İçgüdü


İçgüdü

İçgüdü

İçgüdü

1-Bireyin önce geçirmiş olduğu deneye bağlı olmayan ve genetik olarak belirlenmiş davranış ya da tepki tipidir.
2-Organizmayı o türe özgü olan bir amaca sürükleyen hareket eğilimi (Örneğin örümceğin ağ örmesi gibi)
Örnek cümle: İçgüdü somatik ve bedensel kaynaktan gelebilir.