Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi

Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Biyoloji Öğretiminde Yapılan;Projeler, Etkinlikler ve Çalışmalar

 

In EnglishVan Yöresine Özgü
BitkilerVan Yöresi Doğal
Süs Bitkileri


Katkıda Bulunanlar ve
Sanal Materyal Hazırlama


Uluslararası Bitki İsimi
Sorgulama Dizini


Evsel Artık ve Atık Malzemelerin Fen ve Matematik Öğretiminde Kullanımı (Yürütücü) (2003- YRT-003 Proje Envanteri) ve Fen Bilgisinde Önemli Kavramlarla İlgili Somut Materyal Geliştirme (Yardımcı Araştırmacı) adlı proje çalışmaları devam etmektedir. Henüz projelenmemiş Van Florası Sanal Herbaryumu deneme sayfasının verileri; YYÜ Araştırma Fonun Projelerinden (Proje No. 99EF030, 99EF045,2003- YRT-003) ve Van Endemik Bitkileri Projesinden (Van Valiliği İl Çevre Müdürlüğü 2002 ) yaralanılarak, toplanmış- hazırlanmıştır.Biyoloji Anabilim Dalında Öğrencilerle Yapılan Yıllık Doğayı Tanıma ve Çevreyi Plastiklerden Temizleme Etkinliği, Web Sayfası ve Ders Materyallerinin Hazırlanması.

Bu web sayfasında:8000 görüntü ve resim vardır.

Google

At  Bt  Ct Çt  Dt  Et  Ft  Gt  Ğt  Ht  It  İt  Jt  Kt  Lt  Mt  Nt  Ot  Öt  Pt  Qt  Rt  St  Şt  Tt  Ut  Üt  Wt  Vt  Xt  Yt  Zt

Web sayfasının ve ders materyallerinin hazırlanmasında; TUBIVES, Asya, Amerika,Avrupa , Avustralya'daki yaklaşık 40  sanal hebaryumun ve NASA'nın  web sayfalarından yaralanılmıştır. Ayrıca, tüm bitkilerin  scan edilmesinde; Işık  kutusu kullanılmıştır. Adobe Macromedia ürünler ve Photoshop 7, ABBYY FineReader 6.0, FlipAlbum, sanal araçları, tanıtım sürümleri kullanılmaktadır.


http://nadidem.net
Son güncelleme:16.01.07
Görüşleriniz :Nasip DEMİRKUŞ
Biyoloji Eğitimi Anabilimdalı web sitesi hakkında

Free Counter
Free Counter