İzomer


İzomer

İzomer

Eşit parça, eşit kısım. Kimyasal formülü aynı fakat yapısı farklı olan moleküldür. Örneğin glukoz ve fruktoz. Kimyasal formülü aynı fakat yapısı farklı olan moleküldür.
Örnek cümle : İzomer atom demek tanım itibariyle doğru olmaz. İzomer dediğimizde atomdan değil, bileşiklerden ya da moleküllerden bahsediyoruz demektir.