İzogamet


İzogamet

Eş Üreme hücresi.Şekil ve büyüklük bakımından aynı olan gametler.