Biyoloji Kavram Bilimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

Bacillus  1 2 3
Bacillum
Bademcik
Bağ Doku
Bağışık
Bağışıklık
Baird – Parker Agar
Bakka
Bakteri 1
Bakteri Pilileri (uzantı)
Bakterisidal
Bakterisit
Bakteri Spor Formu
Bakteriüri
Bakteri Toksinleri
Bakteriyofaj 1
Bakteriyoloji
Bakteriyolojik Metod
Basit Yaprak
Bakteriyosin
Bakteroit
Bakteriyostatik
Bal Arısı Ağzı
Bal Arısı Temiz. Bacağı
Bal Arısı Kanadı
Balık
Balık Kan Hücreleri
Balsam
Barofil
Barotolerant
Basımlama
Basidium
Basidiospor
Basil 1
Basillus 1 2
Basidiomycetes
Basisîd kapsül
Basit Boyama
Basit Geçit
Basit Kristal
Basit Yaprak
Başak Çiçek Durumu
Baz

Bazal Metabolizma
Bazal Metabolizma Hızı
Bazal plasentasyon
Bazidiyofor
Bazidiyum 1 2
Bazik Fuksin
Bazofil Lökosit
Bentik
Bentos ,1
Besin Zinciri

Besin Piramidi

Beslenme

Bellek Hücresi
Besiyeri
Beslenme
Beta Hemoliz
Beyin 1
Beyincik
Beyin Korteksi
Bezelye
BCGI
Bıdış
Biennial
Bifid
Bifoliat
Bifurkat
Bigeminat
Biküspid
Bilabiat
Bileşik Yaprak
Bileşik Başak Çiçek Durumu
Bileşik Meyve
Bileşik Yaprak
Bileşik Yalancı Şemsiye Çiçek Durumu
Bilateral
Binalent
Binomial Adlandırma
Binomial Nomenklatür
Biotin

Bipinnat

Bipolar
Bipolar Tomurcuklanma
Birefrigens
Biseriat
Biserrat
Bistüri
Birim Zar
Bitegmik
Biternat
Bitki Kökü
Bivalent
Biyoessey 1
Biyogenez
Biyolojik Oksidasyon 1
Biyolojik Saat
Biyolüminesens 1
Biyom 1
Biyomas 1
Biyopolimerler
Biyosfer 1
Biyoteknoloji
Biyotik
Biyotik Potansiyel 1
Biyotik Çevre
Biyotik Faktör
Biyotip

Blastomer

Blastopor
Blastosöl 1
Blastula 1
Blastokonidyum
B Lenfosit
Blood Agar
Boğum
Bone (Kemik) 1
Bonedif
Bones
Bostriks
Boşaltım Sistem
i
Botanik
Botulin
Botulizm
Boyama
Bowman Kapsülü 1
Böbrek
Böbrek Üstü Bezi
Böcek
Böcek Bileşik Göz
Böcek Kapan Bitki
Böğürtlen
Bölünme
Brakidodrom

Brakilidaktili
Brakifalanji 1
Brakipoda 1
Brakisefal 1
Brakte 1
Brakteol
Branchiostoma
Brankiyal 1
Breed Yöntemi
Briozoa
Briyofit , 1
Briyofita
Briyoza
Brucella Melitensis
Buğday
Bronş
Bronşit
Brown Hareketi 1
Brucella
Brusellozis
Bukalemun
Bulbus
Bulbous
Burun
Büyüme
Buz Dağı

A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H I İ J K L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  W  V  X  Y  Z

Biyoloji Eğitimi Web Sayfasına Git
Son Güncelleniş:03.08.2019
İletişim :Nasip DEMİRKUŞ, M.İLÇİN