
Araknoid tüy
Arboretum
Arbovirüs
Arcobacter
Ardıç
Areal
Areolat
Arillus
Aristat
Aristo
Arjantimetri
Arkebakteri
Arkegonyum 1
Arkenteron
Arkeosit
Arter
1
Arteriol 1
Arthritic
Arthrobacter
Artrit
Artropod 1
Artrospor
Asepal
Aseptik Teknik
Asetilkolin 1
Asetolaktis
Asidofil
Asidofilik
Asidotolerant
Asidozis 1
Asimilatif Gövde 1
Asit
Askaris
Askaris Yumurtasi
Askokarp
Askorbik Asit
Askospor 1
Aslan pençesi
ASO
Aspergillus
Aspergillus versicolor
Aspergillus Fisheri
Asterotrikus
Astigmatizm
Aşı
Atardamar
Ateliozis
Atenuat
Atom
Atom Yörüngesi
ATP 1
Atreziya
Atriyum 1
Atrop
Aurikulat yaprak
Aves (Kuşlar)
Avikularya
Aurikulat
Avirulent
Azot Fiksasyonu

B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H I İ J K L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  W  V  X  Y  Z

Biyoloji Eğitimi Web Sayfasına Git
Son Güncelleniş:03.08.2019
İletişim :Nasip DEMİRKUŞ, M.İLÇİN