Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Web Sitesine Katkıda Bulunanlar

       Bu web sitesinin tüm dizayn işlemleri, ders notları ve sanal materyallerinin hazırlanmasında; Photoshop 8, ABBYY FineReader 8.0'in tanıtım, Adobe Macromedia ürünleri (Dream., Flash, Fireworks), FlipAlbum Suit 6 ve ConceptDrawMINDMAP 3.5 sanal araçların tam sürümleri Doç.Dr.DEMİRKUŞ tarafından  kullanılmıştır.

Web Sitesine Katkıda Bulunanlar;
       Web sayfasını ilk hazırlanışında,web sorumlusunun bilgisayar konusundaki ilk fahri hocalığını  Sayın Mesut GÜL yapmıştır. İlk aşamalarda karşılıksız kurs niteliğinin ötesinde bilgisayarla ilgili her soruya çözüme yönelik tepkilerini ve yardımını esirgememiştir. Son derece performanslı ve biyolojiye derin ilgi duyan bilgisayarcı-işletmecidir. Biyoloji eğitiminde yüksek lisansa başlamış  ve bir yıl çalışmıştır. Sonra Biyometri'de yüksek lisansına devam etmektedir.Öğretim Görevlisi Sayın Mesut GÜL'ÜN danışmanlığına bazen gereksinim duyulduğunda baş vurulmaktadır.
       Ayrıca sayın Yrd.Doç. Dr. Hayati ÇAVUŞ, bilgisayar programlarının kullanımları ve kurulumları konusunda gerekirse sabahlara kadar yardımlarını esirgememiştir.
       Web Sitesinin Server Kurulumu; Sayın Öğr.Gör.;Yılmaz KAYA ve Uzman Ramazan TEKİN tarafından yapılmıştır. Gereksinim duyulduğunda yardım alınmaktadır.
İntranet Bilgisyarına Server Kurulumu;Uzman Ramazan TEKİN tarafından yapılmıştır.
       Biyoloji web sitesindeki laboratuarlara ait mikroskop görüntülerinin 1500 tanesi yüksek lisans öğrencisi  Abdullah ERTAŞ tarafından çekilmiştir. Rötuşları ve web sayfasına aktarılmaları  Doç. Dr. DEMİRKUŞ  tarafından yapılmıştır.  
Uzman Metin ARMAĞAN tarafından yaklaşık 30 görüntü rötuşlanmıştır. Bu görüntülere ismi yazılmıştır.Kalan tüm lab görüntü işlemleri Doç. Dr. DEMİRKUŞ tarafından yapılmıştır .
       Araş:Gör. Mehmet FIRAT’IN laboratuardan getirdiği yaklaşık 6 tane görüntü mikroskoptan çekilmiştir. Kalan  tüm işlemler Doç. Dr. DEMİRKUŞ tarafından yapılmış ve M.FIRAT’IN ismide  görüntüler  yazılmıştır.

Van Havzası Sanal Herbaryum'u Web Sitesine Katkıda Bulunanlar.

VAN SANAL HERBARYUMU'NUN GEÇMİŞİ ve Web Sitesine İlk Katkıda Bulunanlar;

I-2003 Yılı 3+1.5 Öğrencilerinden, Kader DADAK, Yaşar HAN, Kamil AYDIN, Serkan ÖZTURAN, Sanal Herbaryuma ait 1400 Bitki örneğini birlikte sadece scan etmiştirler. 

Bu Bitkiler Doç. Dr. DEMİRKUŞ tarafından,
A-Adobe Photoshop tan rötuş, isim yazma, görüntü büyüklüğü ayarlandıktan sonra
B-Adobe ImageReady ile web sayfasına hazır hale getirilmiştir.
C-Hazırlanan görüntüler Macromedia Dreamweaver Albümünde, Macromedia Fireworks'la hazırlanıp Editörden link atılmıştır.
D-Tüm Türkiye Florasına ait bitki isim indeksleri ve bitkilerin habitatına ait kısa bilgiler TUBİVES sitesinden temin edilmiştir. Bunlar kullanılabilir formata dönüştürülmüştür.
E-Tubives verileri notpad ve word ortamında hazırlanarak Dreamweaver editörüyle .htm ve .html dosyası olarak hazırlanıp tüm bitkilere ait görüntüler ve isimlere link atılmıştır
F-Her bitkiye ait linkler sanal ortamda kontrol edilip sonra internete atılmıştır.
G-Sanal herbaryum web sayfasının ilk hali böylece hazırlanmıştı.

Bundan sonraki çalışmalar katkı niteliğindedir.

II-Türkiye Florasına ait bitki isimleri listesi ve kısa yazılar; tezli yüksek lisans öğrencilerimiz;Abdullah ERTAŞ ve Mustafa İLÇİN tarafından Dreamweaver editörüyle hazırlanmış albüm ortamına atılmıştır.

III-A-2003 yılında taranmış 1400 bitkiye ilave ve eksikleri tamamlamak amacıyla 2004 ve 2005 yılı öğrencelerimize scaner sayımızın az olması nedeniyle toplam 640 bitki örneği ve canlı kampus bitkilerin 150 kadarı tezli yüksek lisans öğrencimiz Baran BAYRAKTAR tarafından scanerı yapılmıştır.Baran BAYRAKTAR'IN kontrolünde; Serdar Ös, Kelimetullah GEÇER, Hasan BAKIRCI'NIN katkıları ve kontrolünde;kalan yaklaşık 216 bitki örneği (27 öğrenci 8'er bitki örneği) öğrencilere ödev olarak yaptırılmıştır.
B-Bölüm başkanlığının görevlendirilme yazısıyla scan yapmayı öğrenmeleri ve Anabilim Dalına katkı amacıyla; Ar.Gör.Mehmet  FIRAT ve Ömer BİNGÖL kalan 270 bitki örneğini scan etmiştir. Her araştırma görevlisi tek başına yaklaşık 135 bitki örneği scan etmiştir.
C-Tüm bu çalışmaları esnasında bilgisayar-scaner ayaları tüm çalışmalarının mesai saatinde sürekli Doç. Dr. DEMİRKUŞ’UN kontrolünde olmuştur.
D-640 bitkinin dijital ortamda isim ve numara yapıştırılması;yüksek lisans öğrencisi Nimet BATIHAN tarafından yapılmıştır.
E-Photoshop rötuşları tezsiz yüksek Lisans Öğrencimiz.Veysi KIZMAZ tarafından yapılmıştır.
F-Bu bitkilerden sadece 120 tanesinin görüntüsü web sayfasındaki mevcut olan eski resim ve görüntülere ilave edilmek üzere Doç. Dr. DEMİRKUŞ tarafından; Dreamweaver editörüyle albümdeki resimlerin yanına özel bir yöntemle(resme ait pul ve orijinal görüntü linklerini mevcut albüme monte etmek) girilip tek tek ilave edilip orijinal linkleri atılmıştır mevcut resimlerin yanına ilave edilmiştir.
G-Tüm web sitesindeki bitkiler ait sayfaların arka plan fon ve yazı fontları Özlem CİHANGİR tarafında Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ’UN Kontrolünde yapılmıştır.

IV-2005 Yılı Mezunları (28 Kişi Gündüz Grubu 12 Kişi gece grubu) Türkiye Florasına ait 11 ciltlik Eseri (yaklaşık 10 bin sayfayı) scan etmiştir ve OCR ortamında imla kontrolünü yapmışlardır.(Doç.Dr. DEMİRKUŞ gözetiminde)

V-I.2006 Yılı Öğrencileri (27 Kişi Gündüz Grubu 12 Kişi gece grubu), PC net, Chip ve Bilim Teknik Dergilerinin, bilim ve teknolojiyle ilgili makalelere ait yaklaşık 5000 sayfa taramış ve OCR ortamında imla kontrolünü yapmışlardır. (Doç.Dr. DEMİRKUŞ göztiminde)
II.Metin ARMAĞAN ve Mehmet FIRAT Sanal Herbaryumdaki kuru bitki örneklerini düzenlemiş ve eksiklerini not etmişlerdir.

VI-I. 2007 Yılı Öğrencileri (28 Kişi Gündüz Grubu 12 Kişi gece grubu), Botanical Latin, Biology ve Şifalı Kitaplarına ait yaklaşık 5000 bin sayfa taramış ve OCR ortamında imla kontrolünü yapmışlardır. Bu envanterler sonradan web üzerinde değerlendirilecektir.
    II. 2007 Yılı Öğrencileri (28 Kişi Gündüz Grubu 12 Kişi gece grubu).
A-Yaklaşık 680 bitki örneği ;Araş. Gör. Mehmet FIRAT , Arş.Gör. Ömer BİNGÖL, Lisans öğrencileri;Tülay TOPER, İbrahim S.KURU, Aynur EROĞLU, tarafından birer örnek alınıp isimleri yazılmıştır.
B-Doç.Dr. Nasip DEMİRKUŞ’UN sürekli göztiminde;Araş. Gör. Mehmet FIRAT , Arş.Gör. Ömer BİNGÖL, Tezsiz yüksek lisan öğrencileri; Nurgül KATURNMAN ve Mehtap EMİNOĞLU, Lisans öğrencilerinden; Tülay TOPER, Sinan KAPLAN, İlyas AKAD, Mustafa ÇAM’IN gözetiminde, 28 öğrenciye her birine 20 şer olmak üzere toplam 560 bitki örneği taratılmıştır.
C-Doç.Dr. Nasip DEMİRKUŞ ve Lisans öğrencilerinden; Tülay TOPER, Sinan KAPLAN, İlyas AKAD, Mustafa ÇAM’IN yardımıyla her öğrenciye 20 şer olmak üzere 6 öğrenciye 120 bitki örneği taratılmıştır.

VII-2008 Yılı'nda Fen Bilgisi Öğretmenliği Öğrencilerimizden;
Gonca ÖNLER; "Azort Yaylası Florası" Tortum/ERZURUM bitkilerinin tüm resimlerini Photoshopta rötuşlamış ve üzerine toplayanların adını ve bitki numaralarını yapıştırmıştır.
Buket KAYA;Kahraman Maraş Dibek Dağları Florası” bitkilerinin bir kısmını Photoshopta rötuşlamış ve üzerine toplayanların adını ve bitki numaralarını yapıştırmıştır.

2008 Yılı'nda Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerimizden;
Sehem ÖĞÜNÇ ;
Kahraman Maraş Dibek Dağları Florası” bitkilerinin büyük kısmını Photoshopta rötuşlamış ve üzerine toplayanların adını ve bitki numaralarını yapıştırmıştır.

2008 Yılı'nda Tezli Yüksek lisans Öğrencilerimizden;
Nevzat KAZAK
, Baskil (Elazığ) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma, 1996adlı yüksek lisans tezini tarayıcıdan bilgisayar ortamına aktarmıştır.
Dilvin ALKAN, Dibek Dağları (Kahramanmaraş) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma 1996, adlı yüksek lisans tezini tarayıcıdan bilgisayar ortamına aktarmıştır.
Talat BOZKURT,Çiçek Dağı ve Çevresi (Posof/Kars) Florası Üzerine Bir Araştırma 1991 adlı doktora tezini tarayıcıdan bilgisayar ortamına aktarmıştır.
Emrullah ULUDAĞ, Uzundere (Kargapazarı Dağları, Erzurum) ve Çevresi Florası Üzerine Bir Araştırma 1996, adlı yüksek lisans tezini tarayıcıdan bilgisayar ortamına aktarmıştır.