İnternod


İnternod

Düğüm arası İki düğüm arasında kalan gövde parçasıdır.Düğüm arası, boğum arasıdır. Gövde üzerinde yaprakların ve dalların çıktığı iki nodyum arasında kalan yapraksız parçadır.
Örnek cümle: Bazı bitkilerin internodları uzun, bazılarının ise kısadır.