İntrors


İntrors

Anter yarıklarının içte, ginekeuma (dişi organ) bakan yönde olması.