Şapkalı Mantar  Basidiomycetes sınıfı üyesi ve bazı türleri insanlar için zehirli, bazı türleri de insanlar tarafından tüketilen, fungi alemine adını veren organizma 
Şekilli  elementler :    Alyuvar,  akyuvar  ve  trombositlerin   üçüne  birden  verilen  isim. 
Şimio  terapötik :    Canlıya  zarar  vermeden,   kimyasal   maddelerle  mikropları  yok  edici tedavi.
Şizokarp: Yarılan meyva. Bileşik bir ovaryumdan oluşan ve karpelleri yarılarak iki veya daha çok parçalara ayrılan, kuru, açınımsız, yalın meyva. Bu parçaların her birine merikarp adı verilir.
Şizosöl (Y. Schizein-bölmek+Koilia-boşluk) : Embriyonik mezodermin iki tabakaya ayrılmasıyla oluşan bir vücut boşluğu.
Şizosöl sölom: Erken embriyonik evrede kopan iki blastomer, endoderm ve ektoderm arasına düşerek ilkin mezoderm hücrelerini oluşturur. ıki tabakanın ayrılmasıyla mezoderm gelişir. Mezodermden köken alan vücut boşluğudur.