Ubikinon : Koenzim. Elektron taşıyıcı sistemin bir elemanı. Elektronları alıp veren, 6 karbonlu bir halkadan oluşan bir baş ve karbon atomları zincirinden oluşan uzun bir kuyruğu vardır.
Uç meristem : Bitkilerin kök ve gövdelerinin en uçlarında bulunan, sürekli bölünerek bitkinin büyümesini sağlayan doku.Meristem dokusu.
Uç Sürgen Doku: Bitkinin boyca büyümesini sağlayan dokulardır.
Uçuk virüsü  İnsanlarda bazı hastalıklara neden olan, 151-200 nm büyüklüğünde, çift iplikli DNA içeren, kılıflı, kapsidi ikozahedral şekilli bir virüs familyası. Epstein Barr  virüsü ve uçuk virüsü  (Herpes simplex) gibi. 
Ultra mikro :   Çok mikro.
Ultramikrotom  Elektron mikroskobunda incelemek üzere özel olarak hazırlanmış örneklerden 200-1000 Angström kalınlığında kesitler almaya yarayan bir alet. 
Ultrasantrifüj Solüsyon içindeki protein, nükleik asit gibi makromoleküllerin ayrılmasında, hatta plazmit DNA, mitokondriyel DNA veya kromozomal DNA olarak ayrılmasında kullanılan yüksek devirli santrifüj. 
Ultraviyole  Dalga boyu 200-400 nm arası olan mor ötesi ışınlar. 
Umbella: Şemsiyemsi, şemsiye şeklinde. Çiçek saplarının, çiçek kümesini taşıyan sapın uç kısmında ve aynı noktadan çıkması ile oluşan rasemoz çiçek durumu.
Umbilikus (L . Umbilicus-göbek) : Fötüsde göbek bağının bağlandığı yerin izi.
Umbrakulat: Situlusun şemsiye şeklinde olması.
Undulat: Dalgalı. Kenarları dalgalı olan yapılar veya yapraklar için kullanılır.
Ungulatlar (L . Ungula-tırnak) : Dört ayaklı memeliler. Bu hayvanlarda parmaklar az çok kaynaşabilir ve uçları boynuzsu bir madde ya da tırnakla korunabilir. 
Unguligrad (L . Ungula-tırnak+Gradus-adım, basamak) : Bazı hayvanların her ayağının bir ya da iki tırnağı ucundan destek alarak koşması hareketi.
Unilateral: Tek yanlı.Tüm çiçeklerin ana eksenin bir tarafında olması.
Unipolar : Tek kutuplu olma durumu.Bazı sinir hücreleri yanlız tek bir uzantıya sahip olabilir (unipolar sinir hücresi).
Uniseks çiçek: bak. Diklin.
Unsinat: Kanca, çengel şeklinde. Tüyün uç kışının bu şekilde olması.
Urasil : Yanlızca RNA yapısına katılan baz.
Urens: Yakıcı tüylü, ısırgan tüylü. Dik ve genellikle uzun tüyler olup, dokunulduğu zaman tahrip eder.
Urseolat: Testi veya ibrik şeklinde. Bileşik taç yaprakların kaidede şişkin uca doğru daralarak uzaması.
Uterus (L . Uterus-rahim, döl yatağı) : Rahim, döl yatağı. Dişinin üreme kanalında, içinde fötüsün geliştiği kaslı organ.
Uterus:Döl yatağı (rahim)
Utrikle: Torba şeklinde.
Utrikulus (L . Utricilus-kese) : Kulakta, vücudun dengesini sağlayan reseptörleri içeren zarsı labirentin iki bölmesinden büyük olanı.
Uyarı: Canlılarda belli bir tepkiye yol açan, fiziksel, kimyasal veya biyolojik etken.
Uyartı: Bir uyarının sinir hücresinde oluşturduğu kimyasal veya elektriksel değişmeler.