IAA :  Bitkilerde büyümeyi teşvik eden bir çeşit hormon.Uzun adı " İndol asetik asit ".
Ig A Serum immünoglobulinlerin %15 'ini oluşturan, 7-11 S çökelme kat sayısına sahip,  monomer ya da dimer halinde bulunan, 180000-500000 molekül ağırlığına sahip, %8 oranında karbonhidrat içeren, ? ağır zincirine sahip ve Ig A1 ve Ig A2 olmak üzere iki alt grubu olan bir insan immünoglobulinüdür.
Ig D Serum immünoglobulinlerin %1'ini oluşturan, 6.8-7.9 S çökelme kat sayısına sahip, 180000 molekül ağırlığında, %13 oranında karbonhidrat içeren, ? ağır zincirine sahip bir insan immünoglobulinüdür.
Ig E Serum immunoglobulinlerinde %1'den daha az oranda bulunan, 8.2 S çökelme kat sayısına sahip, 190000 molekül ağırlığında,  %11 oranında karbohidrat içeren, mast hücreleri ve bazofillere bağlanan, alerjik reaksiyonlarla birlikte yüksekliği görülen bir immünglobulin.
Ig G İnsan serum immunoglobulinlerinin %80'ini oluşturan, 6.5-7.0 S çökelme kat sayısına sahip, 150000 molekül ağırlığında, %3  karbohidrat içeren, anneden plasenta aracılığıyla yavruya geçebilen, ikincil bağışıklık cevaplarında oluşan, ? ağır zincirine sahip ve Ig G1, 2, 3, 4 alt sınıfları bulunan immünglobulindir.
Ig M İnsan serum immunoglobulinlerinin %5'ini oluşturan, 19 S çökelme kat sayısına sahip, pentamerler halinde bulunan, 950000 molekül ağırlığına sahip,  %12 oranında karbohidrat içeren, antijene karşı cevap olarak ilk üretilen ve ? ağır zincirine sahip bir immünoglobulindir.
Invulat: İçe kıvrık. Yaprak veya taç yapraklarda kenarların üst yüzeye doğru içe kıvrılmaları.
Irk : Türün alt birimlerinden biridir. Bir ya da daha fazla gen frekansı bakımından başka populasyonlardan farklı olan bir populasyondur. Bir türün bazı morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından ayrılmış olan bir alt grubu.
Islah: Bitki yada hayvanlarda türün iyileştirilmesi işlemi.
Işık   mikroskobu :    Kaynağı   ışık   olan  ve   gözle   görülmeyen  mikroorganizmaları   belirli oranlarda   büyüterek   görünmesini   sağlayan   aygıt
Işınlama  Yaygın olarak tıbbi malzeme ve laboratuvar malzemelerinin sterilizasyonu ya da gıdalarda olduğu gibi mikroorganizma sayısını indirgemek amacıyla UV, X ışınları ya da gamma ışınları kullanılarak yapılan uygulama.  .