Ülser:   Mide  asidiyle  temasta olan  bir sindirim   kanalı  bölümünde    (Özellikle  mide -onikiparmak bağırsağı) ortaya çıkan yara. 
Üre (Y. Ouron-idrar) : Karbonik asit diamidi. (NH2CONH2) Protein metabolizmasının suda eriyen art ürünlerinden biri.
Üre :   İdrarın ekseriyetini meydana getiren madde. 
Üre: Memeli ve diğer hayvanlarda amino asitlerin yıkımı ile oluşan son ürün. 
Üre: Protein metabolizması sonucu oluşan suda eriyen azotlu artık madde.
Üremi:   Kanda ürenin artması :
Üreter (Y. Ourein-idrar çıkarma) : İdrarı böbrekten sidik kesesine veren lifli kas tüpü.
Üretici: Ototrof, kendi besinini yapan canlı.
Üretici:Kendi besinini yapan canlı. 
Üreticiler: Bir sistem içerisinde, güneş enerjisini organik moleküllerin bağ enerjisi şekline çevirebilen canlılar, besin üreticiler, ototroflar. 
Üretra (Y. Ourein-idrar çıkarma) : İdrarı idrar kesesinden vücut dışına çıkaran zarsı kanal.