Biyoloji Kavram Bilimi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

 

Saccharomyces
Saccharomyces cerevisiae
Safra Kesesi/Taşı
Sagitat
Sakkaraz
Sakkat
Sakkulus 1
Salgi Cebi
Salgı Tüyü
Salmonella 1
Salviform
Samara Meyve
Samara

Saprofit
Saprofit Beslenme
Saprofitik
Sarcinia
Sarılıcı Gövde
Sarkolemma
Sarkomer
Sarmal Virüsleri
Sarsina
Schizosaccharomyces
Schlerenkima
Seboidler
Seçilme Avantajı
Sedimentasyon
Segment
Segmentasyon
Sekonder
Sekonder Tepki
Sekresyon 1
Sekretin
Sekum/Toplar Kese
Seleksiyon
Selüloz
Semimikro
Seminifer Tüpcükleri
Sendai Virüsü
Sentral Spor
Sentriol 1
Sentriperital
Sentromer
Sentrozom 1
Sepal
Sepaller
Sepsis
Septifragal kapsula
Septum
Ser
Sera Etkisi
Serebral
Serebellum
Serebrum
Serimetri
Seriseus
Serkarya
Serkopitekoid
Serotip
Serrat
Serrulat
Serum
Sesil
Seta
Setos
Sferik simetri
Sferoplast
Sfinkter 1 2
Shigella 1
Shewanella oneidensis

Sınıf
Siatyum
Sieve Plate
Sigma Virüsü
Sikaslar 1
Siklopiazonikasit
Siklozis
Sil
Siliat
Silikuva

Silikula
Silikula Meyve
Simbiyont
Simbiyos
Simbiyozis 1
Simiyan Virüsü
Simpatri
Simpetal
Simpodial
Sinangiyum
Sinaps 1
Sinapsis 1
Sindirim Sistemi
Sinerji
Sinerjik Etki
Sinerjistik
Sinerjizm
Singenesis
Singami 1
Sinkarp
Sinkonium
Sinir Hücresi
Sinoatrial Düğüm
Sinonim
Sinsepal
Sinsinus
Sinsinius Çiçek Durumu
Sinsitiyum
Sintip
Sinüs
Siroz
Sirkadiyen
Sirkadiyen Ritim
Sistem
Sistol-Diastol 1
Sistolit
Sistron 1
Sitokinez 1
Sitokromlar
Sitoloji
Sitoplazma
Sitreoviridin
Sitriat
Sitrik Asit
Sitrinin
Siyanokobalamin
Skabrid
Skalariform
Skapos
Skarbos
Sklerankima
Skimkulat

Skeletal muscle
(iskelet Kası)
Sklerankima Hücreleri

SMAC Agar
Smooth muscles
Soğanda Prizmatik Kristaller
Soğan Zarı

Sol
Soluk Borusu
Solucan

Solungaç

Solunum
Solut

Solüsyon
Solvent 1
Somatik Hücre Sayımı
Somit
Somitler 1
Sorbitol Mac Conkey Agar
Sorosis
Sölom 1
Sölom boşluğu
Spadis
Spadiks
Spatulat
Spata
Spazm
Species (Tür) 1
Spektrofotometri
Sperm 1
Spermatofor
Spermatogenez
Spermatozoid
Spesifik
Spermatosit
Sphenopsida 1
Spicule
Spikelet
Spika
Spikül
Spinal cord (Omurilik)
Spitat
Spirillum 1
Spirogyra
Spirogyra conjugation
Sponge
Spongocoel
Spor 1
Sporangium 1
Spor Boyama
Sporla Üreme
Sporlaşma
Sporofit 1
Sporokarp
Sporolactobacillus inulinus
Sporosarcina Endosporu
Sporozoa
Sporozoit
Spp.
Spirillum Bakteri
Spiral Segmentasyon
Stachybotrys
Stafilokokal
Stellat
Stapes

Staphylococcus

Staphylococcus aureus 1
Stamen
1
Staminod
Staminodyum
Stapes
Starter Kültür
Statocyst
Steatopigia 1
Stele 1
Stellozis
Stem monocotyledon
Sterigmatosistin
Steril
Sterilizasyon
Steroit
Steroitler
STH (Somatotropin hormonu)
Stichopus Ovulation
Stierle Oksidasyon
Stigma 1
Stilus
Stilet
Stilopodik
Stimulus 1
Stipe
Stipitat
Stipül
Stolon
Stoma 1
Stomach paries(Mide Duv.Kesit) 1
Streptobasillus
Streptococcus 1 2
Strigos
Strobilus
Stylopodium
Stümilasyon
Stümilatör
Stümülasyon
Stümülatör
Suberin
Subepidermal plexus
Subgerminal Boşluk 1
Subledipot
Substrat
Subterminal Spor
Subulat
Sugar
Sukulent Gövde
Sukulent Yaprak
Sulkat
Suspansör
Suş
Su Yosunu
Su Şamdanları
Süberin
Süksesyon 1
Sülfamid

Sülük
Süspansiyon

A  B  C  Ç  D  E  F  G  Ğ  H I İ J K L  M  N  O  Ö  P  Q  R  S  Ş  T  U  Ü  W  V  X  Y  Z

Biyoloji Eğitimi Web Sayfasına Git
Son Güncelleniş:03.08.2019
İletişim :Nasip DEMİRKUŞ, M.İLÇİN