Ýzotop


Ýzotop

Ýzotop

Bir kimyasal elementin aynı atom numarasına fakat farklı atomik kütleye sahip diğer formlarıdır.Aynı atom numaralıdır.
Örnek cümle: Hidrojen, döteryum ve trityum örneği verilebilir bunlar sırasıyla kütle numaraları 1,2 ve 3 olan hidrojen izotoplarıdır .