Żnduction


Żnduction

1-Herhangi bir olayı başlatma, belli bir etken yardımı ile herhangi bir olayın başlamasına sebep olma.Tepki uyandırma
2-Organizatör ya da başka bir dokunun etkisi aracılığıyla gelişmekte olan embriyonun bir dokusunda özel morfogenetikbir etkinin meydana getirilmesi. Tepkilendirme/Uyarma .
Etki oluşumudur. Herhangi bir olayı başlatma, belli bir etken yardımı ile herhangi bir olayın başlamasına sebep olmadır. Elektiriklenmedir.
Örnek cümle : İndüksiyon elektromotor kuvveti Manyetik akı değişiminin oluştuğu bir tel çerçevede manyetik kuvvetin yükleri hareket ettirmesi sonucunda oluşur.