Çanak Yaprak: Çiçeğin en dışında bulunan, genellikle yeşil renkli olan ve iç kısımdaki organ ve yapıları korumakla görevli kısımdır. 
Çekinik (resesif) Genler : Bir homolog kromozom takımının her iki üyesi tara fından taşınmadıkça fenotipini ifade edemeyen genlerdir. Yani etkisini yalnız homozigot durumda ya da “çift-doz” da olunca gösteren genlerdir.
Çekirdek  Ökaryot hücrelerde bir ya da daha fazla sayıda bulunan, kalıtım materyali olan DNA ile çeşitli organik ve inorganik maddeler kapsayan, çift zarla çevrelenerek sitoplazmadan ayrılmış olan hücre organeli. Nükleus. 
Çekirdek Zarı  Çekirdeğin etrafında bulunan ve çekirdek kılıfını oluşturan iki zarın her biri. Nükleus zarı. 
Çekirdek:    Canlıdaki  hayati  faliyetleri  yürütmekle  vazifeli  hücrenin  bir bölümü.
Çekirdekçik  Ökaryotik hücrelerin çekirdeği içinde, rRNA sentezi yapan ve ribozom alt birimlerinin birleşmesini sağlayan, ışığı çok kıran, esas itibariyle ribonükleoproteinlerden oluşan, interfaz çekirdeğinde bir ya da birkaç tane görülebilen yapı. Nükleolus. 
Çekme Kökleri: Bazı bitkilerin kökleri, gelişimin bir evresinde kısalarak, bitkinin toprak altı gövdesinin daha derinlere inmesini sağlarlar. Bu köklere, çekme kökleri denir. 
Çenek: Çim yaprakları, kotiledon: Tohumlu bitkilerin tohumlarının çimlenmesiyle embriyolarından oluşan ilk yaprak ya da yaprakları. 
Çenek: Embriyonun bir kısmını oluşturan, besin deposu görevini yapan ve ilk olarak oluşan yapraklardır.
Çenek: Tohum yaprağı. Tohumun yapısındaki bitki taslağında bulunan yapraklardan her biri.
Çenek: Tohum yaprağı. Tohumun yapısındaki bitki taslağında bulunan yapraklardan her biri.
Çenek: Tohum yaprağı. Tohumun yapısındaki bitki taslağında bulunan yapraklardan her biri.
Çenek: Tohum yaprağı. Tohumun yapısındaki bitki taslağında bulunan yapraklardan her biri.
Çevresel Direnç : Bir türün maksimum çoğalma hızını engelleyen fizyolojik ve biyolojik etmenlerin toplamı.
Çiçek Yaprak: Çiçek örtü yaprakları, erkek organ veya dişi organ gibi yapılardır. 
Çift çenekli bitki (Dikotiledon): Embriyolarında iki çenek yaprak (kotiledon) bulunan bitkiler. İletim demetleri gövdede belirli bir düzende yerleşmiştir.
Çift çenekli bitki (Dikotiledon): Embriyolarında iki çenek yaprak(kotiledon) bulunan bitkiler. İletim demetleri gövdede belirli bir düzende yerleşmiştir.
Çimlenme: Tohumun uygun bir ortamda genç bitkiyi meydana getirmek üzere geçirdiği ilk değişmelere denir. 
Çok yıllık bitki: Yaşamlarını iki yıldan fazla sürdüren bitkiler. 
Çomak : Zoolojide özellikle donuk ışığa ve alaca karanlık beyaz görüntüye duyarlı olan retinanın çomak şeklindeki fotoreseptör hücreleridir.
Çomak hücreleri: Retinada bulunan ve beyaz ışığa karşı duyarlı olan, çubuk şeklindeki hücreler.