İyon Pompa


İyon Pompa

İyon Düzenleyici.Hücre zarında bulunan ve iyon akışını düzenleyen kompleks protein molekülü.