Fen Bilgisi 2A-2B Sınıfı Biyoloji I Laboratuar Dersinde İşlenen Konularla İlgili;Mikroskobik Görüntüler, Şekiller ve Kavramlar

Görüntü ve Kavramları; Ders Notları ve Raporlarınızdaki Bilgilerle Eşleştirerek Çalışınız


Mitoz Hücre Bölünmesi


Mitoz Hücre Bölünmesi

Patateste (Solnum tuberosum)Basit Bileşik Nişasta Taneleri

Patateste Basit Nişasta Taneleri, Patates iç dokusunda kazıntı.

Epidermisten Oluşan Bir Yapı;Basit Salgı Tüyü,Sardunya) (Pelargonium)

Basit SalgıTüyü (Sardunya)
Epidermisten Oluşan Bir Yapı;SalgıTüyü
Basit SalgıTüyü (Sardunya)

Basit SalgıTüyü (Sardunya)

Basit SalgıTüyü (Sardunya)

Penicillium

Penicillium

Penicillium

Aken Meyve; Ovaryumu alt durumlu

Petal ( korolla;taç yapraklar)-sepal (çanak yaprak). Gül (Rosa)

Kapsül (Ban Otu) Kaliks (çanak yapraklar)

Nişasta Taneleri (Pirinç)

Bileşik Nişasta Taneleri (Pirinç)

Bileşik Nişasta Taneleri (Pirinç)

Salgı Cebi ve Eterik Yağ (Portakal Kabuğunda)

Salgı Cebi ve Eterik Yağ (Portakal Kabuğunda)

Salgı Cebi ve Eterik Yağ (Portakal Kabuğunda)

Salgı Cebi ve Eterik Yağ (Portakal Kabuğunda)

Silikva Meyve Tipi

Salgı Cebi ve Eterik Yağ (Portakal Kabuğunda)

Salgı Cebi ve Eterik Yağ (Portakal Kabuğunda)

Soğan Kabuğunda Basit Kristaller

Soğan Kabuğunda Basit Kristaller

Soğan Kabuğunda Basit Kristaller

Soğan Kabuğunda Basit Kristaller

Soğan Zarında Epidermis Hücreleri

Soğan Zarında Epidermis Hücreleri

Soğan Zarında Epidermis Hücreleri (çekidek)

Soğan Zarında Epidermis Hücreleri

Bileşik Başak (Bileşik Spika) Çiçek Durumu

Soğan Zarında Epidermis Hücreleri basit geçit ve
Hücrelerarası boşluk (interselular alan)

Soğan Zarında Hücre Çekideği (nukleus)
Spirogyrada (spirojira) Konjugasyon ve Helezonlu Kloroplast
Spirogyrada Konjugasyon ve Helezon Kloroplast
Spirogyrada Konjugasyon ve Helezonlu Kloroplast

Spirogyra Konjugasyon ve Helezonlu Kloroplast
Spirogyrada Konjugasyon ve Helezonlu Kloroplast

Spirogyrada Konjugasyon ve Helezonlu Kloroplast

Spirogyrada Konjugasyon ve Helezon Kloroplast
Şizokarp Meyve (Hatmi)

Buğday Meyvesi;ovaryumu üst durumlu çiçekten oluşmuş basit gereçek meyve

Tomurcuğun kısımları ve Meristem Tipleri

Tomurcuğun kısımları ve Meristem Tipleri

Tomurcuk ve Meristem Tipleri ;Kavak (Populus)

Epidermisten Oluşan Bir Yapı;Amaryllis Tip Stoma hücre çekirdeği

Epidermisten Oluşan Bir Yapı;Amaryllis Tip Stomayı Oluşturan Yapılar

Amaryllis Tip Stomayı Oluşturan YapılarAmaryllis Stomanın kısımları

Amaryllis Tip Stomayı Oluşturan Yapılar

Üzmüsü (Bakka) Meyve ve Üzümsü (Salkım, Rasemoz) Çiçek Durumu

Buğday (Tek Çenekli)

Epidermisten Oluşan Bir Yapı;Şamdan Tüy
(Sığır Kuyruğu)

Volvox

Volvox (volvoks)

Volvox

Buğday Meyvesi

Buğday Meyvesinden Enine Kesit.

Buğdayda enine kesit (Alevron- Protein Tabakası)

Buğdayda (Alevron- Protein Tabakası)

Taş Hücresi (Ayvada)

İçi Nişasta Taneleri Dolu Parankima Hücreleri

Buğday tanesinden enine kesit (Alevron- Protein Tabakası)

Buğdayda tanesinden enine kesit (Alevron- Protein Tabakası)

Buğdayda Enine Kesit (Alevron- Protein Tabakası)

Buğdayda;(Alevron- Protein Tabakası

Legümen Meyve

Heterofili Yaprak ve Basit Rasemoz(Salkım) Çiçek Durumu
Samara (Kanatlı) Meyve (Akça Ağaç)

Paripinnat (çift tüysü pinnat) Yaprak ve Tendril

Sinsinnat Çiçek Durumu

Taş Hücreleri (Ayva)

Silikula Meyve Tipi

Silikula Meyve; Capsella ve Basit Salkım (Rasemoz) Çiçek Durumu )

Hastat Yaprak ve Sürünücü ve Salıcı Gövde

Çiçek Organalrı (Convolvulus galatiacus

Çiçek Organalrı; Basit Tüy

Çiçek Organları (stamenler)

İmparipinnat (tek tüysü pinnat )Yaprak. Coronilla

Kenarlı Geçit Çam Yaparağından; Radiyal Kesit

Kenarlı Geçit Çam

Kenarlı Geçit Çam

Ayva yumuşak dokusundan kazıntı. Taş Hücreleri.

Kenarlı Geçit Çam

Çam Yap. Enine Kesit

Çam (Pinus) Yaprağı

Çam Yaprağında
Sklerenkima Hücreleri

Çam Yap.Reçine Kanalı

Çam Yaprağından Enine Kesit

Çam Yap.Reçine Kanalı

Çiçeğin Kısımları (çiçek kısımları)

Delikli (Porosit ) Kapsül Meyve ( Basit Çiçek Kısımları)

Dikazyum (İkili Dalanma) Dallanma. Karşılıklı Yaprak Durumu

Taş Hücreleri (Ayva)

Drupa (Eriksi) Meyve, Ovaryumu Üst Durumlu Çiçekten Oluşmuş, Basit ve Gerçek Meyve

Epidermisten Oluşan Bir Yapı;Kalkan Tüy (İğde)

Kalkan Tüy;İğde yaprağından yüzeysel kazıntı)

Epidermisten Oluşan Bir Yapı;Kalkansı Tüy (İğde)

Epidermisten Oluşan Bir Yapı;Emergens (gül Dalı)


Emergens (gül Dalı)
ovaryumu alt durumlu çiçekten oluşan bileşik yalancı meyve


Epikaliks (Hatmi)

Epitel Doku ,Yağ Doku ve Kıkırdak Doku

Euglena (öglena)

Euglena (Tek Hücreliler)

Taş Hücre

Fasulyede Nişasta Taneleri

Nişasta Taneleri Fasulye Tohumu İç Dokusunda Kazıntı

Fasulyede Nişasta Taneleri (Fasulye Tohumundan Kazıntı)

Sistolit (Lastik Ağacı)

Sistolit (Lastik Ağacı) Teğetsel Kesit

Epidermisten Oluşan Bir Yapı;Sistolit (Lastik Ağacı)

Sistolit (Lastik Ağacı)

Sistolit ,Lastik Ağacı (Ficus elastica) Yapraktan Yüzeysel Kesit

Sistolit (Lastik Ağacı)

Havuç (Daucus carota)

Başak (Spika) Çiçek Durmu. Arpa (Hordeum)

Karoten Kristalı. Havuçtan; boyuna radial kesit

Turuncu Renkli Pilatidler(Kromoplast) Karoten Kristalı (Havuç)

Turuncu Renkli Pilatidler(Kromoplast) Karoten Kristalı (Havuç)

Turuncu Renkli Pilatidler (Kromoplast) Karoten Kristalı (Havuç)

Kromoplastlar, Karoten Kristalı (Havuç)

Turuncu Renkli Pilatidler(Kromoplast) Karoten Kristalı (Havuç)

Turuncu Renkli Pilatidler(Kromoplast) Karoten Kristalı (Havuç)

Köşe Kollenkiması
Buğdaysı (Triticum)
(Karyopsis) Meyve (Gerçek Basit Meyve)

Kemik Dokunun Kısımları

Beyincik Lobunun Kısımları

Parankima (parenkima) hücrelerinde Köşe Kollenkiması

Köşe Kollenkiması

Köşe Kollenkiması


Meyve Tipleri Bir Arada
Doğa Esmanur -Bilgenas Semanur -Muahammed Adem Evren


Ekzokarp-Mezokarp ve Endokarp (Elma=Malus) Basit Yalancı Meyve (ovaryumu alt durumlu

Ovaryumu Alt Durumlu Çiçektan Oluşmuş Bileşik Yalancı Meyve (Nar)

Mikroskobun Kısımları (Mikroskobun Parçaları)

Druz ve Kloroplast
(Kaynana Dili)

Fotosentez Bakımından Aktif Pilastidler;

Druz ve Kloroplast
(Kaynana Dili)
Kloroplastlar
(Kaynana Dili)

Yeşil Renkli Plastidler (Kloroplastlar)
(Kaynana Dili)

Kloroplast ;Kaynan Dili (Opuntia)

Druz ve Kloroplast (Kaynana Dili) Hücreler Arası Boşluk

Druz ve Kloroplast
(Kaynan Dili)

Parankima(parenkima) Hücreleri içinde Druz ve Kloroplast
(Kaynan Dili)

Druz ve Kloroplast
(Kaynan Dili)

Paramecium (Paramesyum) Siller


Paramecium (Terliksi Hayvan) (Ciliata)

Paramecium (Terliksi Hayvan) Tek hücreliler