İmparapinnat


İmparapinnat

Uçları tüysü bileşik yapraktır. Bileşik yaprak ekseni ucunda tek yaprakçık bulunan bileşik yapraktır. Bu bileşik yaprakta yap-rakcık tek sayıdadır, eş anl. Odd pinnat.
Örnek cümle: Yasemin imparipinnat yaprak türüne sahiptir.