Karşılığı Nesnel, Sanal, Dijital (hesabi), Düşünsel… Vb tüm kâinatlarda özgün olan sıfırdır. 
Örneğin her yaratığın bedensel olarak özgün sıfırı (özgün geometrik şekli) bu sıfıra denk düşer. Karşılığı Nesnel, Sanal, Dijital (hesabi), Düşünsel… Vb tüm kâinatlarda özgün olan sıfırdır. 
Örneğin her yaratığın bedensel olarak özgün sıfırı (özgün geometrik şekli) bu sıfıra denk düşer. Karşılığı Nesnel, Sanal, Dijital (hesabi), Düşünsel… Vb tüm kâinatlarda özgün olan sıfırdır. 
Örneğin her yaratığın bedensel olarak özgün sıfırı (özgün geometrik şekli) bu sıfıra denk düşer. Makro ve mikro kozmolojideki ve diğer tüm kâinatlardaki özgün veya toplam enerji halleri ve yaratıklar arasındaki statik denge durumunun karşılığı ya da dengi. 
Statik Denge (en az değişken) sıfırı ve kümesi. Karşılığı bilinen özgün-geçişken ve her şeyin statik dengede olduğu denge sıfırdır.
En Büyük Değişmez (Sabit/En Az Değişen ya da Hiç Değişmezler) Statik Evrensel Küme ve Sıfırdır. Makro ve mikro kozmolojideki ve diğer tüm kâinatlardaki özgün veya toplam enerji halleri ve yaratıklar arasındaki statik denge durumunun karşılığı ya da dengi. 
Statik Denge (en az değişken) sıfırı ve kümesi. Karşılığı bilinen özgün-geçişken ve her şeyin statik dengede olduğu denge sıfırdır.
En Büyük Değişmez (Sabit/En Az Değişen ya da Hiç Değişmezler) Statik Evrensel Küme ve Sıfırdır. Makro ve mikro kozmolojideki ve diğer tüm kâinatlardaki özgün veya toplam enerji halleri ve yaratıklar arasındaki statik denge durumunun karşılığı ya da dengi. 
Statik Denge (en az değişken) sıfırı ve kümesi. Karşılığı bilinen özgün-geçişken ve her şeyin statik dengede olduğu denge sıfırdır.
En Büyük Değişmez (Sabit/En Az Değişen ya da Hiç Değişmezler) Statik Evrensel Küme ve Sıfırdır. Genel Göreceli Kuramı, makro ve mikro kozmolojideki veya tüm kâinatlardaki özgün veya toplam enerji halleri ve yaratıklar arasındaki dinamik denge durumunu ifade eden sıfır.
Bilimsel olarak da kâinatın hem genişlemekte hem de gittikçe hızlandığı kabul edilmektedir. Genel Göreceli Kuramı, makro ve mikro kozmolojideki veya tüm kâinatlardaki özgün veya toplam enerji halleri ve yaratıklar arasındaki dinamik denge durumunu ifade eden sıfır.
Bilimsel olarak da kâinatın hem genişlemekte hem de gittikçe hızlandığı kabul edilmektedir. Genel Göreceli Kuramı, makro ve mikro kozmolojideki veya tüm kâinatlardaki özgün veya toplam enerji halleri ve yaratıklar arasındaki dinamik denge durumunu ifade eden sıfır.
Bilimsel olarak da kâinatın hem genişlemekte hem de gittikçe hızlandığı kabul edilmektedir. Bilimin her şeyini içeren sıfırdır. Bilimin her şeyini içeren sıfırdır. Bilimin her şeyini içeren sıfırdır. Kâinatın ilk yaradılışından büyük kıyamete kadarki tüm yaratık, olay, olgu, süreç, zamanları ve her şeyi içeren sıfır. Kâinatın ilk yaradılışından büyük kıyamete kadarki tüm yaratık, olay, olgu, süreç, zamanları ve her şeyi içeren sıfır. Kâinatın ilk yaradılışından büyük kıyamete kadarki tüm yaratık, olay, olgu, süreç, zamanları ve her şeyi içeren sıfır. Nasip: Sınırları amaca özgü, doğal ya da yapay olarak belirlenmiş olan canlı yaratıksal alana o türün Popülâsyonu denir.
 Bu alan o an,  aynı zamanda o türün özgün sıfır ve Özgün kümesini temsil ve ifade eder. Nasip: Sınırları amaca özgü, doğal ya da yapay olarak belirlenmiş olan canlı yaratıksal alana o türün Popülâsyonu denir.
 Bu alan o an,  aynı zamanda o türün özgün sıfır ve Özgün kümesini temsil ve ifade eder. Nasip: Sınırları amaca özgü, doğal ya da yapay olarak belirlenmiş olan canlı yaratıksal alana o türün Popülâsyonu denir.
 Bu alan o an,  aynı zamanda o türün özgün sıfır ve Özgün kümesini temsil ve ifade eder. Sınırları amaca özgü, doğal ya da yapay olarak belirlenmiş olan yaratıksal alana özgü küme olarak temsili ifade edilişidir. 
Bu alan o an aynı zamanda o türün özgün sıfır ve Popülâsyonunu temsil ve ifade eder. Allah C.C. ve Sıfatları hariç her şey hatta tüm diğer ilahlar mutlak bir küme içindedirler. 
Allah C.C. Bakidir. Allah C.C. zamandan, mahlukattan ve mekandan münezzehtir. Ör. Yaratık, somut, soyut sanal, yarı sanal, bilim... Vb. kümlerden bahsedilebilir. Sınırları amaca özgü, doğal ya da yapay olarak belirlenmiş olan yaratıksal alana özgü küme olarak temsili ifade edilişidir. 
Bu alan o an aynı zamanda o türün özgün sıfır ve Popülâsyonunu temsil ve ifade eder. Allah C.C. ve Sıfatları hariç her şey hatta tüm diğer ilahlar mutlak bir küme içindedirler. 
Allah C.C. Bakidir. Allah C.C. zamandan, mahlukattan ve mekandan münezzehtir. Ör. Yaratık, somut, soyut sanal, yarı sanal, bilim... Vb. kümlerden bahsedilebilir. Sınırları amaca özgü, doğal ya da yapay olarak belirlenmiş olan yaratıksal alana özgü küme olarak temsili ifade edilişidir. 
Bu alan o an aynı zamanda o türün özgün sıfır ve Popülâsyonunu temsil ve ifade eder. Allah C.C. ve Sıfatları hariç her şey hatta tüm diğer ilahlar mutlak bir küme içindedirler. 
Allah C.C. Bakidir. Allah C.C. zamandan, mahlukattan ve mekandan münezzehtir. Ör. Yaratık, somut, soyut sanal, yarı sanal, bilim... Vb. kümlerden bahsedilebilir.  Sınırları amaca özgü, doğal ya da  yapay olarak belirlenmiş olan yaratıksal alanın matematiksel karşılığı özgün sıfırıdır. 
Örneğin, bir türün belli bir alandaki tüm fertlerinin yayılış sınırları o türün özgün sıfır alanını temsil ve ifade eder. 
Bu aynı zamanda özgün türün kümesi ve Popülâsyonudur.  Sınırları amaca özgü, doğal ya da  yapay olarak belirlenmiş olan yaratıksal alanın matematiksel karşılığı özgün sıfırıdır. 
Örneğin, bir türün belli bir alandaki tüm fertlerinin yayılış sınırları o türün özgün sıfır alanını temsil ve ifade eder. 
Bu aynı zamanda özgün türün kümesi ve Popülâsyonudur.  Sınırları amaca özgü, doğal ya da  yapay olarak belirlenmiş olan yaratıksal alanın matematiksel karşılığı özgün sıfırıdır. 
Örneğin, bir türün belli bir alandaki tüm fertlerinin yayılış sınırları o türün özgün sıfır alanını temsil ve ifade eder. 
Bu aynı zamanda özgün türün kümesi ve Popülâsyonudur.