21.YÜZYILDA EVRİMİN BİLİMDEKİ KONUMU VE UYGULAMA ALANLARI 
            KÜRESEL ISINMAYA ÇÖZÜM ARAMADA KAVRAM YANILGISI;
  İNSANIN MI ÇEVRE SORUNU VAR, ÇEVRENİN Mİ İLKEL İNSAN SORUNU VAR?
     ARTIK VE ATIK MALZEMELERİN, ÖĞRETİMDE VE ÜRETİM ÖNCESİ; 2. VE 3. KEZ                     KULLANIMINA YÖNELİK VERİMLİ TASARIM ŞEKİLLERİ VE SAHALARININ GELİŞTİRİLMESİ  
    KALICI ÇEVRE BİLİNCİ ÖNEMİNİN AŞILANMASINA YÖNELİK         UYGULAMA VE ETKİNLİKLERE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
   

NADİDEM

Din ve Bilim

Sanal Herbaryum


Kavram Kümesi Modeli;
Döllenme ve Avlanma


Tüm Filmler

Evrim ve Çev. Bild.1 2 3 4
Matematik Bildirisi, 1, 2


Yürütülen ProjelerVerilen Dersler
Önemli Makaleler


Bağışlanan Buluş
20122013, 2014,
2015 Beyin FırtınasıBiyoloji MüzesiSatrancın Geleceği

 


Katkıda Bulunanlar

 

 

Tez Önerileri

 

İnternet ve İnsan


Ağız Sağlığı

 

Tuvalet ve Taharet Sağlığı

 

Müzik (1, 2, 3, 4) ve Şiirim

İlginç Sanal Müzik Düzenlemelerim

Lise Biyoloji 1, 2, 3, 4,

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı 1994 yılında öğretime açılmıştır.Anabilim Dalına alınan öğrenciler ilk 3.5 yıl branş derslerini Fen-Edebiyat Fakültesinden ,  Son  1.5  yılda Biyoloji Eğitimine yönelik derslerini Eğitim Fakültesinden alır.
          Anabilim Dalında şimdiye kadar yapılan araştırmalarda;özellikle VAN FLORASI' na yönelik materyal toplanırken, biyoloji eğitimine katkıda bulunması amacıyla toplanan numunelerden, ilgili olanlar Işık Kutusu'yla scan edilerek bitki morfolojisine yönelik resim ve görüntülü kavram kitapçığı hazırlanmaktadır.
          Anabilim dalımızda şu ana kadar doğal ortamda çekilen resim ve scan edilen bitkilere ait yaklaşık 6000 görüntü -resim bulunmaktadır. Bu konuda "Dijital Ortama Sanal Herbaryum Hazırlama Teknikleri" adlı yüksek lisans dersi uygulamalı verilmektedir. Yüksek lisans tezlerinde genellikle biyoloji kavramlarının doğru öğretilmesi ve somutlaştırılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Aynı zamanda, kavram ağları, kavram haritaları - anlam çözümleme tablolarının eğitimde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.
          Materyal Geliştirme ve biyolojik kavramlara yönelik yapılan tezlerde:doğadan; materyal-resim ve sanal ortamdan; resim, görüntü, çizim ve film toplatılmıştır. Bu verilerle; Özel öğretim yöntemleri I, Özel öğretim yöntemleri II ve  K12  yöntemi dikkate alınarak, sanal sunu hazırlama araçlarıyla kavramların doğru öğretimine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bu konularla ilgili olarak "Biyoloji Eğitimi Amaçlı Dijital Ortama Görüntü Aktarımı Resim Rötuşları ve Sunu Hazırlama Teknikleri" ve  Biyolojik Kavramların Öğretimi ve İlgili Materyali Toplama Geliştirme Teknikleri yüksek lisan dersleri verilmektedir.
          Tezsiz yüksek lisans düzeyinde verilen derslerin teorik ve uygulamalarında: ilk 3 dönem boyunca;eğitim dersleri,biyolojik kavramlar,atık ve artık malzemelerden, doğadan-sanal ortamdan toplanan veya üretilen materyaller kullanılarak, öğrencilerin zihinsel ve el becerilerini geliştirmeye yönelik uygulamalar yaptırılmaktadır. Biyoloji derslerinde kullanılan sanal-gerçek araç ve gereçlerin kullanımı öğretilmektedir. Bu uygulamalar pekiştirildikten sonra, son üç dönemde ise:eğitim dersleri, biyolojide seçmeli konular,sanal ve gerçek öğretim araçlarının kullanımları öğretilir. Ayrıca bu araçlarla öğrencilere ders materyalleri geliştirilerek veya toplatılarak :  Laboratuar çalışmaları I - II ve doğa-sınıf-laboratuar etkinlikleri I-II şeklinde sanal ödevler hazırlatılmaktadır. Seçmeli I (Biyolojide Önemli Kavramlar) Dersi: biyolojide önemli kavramlar ödev olarak verilmekte ve geçmiş yıllara ait sanal ödevler havuzundan yararlanılarak işlenir. Seçmeli II(Biyolojide Seçmeli Konular) Dersi: öğrencilerin istekleri doğrultusunda; 3,5 yılda biyolojideki eksik işlenmiş konulara ilave olarak biyolojideki son yeniliklerle ilgili makaleler ve biyoloji derslerinin özetleri internet entegreli biyoloji CD'leri ile sunu ve etkinlik sınıfında işlenir.

          Olanaklarımız:YYÜ Araştırma Fonu 2003-TF-YT1 Nolu Projesinin katkılarıyla, halen YYÜ Eğitim Fakültesi Biyoloji Anabilim Dalında düzenlenmiş olan;  Sunu ve Etkinlik Sınıfında;1 adet Uydu Yayınlarına bağlı Risivırlı Televizyon, 2 adet diz üstü (DELL Inspiron 2650, Toshiba Centrio) bilgisayar, 1adet tepegöz,1 adet datashow, 1 adet Projeksiyon cihazı, 1 adet Işık Kutusu,1 adet  Sunu Kamerası (AverVision 300) kullanılmaktadır.
Biyoloji Laboratuvarı'nda;10 adet Nikon Mikroskop -10 Olympus Lup-Mikroskop bulunmaktadır.  Materyal  Geliştirme  ve Hazırlama Odası'nda: 1 adet TV, 1 adet Risivır, 1 adet ve 1 adet Renkli CCD Mikro Fotoğraf ve Video Cihazlı Mikroskop,1 adet Canon 300D dijital fotoğraf makinesi, 1 adet Canon XM2 video kamera, 1 adet scanner (HP 5490C) ile resim, pozitif ve negatif film tarayıcı aksamları(aparatları) bulunmaktadır. Anabilim Dalımızda: Flip Album Suit 6, Adobe Premiere, Ulead Media Studio 7Adobe Macromedia Ürünleri, ABBYY FineReader 6.0, Photoshop 7...vb grafik, sanal kitap ve video sanal araç programlarının deneme sürümleri;dijital ortama, materyal aktarma, görüntü ve film işlemek-hazırlamak amacıyla kullanılmaktadır.Ayrıca Acid Pro 5 , Sound Forge 8.0, Adobe Audition 1.5, Sonar 4 Producer Edition,Steinberg Cubase Sx:,GoldWave, CDex, sanal ses araçlarının deneme sürümü; özellikle ders materyali seslendirilirken, görüntü ses eşleştirilmesinde, ses parçalarının kesilip eklenmesinde, ses formatı dönüştürülmesinde, eğitim amaçlı, dinlendirici,dikkat çekme ve efekt verilmesinde kullanılmaktadır. Kavram öğretiminde kullanılan sanal araçları bir arada uygulamak için;ConceptDrawMINDMAP 3.5 sanal aracı kullanılmaktadır.
          Anabilim Dalı Elamanlarına ait; Sunu ve Etkinlik Sınıfında;1adet Risivırlı Televizyon, 2
adet diz üstü (DELL  Inspiron  2650, Toshiba Centrio) bilgisayar, Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası'nda;1 adet  Ses Kayıt Cıhazı,1 adet TV, 2 adet IBM ThinkCentre, 4 Adet Zenon, 1 adet HP Vectra VL8   PC bilgisayar ve 3 adet scanner (HP3500C,HP3800C HP 5500C)ile bunlara ait tüm cisim, resim ve film aktarma cihazları (aparatları) kullanılmaktadır.  
           Biyoloji Anabilim Dalı Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası, DIGITURK'E kayıtlı olunup özellikle biyoloji ile ilgili bilimsel, doğa belgeselleri, teknolojik gelişmelerle ilgili öğretim-eğitim programları VCD, PC veya DVD ye uygun formatta hazırlanıp, DVD-CD'lere kayıt yapılarak; Biyoloji I (Botanik), Biyoloji II  (Zooloji), Biyoloji V (Evrim), Fen Bil. Öz. Kon.(Çevre) Filmler ,Biyoloji IV (İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi), Biyolojide Seçmeli Konular, Fen Teknoloji ve Toplum, Filmler , Özel Öğretim Yöntemleri I, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Özel Öğretim Yöntemleri IISeçmeli II (Biy. Seçme Konular), Bilim Tarihi, Okul Deneyimi I (Öğrenci Vakaları), Okul Deneyimi II (Öğrenci Vakaları ve Yanıtları) ve Öğretmenlik Uygulamaları (Öğrenci Vakaları ve Yanıtları), derslerinde, öğretim amaçlı kullanılır.
          Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası'nda: Bilim ve TeknikBilim ÇocukDijitürk TV dergisiChip ve PCnet dergilerine ait bilimsel ve teknoloji ile ilgili makalelere ait 10000 sayfa dijital ortama aktarılarak; verilen derslerle  ilişkilendirilen makalelerin.html ve .pdf dosya uzantılı dokümanları hazırlanıp; Sunu  ve  Etkinlik  Sınıfında, bilgisayarda intranet Üzerinde YYÜ Ze ve Kampüsü'nünve internette ders materyali olarak kullanılmaktadır.
          Öğretim amaçlı olarak  Materyal Geliştirme ve Hazırlama Odası'nda geliştirilen bazı ders materyalleri;  ve Paylaşım Bilgisayarıda Eğitim Fakültesi'nin  hizmetine sunulmuştur.
          Bilgisayarlar arasında  iletişim ve kontrol amacıyla;NetOp Remote Control ve NetOp School yazılımların deneme 
sürümleri kullanılmaktadır.
Biyoloji Kavram Bilimi (Lise Biyoloji, Biyoloji, Fen Bilgisi, Fizik , Çevre, Doğal Yaşam Döngüsü, Evrim ve Teknoloji Kavram Filmleri)


At  Bt  Ct Çt  Dt  Et  Ft  Gt  Ğt  Ht  It  İt  Jt  Kt  Lt  Mt  Nt  Ot  Öt  Pt  Qt  Rt  St  Şt  Tt  Ut  Üt  Wt  Vt  Xt  Yt  Zt

Web sayfasının ve ders materyallerinin hazırlanmasında; Photoshop 8, ABBYY FineReader 8.0 ve ProShow Gold'un tanıtım, Adobe Macromedia ürünleri ve FlipAlbum Suit 6 sanal araçların tam sürümleri  kullanılmaktadır.

Van Sanal Herbaryumu
Güncelleniş:22.03.2022
Web Sitesi Sorumlusu :Nasip DEMİRKUŞ