C tipi virüs  Elektron mikroskobundaki görünüşe göre tarif edilen, merkezi olarak yer alan küresel bir RNA nükleotidi bulunan, birçok sarkom ve lösemi tiplerine neden olduğu düşünülen, bir tip RNA ürünü. 
C Vitamini :  Meyve ve sebzelerde bulunan, eksikliğinde bağ dokusunda zayıflamalara yol açan bir vitamin türü.
Calyx: Mercanlarda, kalsiyum karbonat yapıda olan, kase şeklindeki dış iskelet. 
CAMP Testi  Christie, Atkins, and Munch-Peterseon adlı araştırıcıların isimlerinin ilk harflerinden oluşan bir test. Mikrobiyolojide farklı uygulamalarda kullanılır. Listeria monocytogenes 'in tanımlanma örneği için .
Cefixime Sefalosporin grubu ikinci kuşak oral yolla kullanılan bir antibiyotik. E. coli O157:H7 analizinde de kullanılır.
Cenin: Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad.
Cephalothorax: Baş ve gövdenin kaynaşmış hali.
Cerahat Alyuvarlar (lökositler), bakteri ve yıkılmış doku kalıntıları gibi iltihap ürünlerini kapsayan doku sıvısı. İrin.
Cerahat:   Vücuttan çıkmış iltihaplar.
Cercus (Serkus): Bazı canlı gruplarında, vücudun sonunda görülen ve çeşitli şekillerde olabilen, kuyruk benzeri uzantı.
Chapman Agar  Gıda ve diğer materyalde Staphylococcus türlerinin aranması / sayılması için kullanılan besiyeri.  
Chrysophyta (Y. Chrysos-sarı+Phyton-bitki) : Sarı-kahverengi algler.
Cıvık mantarlar : Hem bitkisel hemde hayvansal özellik gösteren, gövdeleri ya tek yada çok çekirdek içeren, uygun olmayan şartlarda " Sklerotyum " adı verilen bir kist oluşturan canlılar.
Cins :  Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup, türleri içerisine alan taksonomik bir gruptur.Örneğin köpek (Canis), meşe (Quercus) gibi.
Clostridium botulinum  Gram pozitif, sporlu, anaerob çubuk şeklinde bakteri. Botulin adlı toksinlerinin neden olduğu botulizm öldürücü bir hastalıktır.  
Clostridium perfringens  Bazı gıdalarda bulunan ve hastalığa neden olan Gram pozitif, anaerob çubuk şeklinde bakteri..
Clostridium tetani Tetanos etmeni.  
Clumping Faktör  Stafilokokların hücre duvarına yapışık olarak bulunan kümeleştirme veya çöktürme faktörü anlamına gelen bir çeşit koagulaz enzimidir. 
Col Plazmidi  Escherichia coli gibi bazı bakterilerde bulunan ve kolisini kodlayan plazmit. 
Coronaviridae  Soğuk algınlığı ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan, 80-160 nm çapında, tek iplikçikli RNA içeren (pozitif iplikçikli), kılıflı, kılıfın üzeri çıkıntılarla kaplı bir virüs familyası. 
Covper bezi: Seminal sıvının oluşturulduğu bezlerden biri.
Crossing-over: Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz I safhasında oluşan tetratların kromatitleri arasındaki parça değişimi.
Cyanobacterium  Klorofil ve fikobilin içeren prokaryotik, oksijenik, fototrofik bakteriler. Siyanobakteriler. Önceden mavi – yeşil algler olarak tanımlanmakla beraber, alg olarak algılanmaları nedeni ile bu isim artık kullanılmamaktadır. 
Çanak Yaprak: Çiçeğin en dışında bulunan, genellikle yeşil renkli olan ve iç kısımdaki organ ve yapıları korumakla görevli kısımdır.