Jel (L . Gelare-Dondurmak) : Katı faz içerisinde sıvı fazın yayıldığı koloidal sistem.
Jel :  Kolloit sıvıların yada sollerin pıhtılaşması ile oluşan pelte koyuluğunda madde.
Jel elektroforez tekniği :  Aynı elektrik yüklü moleküllerin jel matriks içerisinde büyüklüklerine göre ayrılması tekniği.
Jelatin  Besiyerlerini katılaştırmak için kullanılan jelleştirici madde. 
Jelatin :  Açık sarı, suda çözünebilen ve hayvanlardan elde edilen pelte kıvamında, suda kaynatıldığı zaman çözünen, oda sıcaklığında katı hale geçen bir protein. 
Jeomorfolojik: Yer yüzeyinin engebe biçimlerine yönelik.
Jeotermal: Yerkabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak su ya da buhardan elde edilen enerji.
Jeotropizma (Y. Geos-yer+Tropos-dönüş) : Yere doğru ya da yerden zıt yöndeki bir büyüme tepkisidir. Büyüme üzerine yerçekiminin etkisi.
Juvenil Hormonu : Deri değiştirme esnasında gençlik morfolojisini koruyan bir artropod hormonudur. Yokluğunda ergine ergine doğru bir metamorfoz başlar.