İnokulasyon


İnokulasyon

Canlı Aşılama. Bir materyale mikroorganizma ilave etme işlemi.