intraepitel


intraepitel

Örtü hücresi içi.Epitel hücreleri içerisinde. Epitel hücreleri arasında.