Biyoloji Kavram Bilimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

Tadarida
Tagmata
Takım
Takson
Taksis 1
Taksonomi
Talamus
Tallofit
Tallofitler
Tallus
Tampon
Taşlık
Tayga 1
Tek çenekli gövdesi enine kesit
Teka
Tektorial Zar 1
Tek Yılık Bitki
Telofaz 1
Templat
Tendon
Tendril
Tentakül
Tenodera Aridifolia
Tenya
Tenya Yumurtası
Teori
Tepal 1
Tepecik
Terapsitler
Teret
Terliksi Hayvan
Terminatör gen
Termoasidofilik
Termodinamiğin Birinci Yasası
Termodurik
Termofil
Termolabil
Termonasti
Termostabil
Termotolerant
Ternat
Territorialite 1
Ters lale
Ters Mikroskop
Terminal Spor
Teşhis
Tespit
Testa
Testis 1
Testesteron
Tetani 1
Tetanoz
Tetracoccus
Tetrad 1
Tetradinamus
Tetraploit
Tetrapoda 1
Tetrat
T1 Bakteriyofajı

T2 Bakteriyofajı
T4 Bakteriyofajı
T6 Bakteriyofajı
T7 Bakteriyofajı
T4 DNA Ligaz
T4 DNA Polimeraz
T Fajları
Thermomicobium
Thermoplasma
Thoma Lamı
Thoraks
Thrikspermum Subulatum
Tiamin
Ticari Sterilizasyon
Tifo
Tifoid
Tigmotropizma 1
Tilakoid 1
Timin 1
Timpanum
Tindelizasyon
Tirsus
Titre
Titrimetri
Titrasyon
Titrasyon Komplementer
Togaviridae
Tohum
Tokoferoller
Toksin Botulizm
Toksin 1
Tomentos
Tomurcuk
Tomurcuklanma
Tonus 1
Toplardamar
Topluluk
Tornaria 1
Torus
Total
Toxoplasma
Tozlaşma
Trake
Trakeit
Trakeitler 1
Trakeofit
Tradeskantia yüzeyden amarilis stoma
Transdüksiyon 1
Translokasyon 1
Transdüsör

Transfer RNA
Transform Etkenleri
Transgenik
Transgenik canlı
Transgenik Hayvan

Transkripsiyon

Translasyon
Transpirasyon 1
Transversal Düzlem
Transport
Transversal Düzlem
Travmatropizma
Treponema pallidum
Trichoderma
Trichomonas vaginalis
Trichosporon cutaneum
Tri
Tridinamus
Trifoliat
Trikosist
Trilobitler 1
Tripinnat
Triplet Durum
Triplet Kod 1
Triploit 1
Triploblasti
Tripsin
Triternat
Triticus
tRNA
Trofallaksis
Trokofor
Trombin 1
Trombokinaz
Trombosit
Trombus
Tropizma
Trunkat
Trup
Trypanosome trypomastigote
TSH (Tiroid uyarıcı hormon)
Tsunami
Tuber
Tuber Gövde
Tubul
Tubulat
Tundra 1
Turgor
Turgor Basıncı 1
Turnover Sayısı
Turp
Tuz
Tuzak peptidi tedavisi
Tüberkül
Tüberküloz
Tüketici Organizmalar
Tümör
Tür
Tütün Mozayık Virüsü

A  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H I İ J K L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  W  V  X  Y  Z

Biyoloji Eğitimi Web Sayfasına Git
Son Güncelleniş:03.08.2019
İletişim :Nasip DEMİRKUŞ, M.İLÇİN