Öd kesesi :   (safra  kesesi) :    Yağların  sindirimi  için,  karaciğer  salgısı  olan  ödün  toplandığı kese.
Öğrenme : Deneyimin bir sonucu olarak bireyin davranışında uyumsal değişiklikler meydana getiren süreç.
Ökaryot  Bakteri ve virüslerden farklı olarak gerçek bir çekirdeğe sahip organizmalar. 
Ökaryot hücre: Zarla çevrilmiş organelleri bulunan hücrelerdir.
Ökaryot: Zar ile çevrili gerçek organelleri bulunan hücreler. (Bkz. Prokaryot ve ökaryot hücreler arasındaki farklar) 
Ökaryotik (Y. En-iyi+Karyon-çekirdek) : Golgi cihazı, mitokondri ve zarla çevrili nukleusları olan organizmalara ait.
Ökaryotik hücre:Gerçek çekirdekleri ve zar ile çevrili gerçek organelleri olan gelişmiş hücre.
Öriök  Her türlü hayat şartlarında yaşayabilen organizmalar. 
Östaki Borusu (Bartolommeo EUSTACHİO, 16. yüzyıl İtalyan antomisti) : Kara omurgalılarının çoğunda farinks ile orta kulak boşluğu arasında uzanan işitme borusu. Timpanik zar üzerinde basınç dengelemesini sağlar.
Özümleme Parankiması: Yaprakların mezofil tabakasında ve genç gövdelerde bulunan, hücrelerinde bol miktarda kloroplast içeren fotosentez olayında rol oynayan temel dokudur. 
Özümleme: Canlı organizmanın, dışarıdan aldığı besin maddelerini parçalayıp yeniden kendine özgü maddelere dönüştürmesi.
Özüt:Bir doku örneğinin parçalanmış hali.