Bilimsel Araştırma ve Yayın Teknikleri
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Öğretmenlik Uygulamaları
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Okul Deneyimi I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Toplum ve Çevre
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Evrimin Mekanizmaları ve Bilimsel Kanıtları
          Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
             Bilim Tarihi
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
Biyolojide Önemli Konular (Seçmeli II)
       Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
  Biyolojide Önemli Kavramlar
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğretim Teknolojileri ve Biyolojide Materyal Geliştirme
                     Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)

Öğrenme Öğretme Kuram ve Yaklaşımlar
        Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
   Özel Öğretim Yöntemleri II
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
    Özel Öğretim Yöntemleri I
Prof.Dr. Nasip DEMİRKUŞ(2008)
          Fen Teknoloji ve Toplum
Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (OCAK 2008)
VERİLEN DERSLER     ÖÖYI , ÖÖYII ,OMK, OTM, BÖKAV , BSKON, BT , EV , ÇEV , ODI, ODII , ÖUYGBAYT, FTT, BMAT BİK FEL


  Din, Siyaset, Devlet, Vahşi ve Doğal Laiklik, Rejim, Çevre, Demokrasi, Bilimsellik, Kavram ve Evrim ile İlgili Sorular Sorunlar ve Çözüm Önerileri.

Fen Teknoloji ve Toplumla İlgili Bazı Beyin Fırtınası-Nadası; Ödev, Soru ve Etkinlikleri 2014  (2005, 20062007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015)

Öğretim Üyesi;Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ 2019                                               
                                                  
Bilim ve insan daha genç;bilimle bedensel ve zihinsel duyulara ilave sanal dünyamız ve duyularımızla idrak edişimiz; eğitim, öğretim ve teknoloji ile pozitif evrimleştirilmedikçe, bazı zihinsel, bedensel ve çevresel enerji hallerini açıklamak daha asırlar alabilir.Şu an zor, görmeze ışığı tarif etme misali.Beyin Fırtınası ve Nadası Sorularının Amaçları:
1-Öğrencilerimizin zihinsel yapısını ve zihinsel bağışıklığını;Müsrif, Patojen(Öldüren), Fosil, İlkel  Teknoloji ve zararlı kültürel asimilasyonlara karşı baskın kılmak.
 Kısaca, piyasadaki, batıdan, dünyanın herhangi bir yerinden gelen; abur-cubur çöplük ahlakı toplumsal ve teknolojik ürünlerden, eksik veya yanlış terbiye eğitimi alan kişilerin zarar görmemesi için bu abur ve cubur çöplük ahlakı ürünlerin zayıflatılmışları veya öldürülmüşleri planlı hazırlanarak kişi fıtratı ve yaşının kaldırabileceği ve etkili olabileceği dozda peygamber ahlakı değerlerle alternatifli ilişkilendirilerek verilmelidir. Videoları izleyin.
2-İfrat, tefrit, güdük ve fanatik-kasti bilimsel-siyasi akımlara karşı; doğru-hızlı bedensel tepkiler-eylemler ve zihinsel alışık tepki (refleks)ler göstermek;baskın zihinsel yapı-mantık sistemlerini öğrencilerimizde -güçlendirmek ve geliştirmek.
3-Yararlı özgünlüklerimizi, birlik ve beraberlik değerlerimizin önemlerini bilinçli olarak korumak ve geliştirmek.
4-Zihinsel olarak; öğrencilerimizi geleceğe uyum sağlatmak, doğal, hayvani-meleği doğa ötesini doğru tanımak-tanıtmak.
5-Öğrencilerin zihinsel mantık ve zihinsel gelişim ivmelerini; sabit, değişken, bilinmeyen, tanımı titrek ve diğer temel kavramlarla doğru ilişkilendirmek
6-Fert ve toplumsal açıdan;doğa üstü, hayvani-meleği doğa ötesi ve geleceğe yönelik:verimli, özgün, baskın-üretici ve terbiyeli;bedensel, eylemsel, zihinsel ve düşünsel gelişme, yararlı alışık tepki (refleks) ve bağışıklık sistemlerinin öğrencilerimizde güçlenmesini sağlamak.
7-Tüm bildiklerini;geçmiş, günümüz ve gelecekle vaktinde güncellemek-hayata doğru uygulamak. Bu bilgilere dayalı olarak;yaratıklardaki, tüm döngülerdeki(dijital/hesabi,sanal, zihinsel, düşünsel, hayali, toplumsal, doğal ve tüm enerji hallerine ait döngülerin) ve siyasetteki mantık sistemlerini; hızlı ve güçlü asimile ederek onu aşmak ve eğitim-öğretim-yönetim-sınav sistemleriyle ilişkilendirerek geleceğe yönelik doğru-özgün çok yönlü; beyinler, zihinler yaratmak ve çözümler üretmek.
8-Öğrencilerdeki güdük sentez (birleştirici) sıfatlarının kaynağını yararlı ve Rahmani akaitlerle beslemek ve bereketlendirmek, bu sıfatları aktifleştirip doğru disipline etmek.
9-Bilim ve ilimi kullanarak:insan, doğa ve teknoloji arasındaki mantık fermuarlarının dişlerini doğru eşleştirip; asrımızı, insan, doğa ve teknoloji arasındaki ilişkiyi algıda değişmezlik derecesinde doğru tanıyıp teşhis etmek ve uzun vadeli; eğitim, öğretim ve üretim amaçlı çözümler üretmektir. Edinilen bilgileri ders notlarına ve uygulamalara güncellemek.
Videoları izleyin.
10.Öğrencilere:asrımızın, dünyanın ve ülkemizin; siyasi, toplumsal, ekonomik ve teknolojik konumlarını, farkındalığını, bilincini kazandırmak ve buna göre davranış geliştirmek.
11-Sonuç olarak;insanlığın hayvanların miracına indiği bu doğa beldesinde; doğayı ve yaşadığı dünyanın; toprağını, gazını ve yağını abur cubur ve liyakatsiz hortumlayan, eriten ve insana hayvandan daha aşağılık değer veren insanlardan; doğada daha liyakatli yaşayan ve tüm yaratıklara yararlı, çalışkan, peygamber ahlaklı ve liyakatli nesiller yetiştirmek için; herkesi fıtratı ve olanakları oranında, zihinsel-bedensel düşünce ve eylemlerinin bileşkesini;peygamber ahlakının,hakikatin ve gerçeklerin kıblesine çevirmek üzere eğitmek ve öğretmektir.1, 2, 3
Çıkarsayış;Tüm öğrencilerden 1-2 aylık sürede yazılı ödev olarak;soruların yanıtları alındıktan sonra, ders hocası tarafından öğrenci yanıtları tek tek incelenir.Önemli notlar alınır her soru için sınıfa doğru yanıt vermek üzere hazırlanır. Gerekirse bazı sorular gerekçeli değiştirilir, değişik sorular sorulur veya sorular kaldırılabilir. Verilen yanıtlar, ip uçları ile birlikte, öğrencilerle her sorunun realitesi, soruluş nedeni, amacı ve hedefi liyakatine oturtulmaya çalışılır.
Yorum ve Sonuç;Bu gün verilen öğretim, öğrenim ve eğitim; uzak - yakın Bâtının(Amerika ve Avrupa), uzak doğu(Çin) ve yakın kuzeyin(Rusya) uygulamalara, gözlemlere, deneyimlere, denemelere  dayalı toplumsal bilimlere ve nesnel  verilere dayalı fen biliminin  metriksi içindeki doğal (doğal) eğitim ve öğretimdir. Asıl olan bilimi ilimin ve insanın içinde doğru konumlandırmaktır. Hâlbuki bugün yapılan öğretim, öğrenim ve eğitimle insanlar doğal bilimin ve nesnel evrimin çarkları içine itilip;teknoloji üretilirken ahlaki yönden vahşileştiriliyorlar. Bu mantıktan hareketle bu gün insanları vahşileştiren yönetim, öğretim, öğrenim ve eğitim yerine daha insani-ahlaki merkezli, yönetim öğretim, öğrenim ve eğitimle yer değişmek gerekir.  
Çözüm;
 Orta çağ dinlerini tatmin edici bulmayan, sorgulayan ve değişmek isteyen batıdaki bilim bilginleri (bilim insanları?!) ortaçağ engizisyonları nedeniyle zorunlu olarak eski dinlerle olan bağları dini kurallara itaatsizlikleri nedeniyle dini laikle halktan uzaklaştırılmışlardır. Daha sonrada din laikliği ile; ortaçağ din ve yönetim ehli tarafından doğanın kucağına itilen bu doğa meraklısı ve öğrenme heveslisi insanların bilimi geliştirip halkı aydınlatmasıyla bu sefer halk dinde yakasını kurtarmak için tersinir laiklik ve yönetim sistemini getirmiş ve din tebaası yönetimlerini kısmen egale etmiştir. Papalar haklı olarak doğruluğuna inandıkları bir dine itaat etmeyen asileri (bilim insanları?!) laikle dışladılar ve haklıydılar. Kendilerini ve halkı tatmin etmeyen vaadi dolmuş dinden/lerden ve dini yönetimden yakasını kurtarmaya çalışan bu bilim bilginleri de (bilim insanları da) haklıydılar ve deniz düşen yılana sarılır hesabıyla haklı olarak insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, kendilerini (kişiliklerini) ve zihinsel, düşünsel ve batini hammadde hamurunu! vahşi-doğal veya yapay bilimselliğin; deneyimsel, deneysel ve kanıtsal farzlarına/kanunlarına dayalı olarak doğaya rötuşlatıp doğa ve bilimin hamuru içinde evrim yasalarıyla (doğal doğa yasalarıyla) kendilerini ve bilinçlerini şekillendikleri için (doğal yontma taş, cilalı taş… Vb dönem insanı gibi) bilim ve doğayı ilahlaştırmış-fetişleştirmiş ve bu metriksi (doğa ve bilim kefenini) aşmaları da beklenemez. Onun için bunlar gerçekten bilim bilgini (bilim insanı?!) olup öldükten sonra yok olacağına inanırlar. Belki de bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi ve doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Belki de bilen (inananlar/Rahmani alimler) bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Doğal, vahşi, yapay bilim ve tüm enerji halleri insanın düşünsel değer yargıları ya da düşünsel batini kalp havuzu/yaşam-hayat havuzu içindedir. İnsanların tüm değer yargılarını yapay bilimin (insani düşünsel kökenli keşif edilen bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) ve doğal bilimin (doğal doğadaki acımasız bilimin tüm yasalarının düşünsel, eylemsel, nesnel... Vb tüm zamanlardaki tatbik/uygulayış alanı) değer yargılarına veya içine; öğretim, öğrenim ve eğitimle rötuşlayarak sığdırmak; inananlığa zülüm ve liyakatsizliktir. Hiç bir bilim, yaratık… Vb şey Kuran-ı Kerim'in değer yargılarını ve İslam dinini aşamaz, her şey yani tüm enerji-enerji halleri, varlıklar ve yaratıklar Allah (C.C) ilmi dâhilindedir. Ayetler ve hadisler vardır. Allah (C.C) İnsanı denildiğinde tüm kişiliklerine ait işletim sistemleri (düşünsel /nesnel/kültürel... Vb dinamik değer yargıları mimarisi) etkileşimli çalışır durumdaki insan kast edilmektedir. Kısaca tüm kişilik çeşitleri, boyutları ve zamanları içeren Kuranda sunulan peygamber ahlakı, Bâtını, zahiri, doğa ötesi, ilahi, yaşanmış, yaşanan ve yaşanacaklarla ilgili derli toplu mükemmel bilgi işletim sitemi/leri yüklü insan kast edilir. Bu insan tipinde; akıl ruhsal kişiliğin(ruhun) işletim sistemi, zekâ fıtrat-i kişiliğin (nefsin) işletim sistemi, Enesi-Egosu-Özgün olgun fıtratı-tercihi… Vb kişilik sistemlerinin hepsi bir arada ve her an çalışır durumda diridir ve hazırdır. Ben uyurum kalbim uyumaz (Hadis var). Bilim; akıllı, zeki ve vicdanlı yaratıkların çevresine uyum, gelişim, çevresini ve kendilerini; konumlandırış, tanıyış ve kullanış aracıdır. Bilgi ise bilim ve ilimin veri tabanıdır. Bilim yaratıkların geçici enerji yaşam döngüsünde deneyim, öğretim, öğrenim ve eğitime dayalı ortaya çıkardıkları ilim versiyonu ürünüdür. İlim, ezeli, ebedi ve Baki olan Allah (C.C) Âlim Sıfatına tabiidir ve ölümsüzdür. Aslında bilimin kökeni de ilimdir. Sanki bilim doğa kökenli canlı ve yarı canlı yaratıklar tarafından eşyayı ve tüm yaratıkları tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel dikitlerini temsil eden bilgi tabanlı zekâ ve düşünsel işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. İlim ise ilahi/peygamberi kökenli olup, eşyayı, tüm yaratıkları ve kendini tanıyış, kullanış, amaçlı konumlanış... Vb düşünsel sarkıtları temsil eden bilgi tabanlı düşünsel Akıl işletim sistemi önceliği ile çalışan bir araçtır. Yaratıkların genetik, fıtratı, deneyimleri ve ilahi/peygamberi kökenli ölümlü ve geçici hayata uygulanan ilim versiyonuna bilim deniyor. Bilim ve ilim mürşit olamaz ancak araçtırlar. Ör. Peygamberler; Peygamber Ahlakı Mürşididirler. Ünlü bilim uzmanları; sahalarının mürşididirler. İnsanlarda bilim ve doğa insanı değil Allah (C.C) insanıdırlar. Onun için Bilim-İlim İnsanı, Bilim-İlim Adamı, Bilim-İlim Kadını Kavramları bazı insanlar için yanlış ve liyakatsizdir. Bilim Uzmanı, Bilim Eksperi, Bilim-İlim Ustası, Bilim ve İlim Alimi, Bilim Bilgini, Bilirkişi, Bilen Zat kavramları bazı insanlar için daha liyakatlidir. Bilim; ilimin yaratıklardaki; irsi ve/veya sonradan öğrenilen ya da üretilen hayatla ilgili ölümlü-sonlu örüntüsü-örgüsü gibidir. Bilim bilginin (Bilim insanın?!) düşünsel işletim sistemi sadece öğretilen bilim dalı işletim sistemli merkezli olup; düşünsel ve hayatsal tatbikatlarda diğer kişilik işletim sistemleri güdük kalmaktadır (otistik bilim kişiliği). Ruhbanlarda düşünsel işletim sisteminin merkezini Akıl, ruh ve vicdan işletim sistemi kişiliği işgal etmiş diğer kişiliklerin hepsi bu kişiliğin hükmündedir (otistik ruhban bilim kişiliği). Doğal kabilelerdeki kişiliklerde bilim bilginlerinden (bilim insanlarından) farklı olarak doğal koşullarla yaşayarak bugüne kadarki kavimce geliştirdikleri doğal düşünsel işleştim sistemi merkezli genellikle doğal tabuların bileşkesindeki doğal kişilik işletim sistemleriyle yaşarlar. Diğer tüm kişilikleri bu Doğal tabusal kişiliklere çekinik ve güdüktür (otistik Doğal tabusal kişilik). İnsanların düşünce sistemlerini ve zihinsel alt yapılarını geçerli dini, akli, insani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarından kopararak ya da İslam'iyet'te ortaçağ dinleri ceketini ve iftirasını giydirerek;Müslüman'ları ve insanlığı sadece otistik doğa ve bilimin farzlarına rötuşlatarak doğayı ve insanlığı liyakatsiz kullanarak ya da kullandırarak bilimi ve doğayı fetişleştiren deccalı kişilik, zihniyet ve sistemleridir. Bu yöntemlerle geleceğin liyakatsiz, günah keçisi cahil katillerini yetiştirmektedirler. İnsanlığın en derin deccalı ve kahpe rabliklerinin vebalini ve günahını; günah keçisi olarak kullandıkları mazlumlara, cahil insanlara ve hükmündeki Müslüman'ım diyen mazlum cahillere üsteleten hilkate garibesi çapulcu ilahlık makamındakilerdir. Kaldı ki, İslam'iyet'te bazı halifeleri namazda ya da kuran okurken canice, haince ve kahpece öldüren katiller bile idam edilmediler. Bir kavle göre hayvanlık-vahşilik ve insanlık arasındaki en önemli fark; hükmündeki;bilgiyi, olanakları, işi ve leşi liyakatli paylaşma ile doğru orantılıdır. Demirkuş 2009. Denemek için çek leşi gör işi. Ya da bayan hakları çıplaklıkla doğru örtünme ile ters orantılı olmanın bekçiliğini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) dürüst cahil yönetici insanlara yaptırtmak, Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir. Bu yüzden Müslüman'ım diyen bir ülkenin birçok başörtülü vatandaşların ahi alınarak gayri Müslim'lerin insafına-vicdanına terk ve teslim edildiler. Siyasi veya siyasi olmasın kanunlar mazlum ve haklıları korumak için vardır.
Batı, uzakdoğu ve yakın kuzey; var olan koşullarda zorunlu olarak eğitim sistemleriyle nesnel, eylemsel, bedensel ve zihinsel tüm yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarını, doğal doğanın bilimsel farzlarına dayalı olarak budamak, yontmak ve şekillendirme gereği duymuş ve bilimin farzlarına dayalı bilim bilgini (bilim insanı!?) yetiştirmek zorunda kalmıştır. Ancak orta çağ döneminin vaadi dolmuş dini işletim sistemi hala bubilim bilginlerinin (bilim insanların) bilinç altındaki boşluğu-nesnel ve zihinsel gen havuzlarını doldurmakta ve bu insanlar zihinsel bedenlerinin hala eski dinlerin metriksi içinde olduğunun farkında değiller. Dinin metriksi aşılmazdır!! Hadis var. Aslında bilimi insanın içinde (batini kalp, zihinsel havuz… Vb) liyakatli, doğru ve ilişkisel konumlandırıp; bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb insan, bayan, erkek yetiştirmek daha liyakatlidir. Ancak bu şekilde bilim insana araç olur yoksa Bâtının dinden yakasını kurtarmak için yetiştirdiği bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) hemen hepsi bilimi aşamaz yani bedensel ve zihinsel ürettikleriyle doğanın bir parçası olmaktan kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. kendini/lerini kurtaramaz ve bilime-doğaya malzeme ve yem olmak zorundadır. Kısaca bilim ve doğa insanlığın gelişimi için araç olacağına insanlığın hesaplanamaz nesnel ve düşünsel havuzları doğaya ve bilime liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle yem, araç ve malzemem edilmektedir. İslam'iyet'te bilim dinin içeriğinde ilimin dünyevi alt kümesidir. Din aşılmazdır. Hadis var. Batıdaki, kuzeydeki ve uzak doğudaki;cahi, liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim sistemlerinin sonucunda; medeni, bilimsel ve vahşi-doğal ahlaklı insanların ortaya çıkmasına neden olunmaktadır. Bu liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitimle batıdaki orta çağ din-bilim çatışması ve zihinsel doku uyuşmazlığı mantığıyla bilimsellik yapay ve hayvani ahlak farzlarıyla; insanlarımız; İslam'i inanç, akli, insani geçerli ve hayırlı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ters düşürülerek yapay olarak zihinsel ve yaşamsal doku uyuşmazlığı yaratılmıştır. Bu kadar harika çocuklardan bu kadar başarısız öğretmen, insanlar ve halklar neden çıkardığımızın nedenleri açık. Şimdi kaybettiklerimizi en liyakatli geri kazanmanın çözümlerini arıyoruz ve araştırıyoruz. Yani yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarımıza ait hiçbir özgünlük kalmadığı için özgün nefesimiz kesilmiş ve ülkemize tamamen batıya, kuzeye ve uzak doğuya;insandan bilimsel karpuz tarlası bekçiliği, işçiliği ve taşeronluğu yapılmıştır ya da yaptırılmıştır. Bâtının yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına hizmetçi bilim bilginleri (bilim insanları?!), işçiler ve sermaye sınıfı yetiştirmişiz ve yetiştiriyoruz. Bilimin insanı olmaz (israftır-liyakatsizdir), insanın bilimi olur. İnsan bilimden daha kapsamlı ve amaçlı bir yaratıktır.Din, bilimsellik ve bilim öğrenme aracıdır yol gösterici değildir. Yol göstericiler ya da mürşitler peygamberler,bilginlerdir ... Vb insanlardır. Bilim insanı-bayanı-adamı olmaz (batı için zorunlu geçerli kavram), bilim bilgini, bilim mühendisi, bilim uzmanı... Vb erkeği veya bayanı olur. Kısaca; gerçekte ve doğal olarak dinin, bilimin, rejimin… Vb. şeyin insanı olmaz ki batı bu durum hayat bulduğu için insanlar otistik din ve bilim uzamanı (bilim insanı?) olmuşlar. Bu insan tipinin özellikle din bilim ilişkiselliği açısından tüm bildiklerini diğer bildikleriyle ilişkisel düşünselliği körelmiş ve tümel düşünsel ve uygulayış ilişkiselliği cahilleşmiştir. Bu açıdan bu asır ki öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi eksik, cahilce ve kesin yanlıştır. Özellikle üniversiteler ilk, orta ve lisedeki bilgilerin ilişkiselliğini tamamen körelticidir. Doğrusu akıllı olan insanın/insanların bilimi, dini, rejimi.... Vb. şeyi olur.
      Batıda ki;alfabeler, harfler, bilimsellik ve rejimlerden alıntılar acelelikle olduğu gibi yani ıslah edilmeden ülkemize çiğ ithal edilerek, hiçbir özgün değer yargısı dikkate alınmadan batılı neye heveslenilmişse olduğu gibi ülkemiz insanına zorunlu bir çuval olarak giydirildiği için insanlarımız ne olup bittiğinin farkına varmadan İslam dini ile bilimi ve teknoloji arasında ilişki kurmadan laikle İslam'iyete ortaçağ dinlerinin bilimselliğe tepkisinin bilimsel ceketi giydirilerek batılı yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarına yem olmuş ve bu günkü sonuçlara ulaşılmıştır. İnsanları liyakatsiz öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; doğallaştıran, vahşileştiren, şeytani alimleştiren (iblisleştiren ve ), cahilleştiren; alfabelerin, dillerin ve lisanların yeryüzünde varlılığından emin olabilirsiniz ya da farkındalığını anlamamız gerekir. İnsanları liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim süresince; insanlaştıran ve peygamberi âlimleştiren alfabeleri, dilleri ve lisanları yeryüzünde geliştirmemiz insani bir farzdır. Çok ilginçtir ki; insanlık, çeşitli canlı ve cansız yaratıkları ıslah ederek evcilleştirmeyi başardı, ancak en önemli toplumsal iletişim aracı olan kavimlerin özgün; alfabe, dil ve lisanlarını; bilimsel, mantıksal ve akli prensiplere dayalı ıslah edici kayda değer örnek akÂdemik ve bilimsel hemen hiçbir çalışma yapamadı. Toplumsal iletişim açısında insanlığın mantık ve akli iletişim basiretlerini bağlamayan, köreltmeyen ya da vahşileştirmeyen tam tersine akışkanlık getiren peygamberi, akli ve mantıki ortak bir dil, lisan ve alfabe geliştirmeyi başaramadık. Uzaya açılmadan önce insanlığın buna acilen gereksinimi vardır. Geçmişte dünyaya hâkimiyetini kuran kavimlerin dil ve lisanları bu gün etkinliğini kayıp etmiştir. Bu günkü hâkim kavimlerinde; alfabeleri, dilleri ve lisanları aynı akıbete gideceklerinden şüphem yoktur. Onun için hiçbir kavimin vahşi-doğal; alfabe, lisan ve diline taraf olmadan, modası geçmeyen insanlığın ortak payda peygamberi, dili, lisanı ve alfabesini; akÂdemik, bilimsel ve uygulamalı çalışmalarla geliştirmeliyiz. Ör, yaban-doğal elmaları, yaban armutları, yaban inekleri, yabani atları, doğal toprağı, doğal çölleri... Vb yaratıkları ıslah edebildik ve evcilleştirdik. Ancak doğal dil, lisan ve alfabelerimizi ıslah edemedik ve evcilleştiremedik yani akli ve mantıki olarak eleştirel düzenlemedik. Bu nedenle Yeryüzü kültür alfabelerinin hepsi Doğal zekâların, deneyimlerin ve denemelerin evrimsel ürünüdür. Akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakla ıslah edilmesi ve geliştirilmesi gerekir ki insan beyni, zihni ve kalbi insani iletişimde en az kusurlu kemale ersin. Bu amaçla insanların beyin, zihin ve kalp havuzundaki bilgilerin;görsel, işitsel, eylemsel, davranışsal, tatsal, bilişsel… Vb kodları günlük hayatta iletişim de kullanılan alfabe ve lisanın; harf, sembol, kelime, kavram ve kodlarından, daha sade ve daha çok benzerdir. Örneğin,kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin tüm insanların ( bazı engelliler ve bazı istisnalar hariç) zihnindeki bilişsel, eylemsel, görsel, tatsal, kokusal, davranışsal... Vb kodları hemen hemen aynı dır. Ama kültür dillerinde kırmızı elmanın, yaratık görüntülerinin ya da doğadaki tüm ( hayvan, bitki, rüzgâr... Vb seslerinin) seslerinin her kavimdeki isimlerin/kavramların ya da kavramisimlerini zihin havuzundaki kavramsal kodlanışı farklı olduğu için iletişimi vahşi, doğal ve zor olmaktadır. O zaman çözüm olarak;"Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusu" Kuralına uygun olarak kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerinin zihinsel bilgi biriminin ifadesine ve konumuna en uygun kavramlarla iletişim, öğretim, öğrenim ve eğitimle ortaya çıkarırsak her kes kırmızı elmayı, yaratık görüntülerini ya da hayvan seslerini daha rahat anlar, günlük hayatta ve iletişimde kullanır. Bunu tüm kavimlerin (insanların) beyinleri, zihinsel havuzları ve batini kalplerindekileri de kodlanmış kültürel isimler, kavramlar/kavramisimler hepsi için düşünüp günlük hayatta hepsini kırmızı elma mantığı ve örneği gibi uygularsak insanlığın akli, mantıki ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı ortak iletişim alfabesi ortaya çıkmış olur. Tüm kavimlere ait yazımsal ve konuşsal ya da hem konuşsal hem de yazımsal:alfabelerinin, lisanların ve dillerinin; Âdemin dilinde vardıkları ortak payda ve özgün;işitsel, yazımsal, görsel, dokunsal, tatsal, hissel … Vb özellikleri bilgisayar ortamında kökenlerine/köklerine, hecelerine/ ses parçalarına kadar sadeleştirilerek yeniden matematiksel iletişim ve alfabe mantığıyla ya da kozmik (evrensel) ötesi atom altı parçacıkların çeşidinin her birini kozmik alfabe kabul ederek oluşturulan yani kuantum alfabesi sade iletişim mantığıyla veya her yaratığı matematiksel küme elemanı kabul ederek ve her şeyi, tüm bilimleri-tüm kâinat ve yaratıkları bu kozmik matematiksel kümeler denizi içinde yüzen elemanları temsil eden “Kozmobiyomatematik, Evrensel, Uzay canlı matematik... Vb (Simetri, Kuantum, Standart, Sicim-İp-Halka, Paralel Evrenler, Şişme, Evrim...Vb her şeyin kuramlarına uyumlu)” alfabe mantığıyla; ilişkisel, organize, disipline ve kategorize edilerek hayata uygulanabilir. Demirkuş 2010. Çözüm;Tüm sorun kültürel dillerde iletişim amaçlı kullandığımız; hece, ses, vurgu, kavram, isim ve kavramisimleri; şekilsel (analog), kökensel (homolog), özgün, sesteş, anlamdaş, değişken ve geçişken benzerlik tabanlarına göre mantıki kurgularını bilgisayarda düzenleyerek; matematiksel iletişim sembollerindeki gibi en doğru algılanabilir şekil de zihnimizde ki bilgilerle ( bilgi birimleriyle) ve çevremizde ki her şeyle algıda değişmezlik ve algıda özgünlük ilkelerine dayalı ilişkilendirmektir. Kavmin azınlığı ve çoğunluğu olmaz herkesin ve grubun fert bile olsa ya da vahşide olsa alfabesi, dili ve lisanı aslidir hiçbir bahane ile diğerlerine asimile ettirilemez. Tüm kavimlerin ana dil, lisan, alfabe için geliştirilen çözümler akli, mantıki ve bilimsel tevhit edilerek insanlığın tek dil, tek lisan ve tek alfabesine kaynak oluşturacak şekilde;bilimsel, akÂdemik çalışmaların yapılması gerekir. Tüm Kavimlerin Özgün Ana Dilindeki; Alfabe, Dil ve Lisanlarını Islah İçin Çözüm; Peygamber ahlaklı insanları yetiştirmedikçe ve dilimiz/dillerimiz; algıda değişmezlik ilkesine olanaklarımız ölçüsünde değiştirmedikçe ya da yaklaştırmadıkça yani peygamberi özellikler sahip insanları yetiştirip doğru adreslerde görevlendirmedikçe, var olan ve gün geçtikçe genişleyen ve büyüyen yarı doğal kültür, alfabe ve dilleri akli ve mantıki ıslah etmedikçe doğaya uyum, küreselleşme sıkıntısı ve adaletsizliği çeken özgün kavimler olarak kalmaya mahkûmuz. İnsanların zihninde ve bilinç altında yer alan bilgilerin benzerliği ve algıda değişmezlik oranı;iletişimde kullanılan yarı doğal ve yarı doğal kültür dillerindeki kavramsal ifade ediliş havuzundaki çeşitlilik ve özgünlülük kaoslarından daha yüksektir. Doğal insanların ya da Âdem AS öncesi ve/veya sonrası insansıların; (ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı) yaşam döngülerindeki çevresel koşulların tehlikesi, paylaşım duygularının gelişmesi ya da paylaşım zorunlulukları dilsel iletişim ve dilin evrimleşmesi olumlu yönden güdülenmiş olabilir. Algılanarak kabul gören bilgilerin zihinde kategorize edilerek kodlanışı tüm insanlık zihin havuzunda çok benzerdir. Bilgi birimlerinin, kümesinin, kümelerinin ortak paydası geniş, özgünlükleri ve farklılıkları azdır ya da algıda değişmezlik–algıda benzerlik ilkelerine daha uygundur. Ancak zihindeki bilgi birimlerinin farklı kültür dillerinde farklı kavramlarla kodlanışı, ifade edilişi ya da uygulanışı iletişimde Doğal bir iletişim kaosu/karışıklığı/kargaşayı ya da hercümerci oluşturmaktadır. Örneğin kırmızı elmanın bilgi birimi olarak tüm insanlık zihin havuzundaki kodlanışı çok benzer ancak kavram olarak kodlanışı çok çeşitli ve vahşidir. Bu kargaşanın ıslahı en az çevremizde ıslah ettiğimiz ya da evcilleştirdiğimiz hayvanlar ve bitkiler kadar önemlidir. Kırmızı elma mantık kurgusundan (Algıda; Özgünlük/Özgün Pay, Değişmezlik/Ortak Payda, Değişkenlik/Değişken Pay, Değişirlik ... Mantık Kümesi Kurgusundan) hareketle zihinsel olarak insanlığın ortak payda ve benzerlik olgusundaki kavramlardan hareketle algıda değişmezlik ilkesi ve zihinsel kavram havuzları arasındaki deşifreyi doğru ve mantıklı yapmak gerekmektedir. Islahat yapılırken; şuan ya da bu güne kadar zihnimiz ve çevremizi bu yarı doğal mantığa uydurarak yaşıyoruz. Bu yarı doğal dil kargaşasını; insanlığın bilgileri zihinsel kodlanış ortak payda mantığı ve algıda değişmezlik kurallarına uygun–uyumlu; akli, mantıki, bilimsel, deneyimsel, uygulamalı ve akÂdemik disiplinlere dayalı olarak öğretim, öğrenim ve eğitimle ıslah etmemiz gerekir. Bu mantık kurgusundan hareketle kavimlerin özgün dillerinde ve insanlık ortak payda dilinin ortaya çıkışında zihinsel kodlanış mantığıyla en çok örtüşen, benzeşen mantık kurgularıyla ve aynı zamanda matematiksel iletişim mantık kurgusuna uygun yeni dil ve alfabeler geliştirilmelidir. Zihnimizdeki kodlanmış bilgilerin ya da bilgi birimlerinin (kavramların değil);görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal, düşünsel, zihinsel, hissel, sezgisel ve diğer duyusal/duyuşsal özelliklerine göre; ilişkisel konumlanış, disipline ediliş ve etkileniş mantık kurgusunun deşifre edilişi çok önemli gözükmektedir. Ortak payda bilgileri Âdemin dili katmanını oluşturur bunlar genellikle nesnel yaratıkların görsel, şekilsel ve eylemsel bilgi birimleri katmanıdır. Özgünlükler ve ayrıcalıkların en çok olduğu kavramlar düşünsel (soyut) kavramlar ve ayrıntılı bilgi birimlerine yönelik bilgi birimleri katmanıdır. AkÂdemik seviyede; dildeki her kelime, bağlaç, kavram, deyim atasözü, vecize, sözleri hatta ithal edilmiş yazılı ve sözlü atasözü her şey akÂdemik disiplin ve sistematik mantık çerçevesinde dil, edebiyat, fen… Vb tüm dallarda kulanım üzerine bölümlerinde ulusal ve uluslararası seviyede;halka açık internet ortamı dâhil, akÂdemik çalışmalarla, toplu anket ve tartışmalarla farklı akli, mantıki, basireti açıcı... Vb alternatifleri gerekçeleriyle ortaya konmalıdır. Aslında insanların zihnindeki bilgi birimlerinin çoğu benzer ve çevredeki olay, olgu, süreç… Vb ile aynıdır ya da benzerdir. Duyuşsal (görsel, işitsel, tatsal, dokunsal, kokusal ve hissel duyularımızla) olarak zihnimize girip kayıt olan bilgi birimleri çevredekilerle benzer ve tüm insanlıkta ortak payda benzer zihinsel doku katmanıdır. İnsanlığın ortak, lisan, dil ve alfabenin esas bilgi birimi kaynağı bu dokudur. Düşünsel olarak zihnimizde ürettiğimiz düşünsel bilgilerimizde zihnimize kayıt olur. Ör. unutulmayan bir rüya ya da düşünsel kurgularımızdan unutmadıklarımız. Zihinsel havuzumuzun içinde yer alan; nesnel, düşünsel ve sanal kâinatlar; zihinsel ürettiğimiz ya da duyuşsal edindiğimiz ve bellediğimiz bilgi birimlerinin;geçmiş, gelecek ve güncel deposu ya da hard diski (dinamik veri depo diski) gibidir. Zihindeki doğal kayıtlar hemen tüm insanlarda aynıdır. İletişim kültür alfabelerinin; yazımsal, işaretsel, eylemsel ve konuşsal çeşitliliği ve/veya sadece konuşsallık çeşitliliği, insanlıkta hoş görüyü artırırken ortak payda iletişimini zorlaştırır. Beyin sanki zihinsel bilgi birimleri deposunun hatırlayıcı biyolojik bağlantılar ve biyolojik hatırlama moleküllerin adeta nesnel çekirdeği gibidir. Bilgi hatırlandığı an bazen geçmişte ki mekandan çağrılır ya da o mekanda algısal tecelli (algısal ışınlama) olur ve hatırlanır. Kuranı Kerim ve Allah (C.C) gönderdiği; kitap ve sayfalarında kullanılan (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil); yazılı dil, mantık, ilişki, peygamberi konuşma ve okuma (Dar Anlamda; Suhuflar, İncil, Tevrat, İncil, Kuran Dili ve Konuşması; Arapça ve İbranice değil) akışkanlığı dışındaki tüm gelmiş geçmiş; alfabe, lisan ve dillerin insanlığın mantıki ve akli iletişim basiretlerini vahşileştirici ve köreltici etkilerini kanıtlamak zor değildir. Bütün dillerin yazım, konuşulan şekli, ifade… Vb kurallarının anatomisi Doğal dır. uluslararası seviyede kabul görebilen bilimsel insani mantıksal anatomisi ve kuralları çerçevelerde mukayese edilerek ıslah edilip değiştirilişe gereksinimi vardır. Bu mantık Kuran-ı Kerimi CC Kitabındaki mantık kurallarından esinlenerek ortaya konulmuştur. Yani kurandaki ayetler ve hadisler baz alınarak doğadaki yapay ve doğal doğal alfabelerdeki kuralların ıslah edilişine gereksinim olduğu otoya çıkmıştır. İnsanları yeryüzünde; vahşi, doğal, hayvani, insani, iblisi, peygamberi, şeytani çok çalıştırmanın hak edişleri arasındaki farkları ve farkındalıkları anlamaya çalışın.Fazla çalışmakla hak edişin sınırlarını düşünün. Hak edişle her şeyin elde edilemeyeceğinden emin olun. Cahilce ve Şeytanice Hak edişine tapınma gayretini düşünün. “Azmin elinde hiç bir şey kurtulmaz” cümlesinin cehaleti ve gizli, şirkini; fert, toplum, devlet… Vb bazında; Rahmani, Cahili/Hayvani ve Şeytani Çok çalışmaların arasındaki farkındalığı; geçmişten geleceğe ilişkisel leştir ve günümüze güncelleyip örneklendirişi deneyin. Hakkına tapınma, yaptıklarına tapınma ve Hak (C.C)'NE tapınmalar arasındaki düşünce kaosu, kavram yanılgısı, düşünce yanılgısıyla kafa bulandırmayı ortaya atanların ve hayata uygulayanların bedbahtlığının farkındalığını alamaya çalışın. Peygamber ahlaklı;kardeşlik, öğretim, öğrenim ve eğitimle ilişkilendirin. Hayatın yaşam terazisi üzerinde iradi tercihlerimizin hasılatı yolcusuyuz. Demirkuş 2010
      Bir din her şeyi içermiyorsa geçersiz, vahşi, geçici ve/veya yetersiz bir dindir. İslam'iyetin dışındaki tüm dinler bu kategorilere girer. Bu nedenle hiçbir şey dine (İslam'iyet'te) aykırı değil ancak helale aykırılığı dine aykırılık diye yutturanlar vardır. Gerçek ve geçerli dinlerin korunmaya değil insanların yaşantılarında peygamberi hayır görmeleri için uygulanış için gönderilmişlerdir. Dini korumak için 400 yıl matbaa, 100 yıl evrim öcü göstertmiştir. Laikte, bilimde ve siyasette dini kötüye kullanma bahanesi ve gizli düşünce demir perde izolasyonu ile insanların inançları ile yaşam döngüleri arasındaki ilişkisel örgüyü demir perde Berlin duvarı örneğinin ötesinde büyük bir cehalet ve bilinçli yapılıyorsa ihanet yatıyor gibidir. Çünkü bir din korunmaya muhtaç ve her şeyi içerip çözümler üretmiyorsa; ya yeteriz, ya kısmi bir zaman dinline aittir Ya da doğal ve yetersiz dindir. Ne acıdır ki Müslüman'ım diyen birileri bile bu açıdan İslam'iyeti diğer vahşi, kısmi ve belli bir zaman boyutuna ait dinlerle aynı kefeye koymaları büyük bir talihsizliktir. Ayni zihniyet dine aykırıdır 400 yıl matbaanın bekaret kemerini İslam'iyete reva görüp ya da zaruret ve cehalet bahaneleriyle İslam'iyet'ten gayri Müslim'lerin yaralanışına engel olmuşlardır. Ayni zihniyet bu asır 100 yıldır evrim dine aykırıdır ve 100 yıldır dini siyaset afatından koruyoruz bahanesiyle liyakatsiz laiklik kemendini İslam'iyetin yayılışına vurmuşlardır ya da reva görmüşlerdir. Yaratıkları, Hayatı ve bilimi İslam'iyet'le ilişkilendireceğine tam tersine dini korurum diye dinle 400 yıl dinle matbaanın, 100 yıldır dinle laikliğin, 100 yıldır dinle evrimin ilişkilenip tanışmasına radikal kementler vurmak dini korumak İslam'iyet' hizmet olduğuna inanılır ve güvenilir gibi değildir. Bilim İslam'iyet'te Müslüman'ın (insanın) yitiğidir (hadis vardır). Dini aşamazsınız ya da din aşılmazdır (hadis vardır). Hiçbir şey İslam'iyete aykırı değildir veya hiçbir şey İslamyeti'n dışında değidir. Sözde bazı cahil inanç ehli asırlarca helale aykırı şeyleri;gerçek imana ve dine aykırıdır diye insanlarımızı kavram ve düşünce yanılgısına sokmuşlardır. Önemli olan her şeyi İslam'iyet'teki;helal, haram, mekruh, ifrat, tefritlerin… Vb sınırlarına göre;gerçek eğitimle, insanlarda doğru-liyakatli konumlandırmak ve doğru tepkiler, alışık tepkiler (refleskler) ve davranışlar geliştirtmek/geliştirmektir. 21. Yüz Yılda, bilimi; insanların geçerli, doğru inanç, yapısal, özgün, ortak payda ve kültürel yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarıyla ilişkilendirerek sunmak öğretim, öğrenim ve eğitimin çok önemli farzlarından biri olmalıdır. Demirkuş 2009
    Bizim yapacağımız bilim; Müslüman insanın esfeles-safilin çanağındaki yitiğidir(bu anlama yakın Hadis var). Doğayı, İnsanı, Şeytanı, Bilimselliği, Bilimi… Vb her şeyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp ilişkilendirerek; liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitimle, insanların Bâtını kalp, düşünce ve zihin sisteminde liyakatli, verimli, ilişkisel ve doğru çimlendirerek yeşerterek, hayatla ilişkilendirilerek ve güncelleyerek severek asimile ettirtip, peygamber ahlakıyla hayata uygulatmak ve güncelletmektir. izleyin


Aşağıdaki ödevde yanlış, edepsiz, akla, mantığa, İslam'a aykırı, ölçüsüz veya eksik soru/lar ve önerme/ler varsa, yanıtlarınızda hocanıza  doğrusunu öneriniz.

1-Dini dramaca, doğalca veya peygamberce hayata uygulamak ne demektir?Öğrenci Yanıtları

2.Kuramsal olarak fert veya toplum;Allah (C.C) ve Dinini tehlikeli olduğunu yazılı ve sözlü alenen itiraf edenler ve gözünüzün içine bakarak ve göğsünü ger gere bende/bizde Müslüman'ım derse konumlarına ne denir?
İpucu;
Devlet kurma hakkı doğanlar devletlerini kurarken dinle olan konumlarını belirler. Dünyadaki tüm devletlerde, tüm insanlar gibi çeşitlilik gösterirler. Fert, toplum, devlet..dinden hayır göreceği doğru eylem, mesafe ve konumda durmasalar mutlaka dine karşı kayıp ederler. Nefsini/kendini tanıyan rabbini tanır (ayet).
Günümüzde;dini kötüye kullananların tehlikesinin reçetesi ve hakikate yüklediği anlamaları ortaya çıkmış geçerli bir dinin (İslam'ın) tehlikesi gibi gösterip ve empoze etmenin cehaleti, düşünce yanılgısı belki de bedbahtlığı gerçekte var mıdır?
Her zaman dini, rejimi… Vb her şeyi kötüye kullananlar olacak bunların vebalini ve bedelini reçetesi ve hakikati geçerli bir dine(İslam'a) İftira atarak yüklemekle bu fertlere yüklemenin arasındaki farkındalığını anlamaya çalışın.
Geçmişte, bugün ve gelecekte dini;
-Dünyadaki menfaatlerine malzeme görenler ve dünya hayatına hâkimiyet için,
-İnsanlığın hayırlı geleceği için; kullanan, uygulayan fert, toplum ve devletlere örnekler veriniz.Öğrenci Yanıtları

3.Bilim İşçisi, Bilim Mühendisi, Bilim Dedektifi, Bilim Bilgini (Bilim İnsanı) kavramlarını tanımlayınız?Öğrenci Yanıtları

4.Evrenin, doğanın ve gelecekteki her türlü yaratığın hakkını aç gözlü tüketen pervasız deccalı barbarları hangi özelliği/leri taşırlar? Kim olabilir? Yaratıkların onlardan kurtuluş reçetesi önerin.Öğrenci Yanıtları
5.A-Bir insan öldükten sonra anlık, günlük… Vb ömür boyu ürettiği hayat anlarının (her nefesinin) enjekte ettiği ortamla yapışık, birleşik olarak yeni bir gerçek hayata uyanacağından eminse ne olurdu?
B-İnsanlar bunun gerçek olduğundan emin olsalardı hangi ortamlarda hangi ve nasıl düşünsel, nesnel, sanal ve eylemsel enerji üreterek geleceğe enjekte ederdi?
Öğrenci Yanıtları

6.Kuramsal olarak;insan dünyaya enjekte ettiği ve doğadan bedenine ve iç dünyasına enjekte edilen hayat enerjisini temiz paketleyip ölüm sonrası onun içinde ebediyete yaradılışına ve dirilişine uyanacağından emin olsaydı; hangi nesnel, eylemsel sanal ve düşünsel hayat enerjisi üretirdi? Yaptıklarınız ve ürettiklerinizle haşir olacaksınız!? (ayet vardır) Öğrenci Yanıtları

7.Her varlığın ürettiği hayat enerjinin özgünlüğü diğer benzer veya farklı canlıların ürettiği hayatın özgünlüğü ile ;
A- Ne kadarı hangi hallerde karışır ?
B- Ne kadarı hangi hallerde kaynaşabilir?
C-Üretilen özgün hayat enerjisi ne olur?
Öğrenci Yanıtları

8.A-Geçici ve sihirli bir kâinat içinde; kâinat öncesi orijinimize dönerken;istendik orijinimizin liyakatine ters düşmeyen; davranış,eylem, iş, düşünce, tefekkür ve zikir döngülerini üreterek hayatımızda alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline yaklaşmanın bilinci ve farkındalığını kavramak demek ne dememektir?
B
-İçinde bulunduğumuz geçici ve sihirli bir kâinatı aşmak için; hangi; davranış,eylem, düşünce, tefekkür, zikir, üreterek gerçeklere ya da hakikatlere bütünleşik düşünselliğimizi ya da kendimizi yaklaştırabiliriz?
C
-Hangi hayat döngüleriyle kendimizi meşgul edelim ki ürettiğimiz hayat ve tükettiğimiz nefes bizi istendik gerçeklere ve hakikatlere kenetleyip geleceği algılayıp aşarak istendik orijinimize ulaştırsın? Sadece size en uygun olan tek şıkka yanıt veriniz. Öğrenci Yanıtları

9.A- İnsanlık bu asır nesnel tabanlı olarak yaşayarak doğayı ve ötesini anlamaya çalışıyor.
B-İnsanlar son asırlarda eşyaya kadir olma ve ona nüfuz ve hüküm etme ilmini geliştirmişlerdir. Önermelerinin eksiğini tamamlayınız. Öğrenci Yanıtları

10. -Gerçek kavramı ebediyet, kalıcılık ve kesinlik kavramı ile örtüşür.
-Âdem AS, kâinat ve her yaratık genel olarak doğa ötesi madde öncesinden bu güne doğru yaratılmışlardır.
-Orijin itibarıyla tüm yaratıkların gerçek kökeni kâinat öncesi enerji hallerinden orijinlendiği kesindir.
-Her şey kâinat öncesinden günümüze inkişaf ettiği bir gerçektir.
-Maddenin ve bilimin madde öncesi kökenli oluşu bir gerçektir.
-O zaman insan düşünce, yönetim ve eğitim sistemleri madde öncesine dayalı ya da kökenli gerçekler üzerinden günümüze doğru gerçekçi inşa ederek geleceğe yönelmesi son derece önemidir.
-Zaten var olan nesnel kâinat üzerine bilincimizi inşa etmemiz geçici ve ölümlü bilim üzerine inşa edilen düşünce sistemi doğa ötesi madde öncesine ve orijinimizdeki gerçeklere doğru empati/eşduyum duymamıza önemli bir engel ve insani düşüncenin fıtratına terstir.
-Tam tersi orijinden günümüze düşünce sistemimizi inşa etmek daha gerçekçi ve geleceğe yönelmesi verimlidir. Önermelerinin bu asır ki eğitim, yönetim ve insan düşünce sistemlerini inşa edilişinin bilimsel yetersizlikleri açısından eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları

11.Yeryüzünde aynı türe ait doğal hayvanların ör.aynı alandaki büyük kedi ailelerine ait farklı grupları vardır.
Her aslan grubu yaşam yerlerinin sınırlarını dışkılayarak belirler. Yaşam yeri için kapıştıkları an galip gelen sınırları belirler.
A-Yeryüzündeki devletleri kimler temsil eder ve sınırlarını nasıl belirler?
B-İnsanların zaferlerle-kayıplarla dolu toplumsal tarihi ile hayvan gruplarının zaferlerle-kayıplarla dolu popülasyon tarihleri arasında bu gün ne farkı vardır?
C-Sizce bu fark nasıl olmalıdır?

D-En teknoloji ve ekonomik olarak gelişmiş(peygamber ahlaklı gelişmiş değil) ülkelerin bir insanın;çevre ile olan ilişki, üretim, tüketim… Vb her şeyini terazinin bir kefesine koyun, diğer kefesine doğadaki herhangi bir yaratığı koyun;hangisi var olan kâinata daha çok zara veriyor?
E-Sizce İnsan bu halinden verimli konuma geçmesi için ne yapmalıdır?
İpucu;ülke sınırlarının kaldırılıp tek dünya ekonomisine dayalı eşit, liyakatli ve haklı paylaşım için çözüm önerin.
Allah her asır veya asırlarda kavimleri birbirine emanet etmek üzere; bazı kavimlere toplumsal kışı, bazı kavimlere toplumsal yazı… Vb bazı kavimlere ölümü bazılarını da yeniden oluşturup hayat verir. Önemli olan her asırda nesline ve nefsine uzun hayat buldurtacak bereketli hudutlar içinde kendini amorti etmek ve kara geçirecek;zihinsel, nesnel, düşünsel, sanal... Vb üreterek mahiyetindekilere ikram ederek yaşamaktır. Önermesinin liyakatsizliğini kanıtlayıcı ya da eksiğini tamamlayıcı eleştiri yapınız.Öğrenci Yanıtları

12. Allah (C.C) dininde bildirdiği peygamber ahlakı kurallara(İslam yaşam reçetesi) dayandırılmadan yapılan çok şey bereketli hudutlar dışındaki ifrat ve tefritin felaketi ve tufanından başka bir şey değildir. Önemesinin geçersizliği gerekçeli kanıtlayız.
İpucu;Allah (C.C) ve peygamberler ne demişse toplumda onları men ederek ya da ne denmişse tersi yapılsın ve uygulansın şeklinde toplumsal yaşantıyı kurgulayın ve sonucu tahmin edin.
-Tam tersini düşünerek sonuca ulaşarak eleştiriniz yapınız.Öğrenci Yanıtları

13.
A-Sigaranın kapalı yerlerde yasak edilmesi insanlığın kaç yılını aldı?
B-Bu mantıktan hareketle fert ve toplum olarak; sokakta giyim, davranış, konuşma, eylem… Vb her şeyimizle, çevremizdekileri farkına varmadan;küfre, tahrike, edepsizliğe… Vb itmiş olabilir miyiz?
C-Sokaklarda ve kapalı yerlerde istenmeyen davranışlarımızın sınırları gerekçeli olarak nereye kadar olmalıdır?

İpucu;aşırı parfüm, başkasını tahrik edici sokakta;erotik giyinmek, yeme, içme… Vb her şeye insanların dayanma sınırlarını zorlayabileceğini düşünün.
-Tez canlı, maymun iştahlı insan fıtratlarını düşünün
-Yoksulları özendirici, tahrik edici olunabileceğini. düşünün. Çözümler önerin. Örneğin sokakta sevgi ahırları ve haralarını inşa ederek çözümler düşünün.Öğrenci Yanıtları

14.
-Statik ilimde zerre nurda yaratılan kâinat; yaratıkların özgün çekimleri ve kütlesel kâinat çekimi ile nesnel ve bilimsel olan ölümlü kâinat sihrinin(ebedi olmayan) bedenini ayakta tutar.
-Ebedi hıza tedrici yaklaştırılarak hızlandırılan kâinat (göğü hala genişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayet; gittikçe artan hızla büyük kıyamete ebedi hıza ulaşıp nesnel mekân ve zamanı eriterek mi büyük kıyamet kopacak yoksa belli bir hızdan sonra aniden veya tedrici hızı düşerek Allah (C.C).HUN diriltildiği veya yarattığı konum ve boyuta çökerek mi büyük kıyamet kopacak?
-Sanki kâinatın bir nefeslik canı var (göğü genişletmekteyiz/Zariyat 51. Sure 47. Ayet) genişletme gücü durduktan sonra sonsuz güçte kurulmuş tüm kâinatın yücelmiş ve yükselmiş potansiyel enerjisi var gücü ile ilk yaratıldığı ilim boyutuna ve haline yıkılarak( büyük kıyamet) zerresine sıkışıp inmeye başlar ve büyük kıyamet son bulur.
-Ola ki kâinatın geçmişinde defalarca tek ve büyük nefes alış verişi olmuş ölmüş ve sonra tekrar yaratılmış olabilir.
-Önermeyi eksik gördüyseniz doğru kıyamet kopuşunu gerekçeli siz yazınız?Öğrenci Yanıtları

15.-Doğal (vahşi) demokrasi rejimine tabii bazı ülkelerde tabanı, tavanı ve her şeyi doluşturan halk anlaşıyor iktidarı oluşturanlar ve muhalefet boğuşuyor tüm yaratıklara kötü örnek oluyor.
-Aynı rejim sisteminde bazı ülkeler ise iktidarlar iyi geçiniyor halk geçinemiyor.
-Ya da bazı ülkelerde Doğal (vahşi) demokrasi daha verimli sonuçlar verir.
A-Önerme sonuçlarından hangisi ülkemizi de görülür?
B-Neden Kaynaklanıyor?
C-Sizce en verimli sonuç için hangi koşulları getirmek gerekir?

İpucu; Bir ülke düşünün halk peygamber ahlaklı geçiniyor, iktidara gelenler ve muhalefet geçinemiyorsa, meclise seçilenler liyakatsiz seçilmiş olabilir mi?
-Yani seçilenler halkın bir birbiriyle geçinemeyen zıt görüşteki insanları temsil edenlerin nüvesi meclise seçilmiş olabilir mi?
-Var olan meclis ve iktidar peygamber ahlakı kurallarıyla geçinen mozaiğini çekirdeğini temsil etmiyor olabilir mi?
-Tam tersi doğal ahlaklıların çekirdeğini temsil eden kişilerden iktidar müteşekkil olabilir mi?
-Belki de asıl olan; öyle bir seçim sistemi geliştirilmelidir ki, peygamber ahlakı kurallarıyla (peygamber ahlakı) bir birbirine bağlı ve saygılı halk mozaiğindeki insanların çekirdeğinden meclise mantıki-liyakatli hercai çiçek açtırmaktır.
-Belik de Doğal (vahşi) demokrasi (sürü rejim sistemi) hayvani fıtratlar için bulunmaz bir rejim, insani fıtratlar için ya da peygamber ahlaklı insanları ise hayvanlaştırıcı, kudurtucu bir rejimdir!!
-Peygamberler demokrasiye dayalı iş yapmaya kalkışsalardı ne kadara başarılı olabilirlerdi?
-Peygamberler neden demokrasiyi önermediler de her ferdin uyması gereken kuralları önerip(peygamber ahlakı) halkın hepsini meclis, iktidara gelenleri de bedava nöbette fertler olarak istediler.
-Hayvanlar, bitkiler, insanlar … Vb kâinattaki tüm nesnel canlılar-yaratıklar !!! birlikte Doğal (vahşi) demokrasi ile yönetilselerdi yönetimde kimler olurdu?
İnsan ve diğer nesnel canlıların özgünlüklerini Doğal demokrasi ile ilişkilendirip ayrıcalıklarının farkındalığını sezmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları

16.Geometrik, matematik, sayısal, kişisel, ferdi… Vb eşitlik ve adalet ile liyakatli adalet ve liyakatli eşitlik kavramları arasında ne fark vardır?
İpucu;”Allah (C.C)'HUN indinde eşitlik varsa ya da eşitlik vardıysa biz niye peygamber olmadık, bayanlardan neden peygamber olmadı… Vb” deyişteki cehaletin eşitlikle, adalet, liyakatli, fıtratı eşitlik ve adalet kavramıyla ilişkilendirerek kavram yanılgısındaki cehaleti, kaosu, ifrat ve tefriti anlamaya çalışın.
İpucu;çitalar neden vahşice ceylanları avlıyor!? gübre böceğinin besin döngüsünü gübre takdir edilmesine liyakatsiz itirazın içindeki gizli cehaleti, farkındalığındaki gizli-sinsi kavram, deyim ve düşünce yanılgısını anlamaya çalışın.Öğrenci Yanıtları

17.Doğada çok şey liyakatli takdir edildiği kadardır. Ne eksik ne fazladır. Önermesinin Eksiğini Tamamlayınız.
-Doğadaki tüm takdir edilişlerdeki çeşitliliğin liyakatli eşitlik, özgünlük, yeterlik ve dengele ile mantıksal, geometrik ve matematiksel eşitlik, özgünlük, yeterlik ve denge arasındaki farklar bakımında-açısından insanların bu konudaki kavram ve düşünce yanılgılarını anlamaya çalışın. İnsan mantığının bu kavramları uygulamadaki karıştırışı ve takdir edilişlerde çeşitliliğin gerekliliği, bereketi ve tarif edilmez görünen mutlak gereklilik, güzelliği ve bereketi anlamaya çalışın.
-Takdir edilen çok şey ne fazla nede eksiktir. Bu terazi ve denge şaşınca hemen doğal döngüdeki tepkiler dengeyi bozucu sebepleri rötuşlar veya yok ederken bedeli genellikle asli değişime neden olan yaratığa/lara ödetilir. Öğrenci Yanıtları

18.Eğer kâinatta insan tercihlerine dayalı ortaya çıkan sonuçlar dışında bir anormallik, dengesizlik, fazlalık… Vb eksik, yanlış buluyorsanız mutlaka onun sorunlu tarafı sizin kendinizi doğru konumlandırmamanız, eksik bilginiz, ön yargınız, cehaletiniz… Vb sizden kaynaklandığından emin olunuz. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.
İpucu;
Allah (C.C) kontrolündekiler; peygamberleri, alimleri, velileri, müminler, Müslüman'lar, insanlar… Vb dinamik olarak hayatın her anını, aşamasını veya en azında gerekli olduğu kadarıyla iç dünyasındaki, düşüncesindeki, çevresindeki ve kâinattaki çok şeyi arasındaki ilişkileri gerçeğe/lere entegreli ve yekpare gerçekçi anlamlandırarak yaşara veya yaşatır.Öğrenci Yanıtları

19. Allah (C.C)'HUN yaklaşılmaz yasak, riskli ya da tehlikeli hududuna cahilleri sürükleyip veya doluşturup dinini gereksiz ve gülünç göstermeye çalışın fert ve kavimlere ne denir?

Öğrenci Yanıtları
20.Müslüman ya da mümin bir kişinin;şeytanla, bilim bilginleri (bilim insanları?!) ile, evrimcilerle her gün ve her an bağrışmak, kavga etmek, tartışmak, mücadele etmek ile kendisini her şeyi ile onlara göre dinamik doğru konumlandırması arasında ki farkındalık ne demektir? Öğrenci Yanıtları

21.A-Yalan, Yokluk,rastgele/tesadüf, tevafuk ve gerçek konum arasında ne fark ve nasıl bir ilişki vardır?
B-terazinin bir kefesine rastgele/tesadüf, diğer kefesine tevafuk diğer kefesine hakikat(gerçek) konulursa sonuç ne olur.

İpucu;Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası için bir adreste oluşta tesadüfler ya ilişkiselleşmiş ya da ermiştir. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası dışında bulunulan her adresteki her şey birbirine rastgele, yabancı ve tesadüfü algısı konumundadır. Bir şeyi doğru düşünmek için terazinin bir kefesine kendisini-düşüncesini-konumunu diğer kefesine sırasıyla veya kombinezonlu birlikte 3-4.. Vb kefeli teraziye gerçekler, tevafukları, rastgele/tesadüfleri, yalanları, yoklukları koyun sonra farkındalık ve ayrıcalıkları anlamaya çalışın.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtları

22.Düşünce sistemini ve kendisini rastgele/tesadüf üzerine konumlandırarak her şeye eksik ve yanlış empati/eşduyum duymak ne demektir?
Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası için bir adreste oluşta tesadüfler ya ilişkiselleşmiş ya da ermiştir. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası dışında bulunulan her adresteki her şey birbirine rastgele, yabancı ve tesadüfü algısı konumundadır. Bir şeye rastgele/tesadüftür diyen; ya kendisi o şeye yanlış empati/eşduyum duyarak yanılıyor ya da kendisini rastgele/tesadüfe(yalan, yokluk, olmayan) konumlandırarak yanlış ve eksik bilgi üretiyor.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 .Öğrenci Yanıtları


23. İçinde yaşadığı sahnenin her şeyinden daha mükemmel bir kâinata rastgele/tesadüfen oluşmuş diyen ya da Kendini rastgele/tesadüfün kucağında gören fert, toplu, kurum, millet ve devlet ne denir?
Ya düşündüğün veya nitelendirdiğin şeyi düşüncende yanlış konumlandırmış ya da yanlış empati/eşduyum duyuyorsun ya da Ya düşünceni yanılışlıkla rastgele/tesadüfleştirerek konumlandırmışsın ya da kendini yanlış veya rastgele/tesadüf olarak konumlandırarak düşünüyorsun.
rastgele/tesadüf olasılık dışı olmayan veya karşılığı yalan geçersiz olan bir kavramdır. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası için bir adreste oluşta tesadüfler ya ilişkiselleşmiş ya da ermiştir. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası dışında bulunulan her adresteki her şey birbirine rastgele, yabancı ve tesadüfü algısı konumundadır. Yani rastgele/tesadüfün karşılığı gerçek olamaz. O zaman rastgele/tesadüf gerçek dışıdır va karşılığı kocaman bir yokluk ve yalandır.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 .Öğrenci Yanıtları

24.Bu dünyadaki nesnel ve sanal müzelerin tefekkür ilmi eskiden geleceğe yönelik hayırlı ve iyi amel olarak insanların düşünsel ve tefekkür âleminde yer alırdı ve işlenirdi. Bu gün dünyevi olarak kâinata kenetlenmek için uygulamada yer alır. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

25.Büyük patlamanın metriksinin öncesini düşünerek aşamayan doğal, nasyonalist, evrensel, inanç... Vb otistik ya da sadece birkaç mantık işletim sistemine sahip kişiliklerle doğa ve doğa ötesini ilişkilendirerek tartışmak doğrumudur? Neden? Aşağıdaki ip ucunu okuduktan sonra çözümler önerin.
İpucu;inanç ve bilimsel bilgileri arasındaki kurguyu doğru ve gerçekçi ilişkilendirerek senteze gitmiş insanla sadece nesnel bilimsel veya güdük dini inanç bilgilerine sahip otistik bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) çok yönlü olayları-süreçleri ilişkilendirmedeki çekeceği sıkıntının haklılığını kavramaya ve doğru empati/eşduyum duyma çalışın.
-Var olan eğitim sisteminin insanları otistikleştirdiğinin farkındalığını anlamaya çalışın. Öğrenci Yanıtları

26.A-Herhangi bir hakikati ve hakikiyi(gerçeği);
1-Zahiri nesnel-objektif tabanlı düşünmek
2-Batini nesnel-objektif tabanlı düşünmek
3-Batini ve zahiri bağlantılı nesnel-objektif tabanlı düşünmek arasında ne fark vardır.
İpucu;
Ateistiler, nesnel evrimciler ve bilimciler sadece zahiri nesnel-objektif tabanlı düşünce metriksi içinde düşünür ve ruhbanlar sadece batini nesnel-objektif tabanlı metriksi içinde düşünür
B-Neden bazı bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?) düşüncesinin kefeni (metriksi) kâinat veya evrim hapishanesini aşamıyor sizce?
-Gerçeği öğrenmek için madde tabanlı düşünmek (nesnel bilimsel tabanlılık yetersizdir) diğer enerji hallerine çekinik ve yetersizdir. Onun için bilim melek, cin şeytan kavramlarına çözüm getirmekte cahil kalıyor. Çünkü çağımızın deneyimlere dayalı bilim ve bilim insanlarının madde ötesi alt yapı ve kavrayış dokümanları eksiktir. Nesnel ötesi(maddenin geldiği ve yaratıldığı orijin); nesnellik ve maddeden daha katı, daha gerçekçi-hakiki ve gerçeğe-hakikate daha yakın olduğu için madde ötesi tabanlı ve Peygamber Ahlakı ve düşünce sistemine dayalı eğitim işletim sistemi geliştirmemiz gereklidir. O zaman nesnel kâinat, büyük patlama hapishanesini ve bilimi kuşatıcı düşünmek ve hür düşünceye sahip olmak olanaklı olur.
Düşünce sistemini hakiki geliştirmek için eğitim sistemini Bâtıni'den (hakikiden, baskından) zahiriye doğru birbirini tamamlayıcı düşünce sistemi geliştirmek daha makuldür.Öğrenci Yanıtları

27.A-Dünyanın geçmişine baktığımızda;Milenyumluk, beş yüzyıllık ve yüzyıllık insani mevsimlerin; bazıları peygamberi, bazıları meleği, bazıları şeytani(kokuşmuş leş mevsimi) olarak takdir edilmiştir. Önemli olan insanlığın bunun bilincinde  ve tedbirinde olarak, peygamberi düşünce ve ahlak sistemine sahip baskın nesiller yetiştirecek eğitim sistemleri geliştirmesidir.
Her milenyum veya yarım milenyumluk asırlar kümesindeki döngülerde; bazı insan güruh takımı kavimler gelir bazen peygamber ahlakı üzere kavimler gelir. Güruh kavimi güruhu yiyip bitirdikten ve ortalığı temizledikten sonra  temiz kavimler yeşeriri.  Âdem AS'la başlayan sorumlu ve halife insanlık asırlarıyla mukayese ederek asrımızı konumlandırın.
Milenyumluk iklimsel açıdan dünya yaz mevsimine  girdi?
Sanki (Âdem AS'LA başlayan insanlık tarihinde; bazı asırlar insanlar kendilerinden daha akıllı(peygamberlere, alimlere) ve zeki veya  asillerine emanet iken yaşanan bu asrın, yarım ve tam milenyumları devletlerinin ömrü bitince yani dini kötüye kullananlar artınca , arda kalan bu güruhu israf olmasın diye nefsi devletlere-kavimlere insanlık emanet ve tarla olur ta ki bunların içinde  Allah (C.C) razı eden veya acıdığı, çevresini kötüye kullananlar aşırı türeyip mazlumlara  haksızlık yapınca, ya da akıllı insanlar türeyince bu sefer güruh kavimlerinin ömrü biter daha insani ve akıllı kavimlerin ömrüne tarla olunmasına müsaade edilir. Önermesinin safsatalarını, saygısızlıklarını, cehaletini ve iftiralarını yazınız.
B-Dünyası için ahreti, ahreti için dünyasından vazgeçen insanların ve çok yüzlü insanların ifrat ve tefritlerinin sayısının artması nedeniyle her asır, 500 veya 1000 yılda ifrat ve tefrite tabii fert, toplum ve kavimler dinozorlaşınca tepelerine bir meteortaşı iner ve hindileştirilirler. Önemesinden ne anlam çıkar?
İpucu;liyakatsiz inanç sahiplerinin çoğalması, kibirliler, münafıklar, şovenler ve Siyonistler kendini dünyada dinozor görseler de maneviyatta ve gerçekte cüce hindi yecüc ve mecücdürler gibidirler.
C-Gelecekteki her türlü değişime(toplumsal, çevresel… Vb) doğru uyum ve tepki her fert, toplum ve insan için önemlidir. Önermesine dayalı olarak;
Ateistlerin, kafirlerin, cahillerin, münafıkların, evrensel insanın, Müslüman'ların toplumsal ve çevresel değişimlere tepkilerinin özgünlüklerini birer cümle ile yazınız.

İpucu;Her 1, 5, 10.. Vb asırlar değişen koşulara dinine tabii Müslüman'lara asri değişimlerine uyum için alimler eğiterek gönderir. Allah (C.C) dinini alimlerle destekleyeceğine dair hadisler vardır.Öğrenci Yanıtları

28.Nesnel, ruhban, şeytani, insani, rahmani, istişareli tabanlı evrensellik nedir? Hangisi en liyakatli evrenselliktir?
İpucu;evrenselliğin başıboş ve kontrolsüz sınırlarını ifrat ve tefritle ilişkilendirin.Öğrenci Yanıtları

29.Aşağıdaki okuma parçasındaki liyakatsizlikleri, ihaneti, sadakati, nankörlüğü dikkate alarak en az 5 cümle ile eleştiriniz.
1-Ülke bütçesi her yıl hazırlanırken; fakirler, işsizler, düşkünler, doğal-yapay-diğer afetler ve acil yardımlar için ne kadar nakit gerekli ise ortaya konur ve bütçenin kıblesi öncelikle bu eksen etrafında belirlenir. Çözüm için ülkedeki her fert ve kurumun maddi ve manevi gücü oranında kanunla serçe parmağı taşın altına konur ve para tedarik edilir.
2-Cet veya evrimsel kardeşlik akli olan peygamber kardeşliği önüne geçilmesi gereği peygamber eğitim sistemi ile gerekçeli ve yaşanmış örnekleri ile eğitimde her eğitim yılı başında verilir.
İpucu;cet-evrimsel kardeşliği öncelikli ve akli olan peygamber kardeşliği sonralıklı düşünmek insanın inancında hayvanlar mesabesine indirir hayvani veya hayvanlar gibi inanmaya götürür. Yani insanın inancıyla hayvanlaştırır. Aki olan Peygamber kardeşliği öncelikli ve evrim-nefsi cet kardeşliği sonralıklı düşünmek insanı peygamberce inanç sistemine götürür.Cet-evrim kardeşliği öncelikli akli olan peygamber kardeşliği sonralıklı düşünmek insanı kişilik olarak hayvanlaştırır, Ruhunu kâinat hapishanesine kapatır-aklını kitler ve Atasallığı-doğayı ilahlaştırır neticede liyakatsiz farkındalıkla insanlığı Atasal kuşaklardan, ceddini dinden palazlandırarak maymunlara, itlere, hayvanlara ve doğaya hapishanesine götürür ve kitler. Nefsi cet kardeşliğinin içindeki savunucuları; cet kuyusundaki Nemrutları, Atilla'i, Cengiz Hanlar, Firavunları, Çinleri, Hitleri… Vb peygamber ahlakı hastalarının, katilleri, canileri ve kahpeleri pasifize ya da razı edemez. Akli olan peygamber kardeşliği bu tipleri hemen deşifre eden, egale eden kurallara sahiptir ve ilahi/peygamberi kontroldedir. Aslında insanlığın yaşamsal döngüleri, yönetim ve eğitim sistemleri peygamber kardeşliğine dayalı lokomotif ve vagon çekiş omurgasına göre olmalı cet kardeşlikleri istenen özgün veya ortak vagonda yaşanabilir. Peygamber kardeşliğinin lokomotifini direksiyonunda peygamber vardır. Hedefi ve sonuçları bellidir.Cet kardeşinin kardeşliğinin lokomotifinin direksiyonuna bazen iyi insanlar bazen de cet kuyusundaki Nemrutlar, Atilla'i, Cengiz Hanlar, Firavunlar, Çinler, Hitler, Karunlar, Lutiler, Semudiler… Vb peygamber ahlakı düşmanları ya da hastaları geçince insanlığın geleceği tehlikeye ve riske girer. Onun için cet kardeşliğinde hedef; evrimseldir, nefsidir, doğal ya da doğaldır, ender olarak peygamberidir.
- Sadece akli olan peygamber kardeşliği öncelikli ve cet-evrim kardeşliği sonralıklı düşünmek insanları kişilikleriyle Âdem AS, Ruhunu aklıyla çalıştırarak ile Allah (C.C)'HUNE ve Nefsiyle hayvanlar âlemine doğru düşündürerek farkındalıklarını liyakatlileştirir.
Unutmamız gerekir ki gayrimüslimler ve diğer insanlara kendimizi hayırlı ve doğru peygamberce yani peygamberce peygamber ahlakı örnek yaşantıyla konumlandırmamız dinen farzdır.
Unutmamız gerekir ki;tarih boyunca Müslüman'ım diyenlerin hükümranlığında yaşayan gayrimüslimler ve diğer insanların paraları ve vergileri veya mallarıyla camiler, ibadet haneler .. Vb İslam'i hizmet imarlar, hizmet inşa edilmiştir. Onlarda bu yönden İslam'a hissedardırlar.
Hatta, ikna ile, cebren veya hile ile onların çocuklarını ellerinde aldık asker eyledik. Onlara tarihteki liyakatsiz veya cahilce icabetlerimizden dolayı borçluyuz ve vebal altındayız.
Hiç olmazsa bu hakları karşılığında Allah (C.C)'HUN onlara icabetini dilememiz farzdır.
Cehalet, bilgisizlik, görgüsüzlük sonucu mahiyetimizdeki hemen tüm azınlıkların, dinini, dilini, kültürünü… Vb kendimizin kilerine ne kadar tarla etmişsek ya da ceddimizi İslam'iyet'le palazlandırmışsak bu haklarını liyakatli iade etmekte en az o kadar şerefli ve güzel bir sorumluluktur.
3- Eğitimle Peygamber bilinç-düşünce işletim sistemini ve öğretimle de doğa-doğal bilinç-düşünce işletim sistemini bir arada etkileşimli-ilişkisel olarak eğitim-öğretim sisteminde verilmesi gerekir. Öğrenci Yanıtları

30.A-Gerçekler nesnel kökenlimidir yoksa nesnellik mi gerçek kökenlidir? Öğrenci Yanıtları
B-Gerçekler ne kökenlidir?

İpucu;Doğa ve bilim; doğa öncesi ilim ve hakikatlerin geçici meyvesi olup geldiği yere döneceğinden emin olun. O zaman eğitim ve düşünce sistemimizi nesnellikten daha somut ve gerçek olan doğa öncesi gerçeklere dayalı ve temelli inşa etmeliyiz.

31.Sokakta ve okulda… Vb sigara içmek, başkalarının nefsini tahrik, teskin, + veya negatif özendirici-tiksindirici;giyim, kuşam, eda, bakış, davranış, eylem, ilişki, gösteriş… Vb eylemlerine ahlak puanı verilmelidir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

32.Aile reisi yaşam döngüsünde;hangi koşullarda kimlere karşı, ne zaman ve hangi koşullarda;
A-Terbiye edici
B-ıslahatçı
D-İdareci şeklinde davranmalıdır.

İpucu; İnsan yaşam döngüsünde ne zaman ve hangi koşullarda ıslah edici, boyun eğdirici, eğitici, öğretici ve örnek olucu konumlarda olmalıdır? İnsanlar eşlerine nasıl davranmalıdır? İnsanın Yaşam Döngüsünde; Islah Edici, Boyun Eğdirici, Eğitici, Terbiye Edici ve Öğreticiliğin Peygamber Ahlakıyla İlişkisi;
Islah Edici, Boyun Eğdirici, Eğitici, Terbiye Edici ve Öğretici Kavramların Farkını ve Farkındalığını Doğru Kavrayış;

1-Peygamberler; modası hiçbir zaman geçmeyen ya da hiç bir zaman demode olmayacak ve insani yaşam döngüsünün mutlak gerekli peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlakı reçetesinin modelleri olarak öğretici, yaşatıcı, hayata güncelleyici mürşitleri ve eğiticileridirler. Yaşantılarıyla örnek olmuşlardır. Islah edici(boyun eğdirici) değildir.
2-İnsanları, yaratıkları, doğayı... Vb her şeyi eğitici-terbiye edici-Islah edici (boyun eğdirici) olan Allah (C.C).
3-İnsanlarda hayvanların ve doğal-doğal hayatın kısmi ıslah(boyun eğdirici) edicileridirler. Kısmen çocuklarını terbiye ederler. Islah etmezler. İnsanlar hayvanları, çevreyi ve doğayı kısmi (bereketli hudutlarda/peygamber ahlakı çerçevesinde) ıslah (boyun eğdirici) edicidirler. Bu ıslahatı peygamber ahlakı çerçevesinde yapmazlarsa bugünkü gibi çevre sorunları ortaya çıkar.
4-İnsanların: eşlerini, hem cinslerini, çocuklarını veya diğer canlıları; eğitmek, terbiye etmek ve ıslah etmek kavram yanılgısı ve cehaleti nedeniyle günümüzde çok sorun yaşanmaktadır. Davranışlarınızı doğru okuyan ve size göre doğru tepki gösteren ve aşkınlıklarınızı hoş gören, sizden hoşlandığını, sevdiğini itiraf eden kişilik ola ki aradığınız kişilik olmalıdır. Demirkuş 2013
A-Eşinizi ıslah edici, terbiye edici ve eğiticisi değilsiniz oda sizin değildir. Her ikisinin de (iki eşinde) sevdiği ve tasdik ettiği değer yargılarına yoğunlanışı önemlidir. Bu amaçla ortak paydayı garanti altına alış için evlilikte her eşinde samimi ve içtenlikle (keyfiyete dayalı değil) veto hakkı olmalıdır.
B-İnsani bir aile olmak için; eşiniz sizin eksik parçanızı tamamlar sizde onun eksik parçasını tamamlarsınız. Erkek ve kadın bir insanın bir birini tamamlayan yarımşar parçaları gibidir tek başına her biri (fert olarak) ne ürer ne de türerler (özel haller hariç). Eşler tamamlayıcıyı zorunlu özgünlükleri nedeniyle reKâbet ve eşitlikte olamazlar.
C-Kadın ve erkek bir fermuarın ya da DNA zincirinin yarımşar parçası gibidir (yarımşar insan) eşitliği değil bütünleştiriciliği daha büyük anlam taşımalıdır. Her birimiz (kadın ve erkek) fert olarak tek başına yarım insan sayılırız. Kadın ve erkeğin geometrik, zihinsel, düşünsel genetik, nitel, nicel…vb eşitlik haklarını (X=Y ???) yani böyle bir eşitliği ( X=Y) sağlayışı gerçekleştiriş kadar abes bir durumdur. Kadın ve erkek aslında pek çok açıdan ve yönden yarımşar insandır. Önemli olan kadın ve erkeğin liyakatli bütünlüğünü, birlikteliğini sağlayış ve kenetleyiş sorunlarını çözüş çok önemlidir. Yani X+Y=1 sağlarken bunların fıtratı ve ahlaki kabulleniş oranlarını 1 e tamamlarken her çiftin birlikteliği için neler yapılışının gerektiği üzerinde duruş daha önemlidir. Nelerin bu konuda dikkate alınışı gereklidir? Neye/nelere hangi kriterlere (ölçütlere) (zihinsel, düşünsel genetik, nitel, nicel… Vb kriterlere (ölçütlere) ait değer yargıları kenetlenişine uyumu çok önemlidir) göre dikkate alınış önemli oluşudur.
D-Bir birinizin eksiğini tamamlayıcı ve idarecisisiniz.
E-Bir birinizle karşılıklı haklarınızı elde etmede reKâbette/reKâbetle değil zaruretten ve gerekliliğin keyfiyetinde (kadın ve erkeğin özgünlüklerinin birbirini tamamlayış ve bir arada yaşayış zaruretinden/gerekliliğinden dolayı) bir aradasınız.
F-Bu bilince dayalı yaşanmış-yaşanan örneklerle, uygulamalarla, etkinliklerle ve  peygamber ahlakıyla öğrenciler eğitilmeli.Öğrenci Yanıtları

Evlenmeden Önce Eş Adaylarının Samimiyetle Birbirine Açıklayışı/Açıklanması Gereken Önemli Konular. (Bunlar önceden açıklanmasa sonrada evliliğin kara delikleri oluyor)
1-Eş adayların bedensel ve zihinsel engelli durumu derecesi varsa bunu önceden belirtişi önemlidir.
2-Bedensel, genetik/irsi ve zihinsel tedavi için sürekli kullandığı ilaçlar ve/veya başka tedavi varsa bunu önceden belirtişi önemlidir.
3-Bedensel ve zihinsel sürekli hastalıkları varsa bunların derecesini ve durumunu samimiyetle belirtilmelidir. Örneğin, şeker hastalığı, kanser, AIDS… Vb
4-Aşılmaz Ya da iradenizle terk edemediğiniz değer yargıları ve/veya tiryakilikleri, inançları (Bu Aşamada Değişmez/Değiştiremediği Günahlarını, Kırmızı, Yeşil, Sarı, Turuncu, Gri ve Beyaz Düşünsel, Toplumsal ve Değersel Çizgilerinizi Açıklayışınız Farzdır), Örnek Aldığı Kimlikleri/idleri (Örnek aldığın kişilikler; peygamberler, dâhiler, mucitler, teoriler, sanatçılar…Vb) , Taptıklarınız/idolleriniz (taptıklarınız, putlarınız) önceden belirtişi önemlidir.
Ör. Aşırı kıskançlık, aileye bağımlılık, sürekli çok konuşkanlık, yalan, sigara koliklik (normal içici değil), alkolik, internet bağımlılığı, eşcinsellik, lezbiyenlik, özgün cins ve tiplere ilgi duyuş… Vb Aşırı (Fazla) samimiyet saygıyı azaltır. Aşırı (Fazla) sevgi nankörlük getirir. Aşırı (Fazla) iyilik suiistimal edilir. Aşırı (Fazla) kıskançlık sosyal dengeyi tahrip eder. Aşırı (Fazla) saygı sosyal dengeyi şaşırtır. Aşırı (Fazla) merhametten maraz doğar. İnsani ilişkilerde çoklar sorunludur. Denge esastır. Liyakatsiz sevgi, saygı, merhamet, siyaset… Vb. sosyal ilişkilerde insani dengeyi bozar.
5-Davranışlarınızı doğru okuyan ve size göre doğru tepki gösteren; olumsuzluklarınıza, istenmedik tiryakiliklerinize, eksiklerinize, eksilerinize, kırmızı-turuncu... Vb değer yargısı çizgilerinize özgünlüklerinize, günahlarınıza, suçlarınıza ve aşkınlıklarınıza (ifrat ve tefritlerinize) saygı çerçevesinde katlanılıyorsa ve/veya hoş görülüyorsa, af ediyorsa ya da paylaşılıyorsa, sizden hoşlandığını, sevdiğini itiraf eden kişilik ola ki aradığınız kişilik olmalıdır. Demirkuş 2013

Kavram nedir? Kavram yanılgısı nedir? Sevmek, hoşlanmak ve beğenmekle ilişkilendiriniz. Bu mantığı bildiğiniz bütün kavram, cümle ve kelimelere genelleyiniz. Hayat Döngümüzde, Sevmek, Hoşlanmak, İlgi Duymak ve Beğenmek Kavramları Arasındaki Ayrıcalık ve Özgünlüğü Bilmeyiş Bizi Kavram, Düşünce, Karar ve Eylem Yanılgılarına Götürür.
Kavram Yanılgısı; Bir kavramın tanımın sınırları ve özgünlüklerinin ait olduğu ya da örtüştüğü karşılığındaki şeyle ve/veya şeylerle insan bilinciyle liyakatli örtüşmemesi ve/veya gerçekleşmemesi kavram yanılgısını ifade eder.
İlgi Duymak; Hedefteki yaratığın bazı özgünlük ya da ortak payda şeylerinin ilginizi ve dikkatinizi olumlu yönde çekiş halidir.
Beğenmek; Hedefteki yaratığın bazı özgünlük ya da ortak payda şeylerini beğeniş, tasdik ediş ve kabulleniş ola ki örnek alış ya da örnek oluş halidir.
Takdir Etmek; Hedefteki yaratığın bazı özgünlük ya da ortak payda şeylerini en üst seviyede takdir ve tasdik ediştir.
Hoşlanmak; Hedefteki yaratığın bazı özgünlük ya da ortak payda şeylerinden keyif ve zevk alış halidir.
Sevmek; Her koşulda hedefteki yaratığın artılarının ve yeşil çizgilerinin hürmetine; değişmez günahlarına,negatiflerine, olumsuzluklarına, istenmedik tiryakiliklerine, eksilerine, kırmızı-turuncu... Vb değer yargısı çizgilerin özgünlüklerine ve aşkınlarına (ifrat ve tefritlerine) saygı çerçevesinde katlanılıyorsa ve/veya hoş görülüyorsa ya da paylaşılıyorsa sevgiden bahsedilebilir. Sevginin Derecesi; bir insanın, toplumun ya da yaratığın/ların; tüm aşkınlık ve taşkınlıklarını hoş görüşle doğru orantılıdır. Bir insanın, toplumun ya da yaratığın/ların; “Normal Değer Yargılarından” hoşlanıyor ve buna ilaveten, tüm istendik ve istenmedik aşkın değer yargılarının sonucuna ya da her şeyine katlanabilir ve hoş görebiliyorsanız onu seviyorsunuz ve/veya tahammül ediyorsanız ona sabredebiliyorsunuz sonucunu çıkartabilirsiniz. Bu sonuca ulaşamıyorsanız onu kesin seviyor sayılmazsınız. O zaman sizin ona ilginizin adı sevgi değil; hoşlanmak, beğenmek, ilgi duymak… Vb. başka bir şeydir. Evliliğe karar verirken bu duruma dikkat etmek gerekir. Sevmek ve hoşlanmak kavram yanılgısına düşmemek gerekir. Ne yazık ki bu kavram yanılgısı insanlara pahalıya mal oluyor. Sevgisiz, moralsiz, parasız… Vb siz normal düşünüp yaşayamıyorsanız o zaman siz sevgi, moral, para… Vb. bağımlısısınız sonucu çıkar. Sevgiye, aşka, paraya… Vb. her zaman güvenilmez ya da güvenilmemeli bence. Böyle insanlar size güvenmeli ve bu duyguları sadaka edebilecek kadar eğitimli olmalısınız. Ola ki peygamberler ve İslam âlimleri böyle idiler. Örneğin; Allah, Sevgili habibim (sevgilim) dediği ve şerefine Kâinatı yarattığını söylediği HZ. Muhammed AS’IN (peygamberinin) geçmiş ve gelecekteki her şeyini kabullenip affetmiştir. Bu mantıktan hareketle sevmek kavramının en anlamlı, ulvi ve öğreticiliğini kusursuz ifade eder. Her koşulda hedefteki yaratığın artılarının ve yeşil çizgilerinin hürmetine; değişmez günahlarına,negatiflerine, olumsuzluklarına, istenmedik tiryakiliklerine, eksilerine, kırmızı-turuncu... Vb değer yargısı çizgilerin özgünlüklerine ve aşkınlarına (ifrat ve tefritlerine) saygı çerçevesinde katlanılıyor, affediyor ve/veya hoş görülüyorsa sevgiden bahsedilebilir. Bu mükemmel örneğin mantık kurgusunu sevgi ve eğitimde tüm kavramların farkındalığını ya da kavram yanılgısının felaketini algıda değişmezlikle (herkeste aynı algıyı uyandırışla) ilişkisel anlayışa/anlamaya çalışın. Örneğin, Sadece Menfaate, Cinselliğe, Hoşlanmaya, Ailevi İstem ve İlişkilere, Beğenmeğe, Takdir Edişe, İlgi Duyuşa… Vb. birine dayalı bir evlilikle hepsini içeren “İnanç, Sevgi, Değer Yargısı Denkliği ve Hoşgörüyü Kabullenişe” dayalı evlilik arasındaki farkındalığı düşünerek “kavram yanılgısını” anlayışa ve genelleyişe çalışın. Bu mantığı zihnimizdeki bildiğiniz tüm kavramları neden tam-net bilip ve doğru uygulayışınızla, ilişkilendirin ya da güncelleyin. Evrim, Matbaa, Sevmek ve Hoşlanmak kavramları arasında kavram yanılgısı kadar evrim ve matbaa kavramlarının tanım farkındalığını dinde kavrayışta kavram yanılgısı olmuştur. Matbaa ve evrim dine aykırı değildir. Hatta hiç bir şey dine aykırı değildir. Helale ve dine aykırılığın kavram yanılgısını anlayışa/anlamaya çalışın. Yaşantımız, Kendimiz, Toplum, Mesleğimiz ve Çevremizle Kavramları doğru ve net; bilişin, konumlandırışın önemi ve farkındalığını bilmek önemlidir. Bunu tam tersi bilgisizlik ve eksik kavram bilgisinin yol açacağı kavram yanılgısının düşünce ve eylem yanılgısına neden olabileceğini anlayışa/anlamaya çalışın. Bu bilgiler ışığında kavram öğretiminin önemi ve kavram yanılgısının felaketini derslerde öğrencilerimize öğretmeliyiz. Öğretimde algıda değişmezlik (herkes tarafında aynı anlamı uyandırış kuralı) kuralıda önemlidir. Her kavram herkes aynı anlamı çıkartacak şekilde öğretilmelidir. Ya da farklı anlamları da varsa örneklerle verilmelidir.
Aşık veya Sevdalı; Sevgisiyle taptığına, bir yaratığa, yaratıklara veya eşyaya iman etmektir. Demirkuş 2016 Sevdiğiniz yaratığın her şeyine pozitif tutkuyla/larla-beğenilerle bağlı ve onun her şeyini her şeyinize endeksli yorumlayarak zevk alıyorsanız ona aşıksınız belirtilerini ifade eder. Davranışlarınızı doğru okuyan ve size göre doğru tepki gösteren ve aşkınlıklarınızı hoş gören, sizden hoşlandığını, sevdiğini itiraf eden kişilik ola ki aradığınız kişilik olmalıdır. Demirkuş 2013

Güzelliğin Tanımı ve Güzelliğin; Sevmek, Hoşlanmak, Beğenmek, İlgi Duymakla İlişkisi: Güzellik; Asıl Güzellik Allah (C.C)’N Nur CC’HU Cemalidir. Öyle bir güzellik ki, yaratıkların ya da her yaratığın tüm boyutlardaki (düşünsel, nesnel, eylemsel, sanal... Vb.) istem ve arzuları anahtar olsa hepsine özgü emsalsiz kilitler yaratıp hepsini icabetine ve cemaline mest ederek kilitleyişe kadir Allah (C.C)’HU cemalidir (Doğrusu Allah (C.C)’HU kendisini tarif ettiği gibidir). Her şeyin bir güzelliği düşünülebilir. Allah (C.C)'HUN Güzelliği dışındaki tüm yaratıksal güzellikler geçici, güdük ve tüm yaratıkları tatmin edişte zavallıdır. Örneğin, güzel insan, güzel kadın, güzel çiçek, güzel ahlak… Vb. Bir insan bir şeyi güzel buluyorsa, onu sever, ondan hoşlanır, ona ilgi duyar ve onu beğenir. Bazen de o güzelliğe âşık olur ya da sevdalanır. Kıyas ve Benzetiş; Neye kime ve hangi şeye icma yapmalıyız. Örneğin Allah(C.C.) un güzelliğine ve isminin taca benzeyen güzelliğine mi? Yoksa yarattıklarının taçlarına ve güzelliğine göre yapmalıyız. Örneğin, çiçekler mi insanların giyim kuşam çeşitliliğine benzer, insanlar mı çiçeklere benzetilmelidir. Aslan gibi adam mı doğru yoksa adam gibi aslan mı doğru ya da hangi koşularda her ikisi de doğrudur. İkimiz Bir Fidanın Güller Açan Dalıyız Mı Doğru Yoksa İkimiz Bir İnsanın Güller Açan Dalıyız Deyişimi Doğrudur? Her fert yarım insandır. Bir kadın+ Bir erkeğin toplamı bir insanı ve/veya tüm temsil eder. Tek başına erkek ve/veya kadın insanlığın yarısını temsil eder. Sonuç: aslolan Allah(C.C.) mı, insanlar mı, hayvan mı ya da eşya mı?

Dünyadan Dinin Metriksine (Kefenine) Ve Dinin Metriksinden (Kefeninden) Dünyaya Geçiş
İSLAM;Sözlükte “kurtuluşa ermek, boyun eğmek, teslim olmak; teslim etmek, vermek; barış yapmak” anlamlarındaki silm (selm) kökünden türemiştir.Hazreti Muhammet AS'IN yaydığı ve Kuran’da kuralları bulunan din. Kurandaki tüm bilgilerin bazıları kodlanmış ve ziplenmiş gibidir. Kâinatın zerre nurdan çözülüşü ve / veya unzipleniş mantığı her geçen aşırı koşullara Kuran-ı kerimin doğru yorumlarla unziplenilşiyle paralel homolog ve analogluk vardır. Kökendeş ve kökendeş olmayan benzerlikler vardır. Ola ki Kâinattaki tüm yaratıklarla ilgili bilgiler Kuran-I Kerimde çok cüzi bir yer kaplamaktadır.
İslam Dini tüm ilahi ve yaratıksal ilmi bilgilerin ziplendiği (Kodlandığı) kurallar bütünü gibi gözükmektedir. Ola ki bu asır önemli olan tüm inançsal , beşeri, felsefi, bilimsel , yaşamsal, yaratıksal....Vb tüm bilgilerin Kuranı Kerim İçindeki konumlarını doğru ve liyakatli bir şekilde ilişkisel unziplenişidir ya da kodlarının doğru ve liyakatli çözümlenişi önemlidir. Bu unzipleniş ya da kodların çözümlenişinin Kuran-ı Kerim (C.C)'HUN Daki Değişmezlerle, Bilimselliğin, Felsefenin ve Diğer Alanlardaki (Örneğin, diğer geçici ilahi dinlerdeki değişmezleri) Değişmezler Arasında Doğru İlişkisel Değişmezlerin İstendik Omurgasının Otaya Çıkarılışı Çok Büyük Önem Taşır. Bu doğru eşleştiriş omurgası doğru bir şekilde bittikten sonra unzipleniş ve/veya kodların çözümlerine geçilmelidir. Değişmek istemeyenleri Allah (C.C) değiştirmez (Rad, 13/11). Ola ki değişen koşullarca değişime zorlanarak yönlendirilir.


Bunu Bir Reçete Gibi Okuyabilirsiniz.
1-Orada bir  uzay ve içinde bir dünya var. Üzerinde de insanlar, devletler  ve kavimler  yaşar.
-Bu kâinatta çok şey ya geçici, ya sihir ya illüzyon ya da yalan olup enerji ve tüm yaratıklar kalıcı değil enerji yaşamak için mutlaka hal değişmeye mecbur ve meyillidir.
Bilimsel olarak ta
A-Enerji ilk ilimdeki haline yaradılış önceki haline dönmeye meyillidir.
B-Kâinatta ki kütle çekimi ve özgün çekimleriyle enerji kâinatın iskeletinin tutkalı yani kâinat bedeninde bütünlük oluşturur .
C-Kâinat hala genişleyerek kontrollü büyüyerek potansiyel enerjini ilk yaradılış öncesini tersine bir genişlemektedir.
D-Tümleşik boyut zaman-mekân , eylem, hayat, yaratık ve diğer boyutlar.
E-Kâinattaki 3 dengelenen kuvvetin boyutu (genişleme/gelecek boyutu, kütle/hayatta kalış-bedensel ve ilk haline dönme eğilimi/ilme iniş boyutu) dışındaki diğer kural ve sıra dışı kuvvetler.
2-Yerküresi ve uzay olanakları var.
-Sizden istenen;liyakatli çalışarak bereketli hududlar içinde bu olanaklardan yararlanarak ortaya çıkan pastalardan; fert veya toplumların adil ve liyakatli yararlanma sistemini geliştirmenizdir.
-Kısaca orada besinler- pasta/lar veya olumlu olanaklar var. Herkesin(her ferdin ve ailenin!!) gereksinimleri, fıtratı... Vb oranında liyakati nemalanması gerekir!!
-Pastayı doğal koşulların bereketli hudutları içinde, her ferdin, ailenin … Vb insan unsurunun gereksinimleri, fıtratı, yetenekleri, zekâsı, akli… Vb öğrenmek için sınavlar düşünün-düzenleyin insanları ve çevreyi doğru tanıyın.Her kesi akıllı oluşları, yapabilecekleri, yetenekleri, zekâsı … Vb şeklinde gruplayın ancak fert ve aile bazında herkesi mutlak ve liyakatli gereksinimleri oranında; pastanın üretimine, bereketlendirilmesine ve tüketimine liyakatli konumlandırmaya çalışın.
-Bu paylaşımda hayvanlarda reKâbeti farz olarak, insanlarda diyet ve kısıtlı düşünün.
-İnsanlarda da  zarureti farz olarak, düşünün,
-Mecliste yönetime bedava, hobi olarak çalışmaya talip; akıllı+yetenekli+ zeki ve peygamber ahlaklı insanları düşünün,
-Meslek eğitiminde yeterlik sınavlarını düşünün,  
-Çeşitliliği ve zayıflarını yaşatmanın zaruret(rahmani-insani birliktelik) yemini ve bilincinde paylaşımcı peygamber ahlaklı toplumları eğitimle yetiştirmeyi düşünün,
-Sınavla;peygamber ahlaklı+ hem en yetenekli + en zeki olma özelliklerini taşıyan fertleri tepeye-yönetime getirirken ya da en üstün peygamber ahlaklı, bilgili ve yeteneklisi olunca bu tip insanların tiryakiliği para-Karunizm (kapitalizm) değil toplumu razı etmekten huzur duymak ve zevk almaksa ya da hümanizm olacağı için  yönetime cüzi bir paraya razı edebileceğinizi düşünün.
-En tepedekilerin veya yönetimdekilerin özellikleri sırasıyla;en peygamber ahlaklı, en bilgili, en zeki, en yetenekli... Vb olduğunu düşünün.1, 2, 3, 4, 5 Öğrenci Yanıtları


Mucitler, Büyük Sanatçılar, dâhiler ve Peygamberlerin Bilinç Sistemi Neyin ve Kimin Eseridir? -Fert, toplum, kavim ve devletin ya da insanların parayı aşan, paradan daha değerli ya da parasız değer yargıları yoksa parayı veren düdüklerini çalar anlamına gelir. -Bu mantıktan ya da çıkarsayıştan hareketle ; fert, topluma, kavime ve devlete ya da insanlara;öğretim, öğrenim ve eğitimle; bilimi-doğayı aşan, bilim , doğadan, tüm yaratıklardan, ilimden ve bilimden daha değerli ya da onları aşan düşünsel gerçek-hakiki değer yargıları öğretilmemişse, verilmemişse ya da yoksa doğal hayata ve bilime hâkim olanlar onların her türlü düdüklerini çalar anlamına gelir. -Bu iki çıkarsayıştan hareketle; öğretim, öğrenim ve eğitimde mutlaka insanların bilimi, doğayı ve ötesini aşan; gerçek-hakiki ölümsüz iman-i düşünsel değer yargıları geliştirilirse insanlar kalp ve zihinleriyle doğayı, kâinatları, bilimi/leri kuşatarak daha ulvi- yüce düşünebilirler. Değilse doğa ve bilimin hapishanesi, kefeni içinde kul ve köle olarak yaşayışa mecbur olurlar. Bir insanın değer yargılarını ne kuşatıyorsa o insanın onu aşma olasılığı zayıftır. Örneğin bir bilim insanın tüm değer yargıları bilimi aşamıyorsa ya da bir insanın değer yargıları bilimin kefenini aşamıyorsa her şeyi ile bilimin düşünsel hapishanesi içinde bir fert olmayı aşamaz. Bilimi doğa ötesiyle ilişkilendiremez ve bu doğaldır doğa ötesiyle ilgili ölümsüz ve/veya gerçek değer yargılarından mahrumdurlar. Örneğin, peygamberlerin Atasal ve doğal değer yargılarının yerini Allah (C.C) İlahi Hidayetle Kuran'ın değer yargılarıyla ilişkisellik belirler. Buna ilahi/peygamberi değer yargısı denir. Ancak Darwin'in değişim ile ilgili değer yargılarını, Einstein fizik ile ilgili değer yargılarını, büyük ressamların değer yargılarının iskeletini doğal hidayet ve doğal sistemi zihin ve genlerini işgal ederek belirler. İnsanlar düşünsel ve bedensel olarak doğa tarafından işgal edildiğinin farkındalığında değildir. Yani Einstein ve Darwin sistemin bir ürünüdür, peygamber ise ilahi/peygamberi hidayet gücünün bir sonucudur. O zaman doğanın işgal edişine karşı bilinçli eğitim ile önlem alınmalıdır. Hatta televizyon dizileri bile insanları işgal etmektedir. Bunun önüne bilinçli eğitimle geçilmelidir. Kısaca; insanların değer yargılarının iletişim sistemi ya ilahi/peygamberi ya da doğal hidayet ile şekillenir. Örneğin. Gautama Buddha, M.Ö. 563-483 doğal ahlak sofisiydi, Charles Robert Darwin (12 Şubat 1809 – 19 Nisan 1882) otistik doğa ve bilim sofisiydi, hatta birçok saha ve alandaki;19. ve 20. Yüzyılın bilim insanları; belli saha ve alanların otistik-özelleşmiş bilim sofisi ve/veya dehası, kaşifi, mucidi olmayı, siyaset ve demokrasi sisteminin siyasetçileri ve kapitalistleri, komünistleri… Vb tarafından güdülmeyi aşamamışlardır. Yani bilimle siyaset ve yönetim sistemlerinin demokrasi sofilerini (ermişlerini) aşamamış bilim sofileridirler. Hatta belki de siyasi demokrasi ermişleri (sofileri) tarafından dine karşı kullanılmaktadırlar. Yani siyasi ermişler (sofiler) bilimselliğin kefenini aşarak bilim ve dinin uyuşmazlığında bilim sofilerini (ermişlerini) kullanmaktadır. Yani bu otistik bilim sofileri kendi alanların kabuğunu kırıp diğer bilim alanlarıyla ilişkisel düşünerek bilim ortak paydasının havuzuna erişememişlerdir. Bu ortak payda ilişkisel diri bilgiye ve doğa ötesi gerçek değer yargılarına sahip olmadığı için; bilimde vardıkları sonuçları, yargıları ve edindikleri özgün bilimlerini doğa ötesiyle ilişkilendirmemişlerdir. Bu nedenledir ki liyakatsiz; öğretim, öğrenim ve eğitimle insanların tüm değer yargılarını bilimin metriksi içine doğrayıp paketleyip ya da otistikleştirip yerleştirmek insanların hür düşünce de zihinsel ve düşünsel âlemde tefekkür ediş yetenek ve güdülerini köreltir. Eğimdeki otizmi engelleyici olarak Bilim,Teknoloji Mühendislik, Matematik ve Din ilişkisinin bütünlük eğitimi / STEM-R (Science, Technology, Engineering, Mathematics and Religion Education, )geliştiriliyor. İnsan herhangi bir şeye bu 5 ve/veya daha fazla pencereden bir anda ilişkisel, farklı ya da tek tek bakabiliş yeteneğini geliştiren eğitimle kazandığı ve kazanacağı şeyler önemlidir. Kısaca matematiğin ilişkisel havuzunda bilim aracını kullanarak mühendislik icrasıyla teknolojileri üretim ve hayata uygulayışta inançsal değerlerle Dinle) peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaki boyutlarla gerekçeli olarak ilişkilendiriş önemidir. http://www.nationalstemcentre.org.uk/what-we-offer/our-objectives Bu nedenledir ki insanların liyakatli ve bilimi, kâinatları aşan İslam'i inançsal değer yargılarını da liyakatsiz öğretim öğrenim ve eğitimle budayıp, doğrayıp zihinsel ve düşünsel tüm mimarisini bilimin içine sıkıştırmaya ve tıkıştırmaya çalışmak çok büyük bir talihsizlik ve bedbahtlıktır. Hâlbuki tam tersine bilimin her şeyini liyakatli inanç değerlerinin içine ilişkisel dizayn ediş daha liyakatlidir. Fert ve toplumların; doğayı, tüm yaratıkları, tüm düşünsellikleri aşan liyakatli değer yargıları(İslam'i inançsal) varsa o insan tüm yaratıklara tapınmaktan uzak ve onları liyakatli kavrayış düşünce sistemleriyle sağlıklı gelişmiş insanlar olarak yaşayabilirler. Örneğin, eş seçiminde, toplumsal ilişkilerde, eğitimde, siyasette… Vb alanlardaki faaliyette hedeflenen sosyal ilişkilerin uzun ömürlü ve sağlıklı olması için; hedef ya da ilişkisel olan fert, toplum, kitlelerin; istendik, istenmedik.. Vb tüm değer yargılarının çok iyi bilinmesi ve istenmediklerden etkilenilmemesi ya da en az etkileniş için alternatif çözümler geliştirilmesi gerekir. Değişmez aşırı ifrat ve tefritleri tiryakilikleri, tutkunlukları aşılmaz istenmedik aşırı alışkanlıkları !!! yani; kıskançlık, kin, nefret, haset, kibir, ucup/gurur, cimrilik, bönlük, müsriflik, egoistlik, kaprisler, saplantılar, münafıklık (çok yüzlülük), siyonizm, şovenizm, siyoşovenizm, sigara içmek, içki içme alışkanlığı, istenmedik toplumsal ve kişisel tiryakilikler … Vb istenmedik değer yargılarının çözümleniş alternatif listeleri çıkarılıp samimiyetle hedef fert, toplum kitle ya da örneğin, neden eş adayına açıklanması gerektiği ve alternatif çözümleriyle hangi istenmedik değer yargısının çözümsel alternatif ilacı gerekçesiyle sunulmak üzere listelenmiş çözümler yorumlarıyla ve gerekçeleriyle inandırarak samimiyetle yorumlatarak/yorumlatılarak/yorumlayarak eğitilen fert, toplum, öğrenci, öğrenici, kitle ya da örneğin; eş seçimi dersinde sunulmalıdır .Örneğin. eş seçiminde; ifrat ve tefritte ya da aşırı özgün istenmedik ;tutku (adrenalin… Vb), alışkanlıklar belli tanışma döneminden sonra aday eşe samimiyetle söylenmeli tepkiler nişanlılık, gerekirse imam nikâhlı nişanlılık döneminde denenmelidir. Çok konuşkansan ilacın dinletiyi seven, kıskançsan ilacın muhafazakâr ve istendik tutucu eşe, müminsen ilacın mümine eş… Vb mantık çıkartısından hareketle eş seçiminde istendik ve istenmedik değer yargıları arasında tamamlayıcı/birliktelik denkliği aranmalıdır yoksa istendik değer yargıları ile ilerleyen nişanlıkta önceden peşin ve öncelikle itiraf edilmeyen; istenmedik, bilinmeyen...Vb değer yargılarından biri evliliğe kara delik olur. İnsanın fert, toplum, kavim, devlet ya da insanlık bazında iradesiyle baş edemediği istenmedik; duygu, düşünce, niyet, her türlü değer yargıları, istenmedik alışkanlıklar… Vb her türlü iradeyi aşan nefsi alışkanlık ve nefsi değer yargılarının; Islahata, terbiye edişle, diyete, tedaviye ve terapiye gereksinimi vardır. Toplumun kişinin bu istenmediklerinden zarar görmemesi, kendisinin toplumdan zarar görmemesi ya da toplumdan yarar görmesi ve/veya topluma yararlı ve verimli konumlarda bulunması için iradesini aşan istenmediklerini, çok iyi tanıması ve gerekirse yapısal olarak en uygun tedaviye baş vurmalıdır. Kişinin fıtratı ve tedaviyi kabulleniş değer yargılarına bağlı olarak bir veya birkaç yolu denemesi belki daha hayırlıdır. Ör. İslam'da terbiye ve ıslahat için Allah (C.C) teslim olunur. Peygamber ahlakı ve fıtratı yapabilirlik konum ve diyetlerle tedavi edilir. Genetik olarak tıbbi tedavi, diyetler ve/veya eylemsel terapilerde kabullenilebilir. Çıkarsayış; Doğal insanlar, baskın doğal çevrenin mağdur cahil insanlarıdırlar. Örneğin doğal bazı Amerika, Avustralya ve Afrika kavimleri böyledir. İlkel ve Çağdaş insanlar çevresine baskınlığın mağdur insanlarıdır. Örneğin sanayileşmiş bazı batılı kavimler. Her üç durumda aşkın oluşun ürünü ve peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlak yaşantı stilinin mağduriyeti ürünüdürler. Vahşi insanlar; doğal doğa yaslarının ve doğal yaratıksal hemen her şeyin doğal /doğal olarak zihninde tecelli ettiği/ edebileceği ve bu tecelliyi benimseyerek hayata uygulayışı tercih eden insanlardır. Peygamberler ve Allah (C.C)'HUN alimleri Bâtını kalbinde ve zihninde Allah (C.C)'HUN tecelli ettiği Allah (C.C)'HUN insanlarıdır. Edison'un Teknolojik Buluşları, Karl Marks'ın, Leonardo Davinci … Vb dehaların, mucitlerin, kaşiflerin, teknologların, bilim insanları, yazarların… yapıtları nasıl ortaya çıkmıştır? Kişiliklerinin konumları ile ortaya çıkardıkları arasında nasıl bir evrimsel ilişki vardır? Örneğin, Ola ki Davinci dönemi civarı doğal doğanın insanda tecellisinin ürünü olan teknolojinin ve sanatın ortaya çıkışıyla özdeş dönemdir. Ör. Einstein'ın fizikle ilgili düşünsel deneyleri kâinatın göreceli kuramları ve ilgilendiği tüm fizik dünyası yasalarının onunu zihninde tecellisinin ürünüdür. Yani bu deha doğal doğanın ürünü doğal bir kaşif dehadır. Doğa doğal insanın düşüncesine ve bedenine evrimsel olarak baskındır. Ancak peygamberlerin kalbinde ve zihnide Allah (C.C) tecelli ederek ıslah etmiştir. Ola ki ilk ıslah edilen insan ve yaptıklarından sorumlu insanlık Âdem AS'LA başlar. Diğer bazı doğal insanlar halen doğanın tesirinde hayvanların yaptıkları kavga ve gürültü ile hayvani devlet kurmuşlardır. Peygamberler ve Allah (C.C)'HUN icabet ettiği insanlar ve peygamberlere samimi ve/veya net itaat eden ve taklit edenler istisnadır.

33.A-Düşünce piramidinin avcıları ve avı olan insanlar kimlerdir?
B-Düşünce piramidinin aslanları kimlerdir?
C-Düşünce sisteminin kara delikleri ne demektir?
D-Çöpü adrese gönderme yemini nedir?
Öğrenci Yanıtları

34.Bir Müslüman'ın kendisini çevreye çevresini iç dünyasına doğru konumlandırıp ve ilişkilendirerek çevresine doğru empati/eşduyum duyma özelliklerine sahip peygamber ahlaklı bilgili insanları eğitimle nasıl yetiştirirsiniz?
1-Çevresinde ki her şeyi içinde, iç dünyasında, kalbinde ve zihninde doğru, verimli ve liyakatli konumlandırmak.
2-Sanal ve nesnel kendisini çevresinde doğru, verimli ve liyakatli konumlandırmak.
3.Çevresini ve kendisini çok iyi tanımak ve öğrenmek.
4-1., 2.ve 3. koşullar arasındaki her şeyi peygamber ahlakı çerçevesinde; namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), doğru ve bilinçli eşleştiriş/eşleştirmek.
5. Dini reçeteyi, cebine, nefsine, ceddine ve keyfine göre değil Allah rızası için uygulamak.Öğrenci Yanıtları

35.Faize dayalı para kazanmanın sahibini hazıra alıştırırken faiz (kapitalist asalaklık-parazitlik) borcu alanında   biyolojide ve doğadaki karşılığı asalaklık ve parazitliktir. Önermesin gerekçeli çürütünüz ya da daha iyi bir örnekle eşleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

36A. İnsanın, sevgisinin, merhametinin, duygularının… Vb kıblesi ve ilgisini her yaratığa yönelik olmasına gücü yeter mi?
Bu kavramların liyakatli kıblesinin ölçüsü ne/neler olmalıdır?
A-İnsani ve Doğal (vahşi-hayvani)sevgi nedir aralarında ne fark vardır?
B-İnsani ve Doğal (vahşi-hayvani)sadakat nedir aralarında ne fark vardır?
C-İnsani ve Doğal (vahşi-hayvani)merhamet nedir aralarında ne fark vardır?
D-İnsan/lar sevgisini, merhametini ve sadakatini liyakatli ve doğru kullanmazsa gelişim, zaman, süreç ve olguların liyakatsizliği nedeniyle; toplumsal sürüsel ve çevresel tufanlar kopar. Önermesinde ne demek isteniyor?
İpucu;
Tıklayın
Doğa, insan, çocuk, evlilik, teknoloji-doğal eşya, hayvan, bitki, vatan, millet… Vb …lerden;
-Hangisi/leri mutlak
-Hangisi/leri insan sevgisine, hayvan sevgisine mutlak muhtaçtır yani insan sevgisi ve hayvan sevgisi (vahşi-doğal sevgi) olmadan doğal gelişimi tamamlanamaz ya da eksik kalır? Neden?
-Hangisi/leri mutlak insani merhamete ve hayvan merhametine(doğal merhamete) muhtaçtır yani insan ve hayvan(doğal-vahşi) merhameti olmadan doğal gelişimi ve hayat döngüsünü tamamlayamaz ya da eksik kalır? Neden?
İnsan sevgisi, ilahi, insani ve akli yaratıklar için, hayvani veya doğal sevgi hayvanlar için yeterli ve evladır Demirkuş 2009
Hangisi/leri hem mutlak insani sevgiye ve hem de mutlak insani merhamete muhtaçtır yani insan sevgisi ve merhameti olmadan doğal gelişimi tamamlanamaz ya da eksik kalır? Neden?
? Neden?
-Hangisi/leri insan sadakatine muhtaçtır yani insan sadakati olmadan doğal gelişimini tamamlanamaz ya da eksik kalır? Neden?
-Hangisi/leri insan sevgisine, merhametine ve sadakatine muhtaçtır yani insan sadakati, sevgisi ve merhameti olmadan doğal gelişimini tamamlanamaz ya da eksik kalır? Neden?
İp ucu;vatana insani sadakate, hayvanlara insani merhamet, insanlara hem insani sevgi, hem insani saygı ve hem de insani merhamet kafidir. Demirkuş 2009
Hayvanlara insani sevgi insana doğal-doğal sevgi olarak döner, eşya ve vatana insani sevgi ve merhamet insana dönmez.Öğrenci Yanıtları

36B. İnsanları liyakatsiz reKâbetle hayvanlaştıran ve yozlaştıran eğitim ve eğitim sistemleri nasıl olur sizce?
İpucu;
toplumsal kültürel, dil-din-ırk, yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargıları azınlığı-özgün ve doğa ile olan ilişkilerde insanlarda bölücü(Kürt-Türk, Laz-Çerkez, dindar-dinsiz, sağcı-solcu, alevi-Sünni, batılı-doğulu- kuzey Kore-güney Kore, Âdemin çocukları-maymunun çocukları ya da Âdemiler-Maymuniler, kuzey Vietnam-güney Vietnam, kuzey Yemen- Güney Yemen, 8 Gelişmiş—20 gelişmiş ülke, birleşmiş milletlerli-birleşmiş milletlersiz kavimler, zekiler-geri zekiler, beyazlar-siyahlar, gelişmişler-geri kalmışlar… Vb) vahşileştirici(doğallaştırıcı) ifrat ve tefritleri artırıcı normalleşmeyi eritici, ör.fakir ve zenginleri teşvik orta direği eriticiliği teşvik edici, liyakatsiz özgünlere sahip doğal-doğal nesilleri hortlatarak yetiştiren eğitim sistemi.Öğrenci Yanıtları

37A
.-Zulüm ettiklerin sana kara delik,
-İfrat- tefrit-israflarınız size geri bildirimle zarar veriyor,
-Yoldan attıkların sana tuzak,
-Liyakatsiz teslimiyetleriniz veya met ettikleriniz size ilahlaşan bir dünyada yaşıyorsanız; Nasıl bir hayat -yaşam tarzı sizden isteniyor anlamı çıkarırısınız?Öğrenci Yanıtları

37B.Her doğru her zaman  her yerde söylenmez, Bazı doğruları bazı yerlerde söylemek farzdır.

A- Önermesinin tersini yazınız.
B-Önermenin eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

38.A-İnsan nedir ve vasıfları nelerdir?
B-Namuslu, dürüst, adil, cesur ve liyakatli insan olmanın insana kazandırdığı mutlak üstünlüğünün kanıtları ve hayata uygulanışının tarihsel ispatı.
C-bayan ve erkeğin;matematiksel, geometrik, liyakatli eşitliği ve insani bütünlüğü ne demektir?
D-Evlilik nedir?
E-Eş seçilirken neler dikkat edilmeli ve nasıl seçilmeli? Bir-iki cümle ile tanımlayınız veya yanıtlayınız. Öğrenci Yanıtları

39. İnsanların yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel, kişisel, özel, özgün ... Vb değer yargılarının kılığına bürünerek, cebren, siyasetle, entrika ile, hile ile… Vb iman ettirilenlerin-eğitilenlerin çoğu gün gelir eğiticilerine kara delik olurlar. Peygamberler yaşayarak,bildiklerini, hayata doğru uygulayarak, örnek ol arak eğitmişlerdir. Önermesinin en az bir eksiğini yazınız.Öğrenci Yanıtları

40. İslam'i insan ve doğal-doğal insan arasında ne fark vardır?
İpucu;
İslam'i insan kişiliğine Âdem AS dan Hz Muhammed AS'IN Peygamber ahlak işletim sistemi ve nefsine doğal ahlak işletim sistemi yüklü-nefsini tanır en azından nefsine arif iken doğal insan kişiliğine ve nefsine doğal ahlak işletim sistemi yüklüdür ve nefsini tanımaz cahildir.
İnsani hümanizm ve evrensellik yapa-vahşi-doğal ifrat ve tefridin afatından insanları korumaktan acizdir. Yani aşırı ruhbanı ve hayvaniye kaydırır ancak verimli ve bereketli hudutlar içindeki insanlar kurtulur ve güzel kalır diğer uca kayanlar helak ve harap olur. İslam'i insanını hürriyetinin kuralları insanı ifrat ve terfide kaymasını önlediği insana kalite ve üstünlük getirir. İfrat ve tefrite kaymaz.Öğrenci Yanıtları

41. Tüm yaşayan insanları bir insanın bedeni gibi düşünerek; fıtratları, yetenekleri, yapabilirlikleri ve verimlilikleri oranında toplumun ve çevrenin hizmetine doğru konumlandırmak ne demektir? Bunu hayata uygulanabilir kılmak için hangi koşullar gereklidir?
İpucu;
öğretim, öğrenim ve eğitimle peygamber ahlaklı insanların sayısının çok olduğu ve adil herhangi bir yönetim sistemi ile bir arada düşünün ve ilişkilendirmeye çalışın. Müslüman'lar bir beden gibidir birsinin parmağına bir iğne batarsa onun acısını hepsi hisseder (hadis).Öğrenci Yanıtları

42.Bu asır,kâfir ve ateistlerin toplumsal tufanından kaçtık kurtulduk siyo-şovenlerin handikabına ve toplumsal tufana tutulduk. Önermesi neyi ifade ediyor? Öğrenci Yanıtları


43.Asıl mesele; kapitaliz-para, komünizm, demokrasi, hangi insan meselesi değil, mesele peygamber ahlaklı insan yetiştirmek için; eğitimle hangi bilinç işletimini/sistemlerin insanlara yükleme meselesidir. Doğru seçilmemiş eğitim sistemi;Karunizm (kapitalizm), komünizm… Vb her türlü hilkat garibesinden birine intisabı kesinleştirir. Yani siz dinde belirlenen ve peygamberle uygulanıp hayat bulan farz ve sünnetlerin taşlarına basarak yaşamayı alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmemişseniz ya da işlediğiniz günahlara tövbe edip ders alıp yaşam bağışıklık sisteminizi geliştirmemişseniz bunun dışındaki her olasılık şeytanın hilkat garibesi kara deliklerine düşmedir. Önermesinden ne anlıyorsunuz? Öğrenci Yanıtları

44.Dünyanın en büyük sorunu;akıllı ve peygamber ahlakı eğitim sistemine dayalı insan yetiştirmek ve kendini en akıllı ve zeki olanların emanet edecek seçim, sınav ve eğitim sistemleri geliştirmektir. Önermesinin eksiğini tamamlayınız,
Ben peygamber ahlakını tamamlamak üzere gönderildim Hz. Muhammed AS Öğrenci Yanıtları


45.Peygamberler ya da Peygamber kadar dürüst, cevval, Allah (C.C) beğenisini kazanmış,en mahir insanlar bu gün demokraside aday olsalardı sonuç ne olurdu? Neden?
İpucu
;Tarihte ve gelecekteki en güzel insan örneği olan bu büyüklerimiz Allah (C.C) yardımı olmasına rağmen neden bazı asırlar ya da bazı insan milenyumu mevsimlerinde çoğunluğu yanına alamamış hatta çoğunluktan zülüm görmüşlerdir. Bazı insan milenyumu mevsimlerinde ise çoğunluğu yanlarına almayı başarmışlardır.
Çoğunluğa dayalı demokrasi ile ilişkilendirip, demokrasi ile bu tip insanların iktidara ve yönetim ya da meclise seçilmeleri için nasıl bir seçim sistemi reformuna giderdiniz?
Çoğunluğun oyunu liyakatli kullanmaları için adayların aday adayı olmak için peygamber ahlakı kritere sahip geçmişlere sahip olmalarını öne çıkarıcı, seçim, yönetim ve sınav sistemleri gelişiliriniz.Öğrenci Yanıtları


46.A-Demokrasinin tarikatları var mı? Varsa demokrasinin tarikatlarına ne denir?
B-Demokrasi liyakatsiz azınlık veya çoğunluğun gücüne dayalı olduğu sürece sürü rejimi olmaktan öteye gidemez veya geçemez?
C-Demokraside yönetilen ve hüküm edilen farklı dil, din, renk, ırk, kültür, mezhep… Vb sahip toplumların-kitlelerin bazılarını azınlık-etnik kabul ettiği sürece insani bir rejim olamaz?
D-Azınlığın himayesindeki çoğunluğun gücüne dayalı demokrasi ne demektir?
Azınlığın gücüne dayalı demokrasi ne demektir?
E-Nefsi cet kardeşliği (doğal-doğal kardeşliğin) çoğunluğun gücüne dayalı demokrasi ne demektir?
Öğrenci Yanıtları
İpucu;Nefsi cet kardeşliğinin savunucuları; cet kuyusundaki Nemrutları, Atilla'i, Cengiz Hanlar, Firavunları, Çinleri, Hitleri… Vb peygamber ahlakı hastalarının, katilleri, canileri ve kahpeleri pasifize ya da razı edemez. Akli olan peygamber kardeşliği bu tipleri hemen deşifre eden, egale eden kurallara sahiptir ve ilahi/peygamberi kontroldedir. Aslında insanlığın yaşamsal döngüleri, yönetim ve eğitim sistemleri peygamber kardeşliğine dayalı lokomotif ve vagon çekiş omurgasına göre olmalı cet kardeşlikleri istenen özgün veya ortak vagonda yaşanabilir. Peygamber kardeşliğinin lokomotifini direksiyonunda peygamber vardır. Hedefi ve sonuçları bellidir.Cet kardeşinin kardeşliğinin lokomotifinin direksiyonuna bazen iyi insanlar bazen de cet kuyusundaki Nemrutlar, Atilla'i, Cengiz Hanlar, Firavunlar, Çinler, Hitler, Karunlar, Lutiler, Semudiler… Vb peygamber ahlakı düşmanları ya da hastaları geçince insanlığın geleceği tehlikeye ve riske girer. Onun için cet kardeşliğinde hedef; evrimseldir, nefsidir, doğal ya da doğaldır, ender olarak peygamberidir.

47.Demokrasiyi ve demokratları İslam'ileştirmek, İslam'iyeti ve Müslüman'ları demokratlaştırmak ve Demokrasiyi İslam'iyet'te ve Müslüman'larda liyakatli ve doğru konumlandırmak, İslam'iyeti ve Müslüman'ları demokrasi içinde doğru ve liyakatli konumlandırmak ne demek tir hangisi daha liyakatlidir?
A-Demokrasiyi İslamlaştırmak ne demektir?
B-İslam'iyeti demokratlaştırmak ne demektir?
C-Demokrasiyi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp peygamber ahlaklı insanları öne çıkaran eğitim-sınav-seçim sistemlerini insani liyakatli kurallarla donatarak uygulamaya koymak ne demektir?
Bu üç soru önermesinden hangisi geçerlidir neden?
İpucu;Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)yani çok şey dinin metriksi içindedir. İnsanın kendini İslam'i istem ve kurallarla donatarak hayır gördüğü gibi, demokrasiyi, komünizmi… Vb rejimleri, bilimi ve bilim dallarını… Vb her şeyi aynı şekilde hayırlı ve verimli konumlandırmayı düşünün.
Asrının her şeyini dinini farzlarına güncellerken doğru ve verimli eşleştirmeyi düşünün.
Arap'ın aceme ya da acemin araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır. (Hadis)
Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (Ayet var). Allah (C.C) indinde hiçi bir kavimin ayrıcalığı ve üstünlüğü yoktur. Tüm Doğal (vahşi) ve yapay kavimleri Allah (C.C) çeşitli kavimlere ve kökenlere ait ıslah ve terbiye edip örnek gösterdiği İbrahim AS'IN peygamberler ahlakına, milletine ve kavmine davet etmiştir.Öğrenci Yanıtları


48.1-Bilimi İslamlaştırmak ne demektir?
2-İslam'iyeti bilimin içine konumlandırmaya-sığdırmaya çalışarak bilimselleştirmek ne demektir?
3-Bilimin İslam'iyet'teki konumunu doğru teşhis ederek ya da Bilimi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp peygamber ahlaklıbilim bilginlerini (bilim insanlarını) öne çıkaran eğitim sistemlerini insani liyakatli kurallarla donatarak uygulamaya koymak ne demektir?
Bu üç soru önermesinden hangisi geçerlidir neden?
İpucu;Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)yani çok şey dinin metriksi içindedir. İnsanın kendini İslam'i istem ve kurallarla donatarak hayır gördüğü gibi, demokrasiyi, komünizmi… Vb rejimleri, bilimi ve bilim dallarını… Vb her şeyi aynı şekilde hayırlı ve verimli konumlandırmayı düşünün.
Asrının her şeyini dinini farzlarına güncellerken doğru ve verimli eşleştirmeyi düşünün.Öğrenci Yanıtları


49.
A-Evrim Bilimini İslamlaştırmak ne demektir?
B-İslam'iyeti Evrim Bilimi içine konumlandırmak ya da mukayese etmek ne demektir?
C-Bilimin İslam'iyet'teki konumunu doğru teşhis ederek ya da Bilimi İslam'iyet'te doğru konumlandırıp peygamber ahlaklı bilim bilginlerini (bilim insanlarını) öne çıkaran eğitim sistemlerini insani liyakatli kurallarla donatarak uygulamaya koymak ne demektir?
Bu üç soru önermesinden hangisi geçerlidir neden?
İpucu;
Dini aşamazsınız(Din aşılmazdır)yani çok şey dinin metriksi içindedir. İnsanın kendini İslam'i istem ve kurallarla donatarak hayır gördüğü gibi, demokrasiyi, komünizmi… Vb rejimleri, bilimi ve bilim dallarını… Vb her şeyi aynı şekilde hayırlı ve verimli konumlandırmayı düşünün.
Asrının her şeyini dinini farzlarına güncellerken diçindekioğru ve verimli eşleştirmeyi düşünün.Öğrenci Yanıtları

50.A- kâinat mı mutlak gerçeklerin(hakikatin) ürünüdür, gerçekler mi (hakikatleri mi) kâinatın ürünüdür?
B- kâinat rastgele/tesadüfün ürünü olabilir mi?
C-Bilinen tüm gerçekler rastgele/tesadüfün-rastgelenin ürünü olabilir mi?

D- kâinata ve Tüm Yaratıklara Ait Gerçekler(Hakikatler);Ne, Nasıl, Hangisi, Kim Tabanlı ve Kaynaklıdır?
İpucu;Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası için bir adreste oluşta tesadüfler ya ilişkiselleşmiş ya da ermiştir. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası dışında bulunulan her adresteki her şey birbirine rastgele, yabancı ve tesadüfü algısı konumundadır.Önce rastgele/tesadüfün ve rastgeleyi kâinat içine konumlandırın sonra kâinatı rastgele/tesadüfün içine konumlandırın ve arasındaki farkın farkındalığını anlamaya çalışın.
-Gerçek(hakikat)leri ararken kâinat ötesinden kâinat içine doğru kuşatıcı,analiz-sentez edici düşünmek mi gerekir yoksa kâinattan ötesine mi kuşatıcı,analiz-sentez edici düşünmek gerekir.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.Öğrenci Yanıtları

51.A-Hayatta en hakiki mürşit kimdir? Neden?
B-Dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı ve zeki insanları kimlerdir?
C-Dünyanın gelmiş geçmiş en zeki ancak akılsız insanları kimlerdir?
Beşer tane isim veriniz Öğrenci Yanıtları

52.Vahşi Kapitalizmin işletim sistemi doğal demokrasi, kaliteyi artırma aracı Şeytani ve Doğal/Vahşi/Cahili ya da Hayvani ReKâbet dürüstlük aracı vahşi-doğal siyasettir. Demirkuş 2010 Önermesini eleştirniz.Öğrenci Yanıtları

53.Evrimin ve büyük patlama kuramını yaradılış gerçeği içinde konumlandırmak olası ancak yaradılışın kökenini bunların metriksinde düşünmek ya da aramak; delilik, abes ve gülünçtür. Önermesini gerekçeli eleştirniz.
İpucu;

-Doğa ve bilim; doğa öncesi ilim ve hakikatlerin geçici meyvesi olup, geldiği yere döneceğinden emin olun.
-O zaman eğitim ve düşünce sistemimizi nesnellikten daha somut ve gerçek olan doğa öncesi gerçeklere dayalı ve temelli inşa etmeliyiz.      Öğrenci Yanıtları

54.A-Allah (C.C) insanı,
B- Bilim bilgini (bilim insanı?!)
C-Doğal  İnsanı, Vahşi  insanı tanımlayınız ve birer örnek veriniz

İpucu;insanların bilinç altı düşünce sistemlerini ve yaşadıkları çevreyi ilişkilendirmeye çalışın.Ör, Bilinç altı doğal hayatın işletim sistemi yüklü;Yontma Taş devri insanı, Eskimo Aburcin ve Pigmeler  Doğal insan, Bilimin metriksini aşamayan  ve doğayı aşamayan düşünce sistemine sahip bilim insanlarını düşünün, peygamber ahlakı yüklü insanları düşünün … Vb
D-Ruh ve Akıl Allah (C.C)  tarafından ilk defa Âdem AS'A verilmek üzere sonrada ola ki bazı insanlara özgü verilen sanal araçlardan olup;ölümden sonra  Ruh özel olarak Azrail AS tarafından Allah (C.C)'NA geri götürülür ve Akılda  ALLAH (C.C)'NA imanla döner. zekâ ebeveyn ve çevirenin ürünüdür ölümle  hayvanlardaki gibi muamele görür.
Âdem AS'IN halifeliğinden öncesi yaşayan tüm vahşi-doğal insan ve insansıların hepsi zekiydiler ancak akıllı değillerdi. Âdem AS'IN halifeliğinden bugüne kadar bazı insanlar akıllıdır ya da peygamber ahlaklıdır. Bazıları akıllı değillerdir veya aklı güdüktürler ya da münafıktırlar aklının aksine hareket ederler. örneğin, cahiller, münafıklar, doğal insanlar, nefsi deliler (aklın ve ruhun hastası delisi olmaz), kapitalsitler… Vb  güdük insansı konumda olanlar. Önermesini gerekçeli ret ediniz veya eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

55. İstisna hariç tüm yaratıklar (her nefisler) zekidir. Her ruh akıllıdır. Tüm insanlar zekidir. Âdem AS öncesi tüm insansıların tümü zeki ve akılsızdılar. Bugün bazı insanlar akıllıdır.Önermelerini gerekçeli ret ediniz veya eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

56.Fert, toplum ve ülke bazında; inancını pazarlık ve anlaşma konusu yaparak birbirleriyle anlaşma gayreti içine girmekle, peygamber ahlakını yaşayarak ve örnek olarak gayreti içinde bulunma arasındaki farkındalığın özgülüklerini birer cümle ile ifade ediniz.
B-
Teknoloji güneşi tepemize küresel ısınma güneşi olarak göründü. Önermesini eleştiririniz.Öğrenci Yanıtları

57.A-Her rastgele/tesadüfün mahkûm olduğu mutlak bir zaman ve mekân vardır. Önermesini eleştiririniz.
    B- kâinat ve kâinattaki gerçekler, muazzam dizaynlar, insanlar… Vb her şey  rastgele/tesadüfün, rastgelenin… Vb başıboş herhangi bir şeyin  ürünü ya da sonucu  olabilir mi? Neden?
İpucu
;Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası için bir adreste oluşta tesadüfler ya ilişkiselleşmiş ya da ermiştir. Ola ki/Genellikle Allah (C.C) rızası dışında bulunulan her adresteki her şey birbirine rastgele, yabancı ve tesadüfü algısı konumundadır.Meğer ne hünerli ve marifetliymiş  rastgele/tesadüf ve rastgelelik!!
C-Gerçekler nesnel kökenlimidir yoksa nesnellik mi gerçek kökenlidir?
D-Gerçekler ne kökenlidir?
İpucu;
Doğa ve bilim; doğa öncesi ilim ve hakikatlerin geçici meyvesi olup, geldiği yere döneceğinden emin olun.
- O zaman eğitim ve düşünce sistemimizi nesnellikten daha somut ve gerçek olan doğa öncesi gerçeklere dayalı ve temelli inşa etmeliyiz.
E-19. ve 20.YY doğa kaşifleri insanlığın düşünce sistemini kendileriyle doğaya kenetlemiş ve doğanın ve bilimin fetişleştirilmesine neden olmuştur.

A,B,C,D, E Önermelerini gerekçeli eleştiriniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Öğrenci Yanıtları

58.A-Bilerek nefsini hak yolunda şaşırtan ona zülüm etmiş olur. Ola ki ona  duçar olmayı hak eder.Ceddinin kuyusuna peygamber gemisini çekmeye çalışan ya da ceddinin kuyusu için peygamber gemisini kullanmaya çalışanlara ne denir?
         B-Nefsine sıcak ve hayranlıkla bakan, göz kırpan, gizli açık flört eden veya ona  aşık olan ve Müslüman'ım diyenlere ne denir?
         C-Nefsine ve ceddine göz kırpan ceddinin kuyusundan maymunun  evriminden hayvanlara doğru yol alır. Bu insanlar cüceleşirken nefsi yüceleşir.Önermelerini eleştiririniz.
İpucu;Peygamberi (Rahmani/İnsancıl)n yarabbi bir an bile olsa beni nefsimle baş başa bırakma diye duası vardır.
-Sorumlu ve gerçek İnsanın  Akıl işletim sisteminin kırmızı çizgisi Âdem AS Kabul edilir(insanlığın buluğ çağı)  öncesi doğal insansılardır.
-Her insan sanki bir bilgisayar markası gibi cedide onun markasını belirler ve doğal işletim sistemi yüklü dünyaya gelir.. Önemli olan bilgisayara yüklenen işletim sistemi ve kişinin tercih ettiği ahlak işletim sistemi o kişinin kalitesini belirler.
-Nesnel ve cet-evrim kardeşliği-akrabalığı insanlığı  maymun babaya  ve lili anaya (kadına) götürür.
-Peygamber  kardeşliği tüm insanları insani evrenselliği kucaklayarak aşan Âdem babasına ve Havva anasına götürür.
-Âdem öncesi ve sonrası doğal insanlık (nesnel evrimsel cet akıllı değil sadece zeki inanımsı kabul edilirler türemeye dayalı yaratılmışlardır) tapmaya emeklenenler olup çocuksu-cahil inanç sistemine tabi olup Allah (C.C) indinde sorumlu ve halife  insan değillerdir.
-İnsana halifelik batini (hakiki) cennete yaratılıp Yeryüzüne inene Âdem AS ve ona tabii olmak isteyen insan zürriyetine verilmiştir.
-Allah (C.C). Ben bir halife yaracağım……yeryüzü yaratıklarında insansılar arasındaki  inanç vahşeti ve kaosu Allah (C.C)'NA ayan olmuştur. Ör. Astekler, Mayalar,1, İnkalar,
-Bilim ve Evrim daha genç sadece nesnel  zahiri türemeye dayalı yaradılışla muhataptır. Buna örnek anne karnındaki yavrunun yaradılışından ve sudan yaradılıştan bahis edilir.Doğa ötesi hakiki/batiniden veya nurdan  yaradılış hakkında bilgiye henüz kavuşacaktır.Buna örnek kâinatın nurdan, Âdem AS'IN cennete hakiki(batini) ve zahiri topraktan yaradılışı örnek verilebilir.Öğrenci Yanıtları


59.A-Belki de yeryüzünde devlet sınırları erimeye başlamadıkça, insanlık mantıki, tarafsız ve liyakatli ortak;dil, lisan, alfabeye adım atmadıkça insanlık kemale ermeye adım atmamış sayılmalıdır. Demirkuş 2010
B-Parasız namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır) yaşam koşulları oluşturulmadıkça,
C-Yeryüzündeki devlet sınırları erimedikçe ve  fakirlerin sırtında faiz (kapitalist asalaklık-parazitlik) kalkmadıkça insanlık kemale ermeye başlamış sayılamaz.Önermelerini gerekçeli eleştiririniz.
İpucu;Geçmişten günümüze kâinattaki ilk topraklardan yeryüzü topraklarına, hayvanlarına, insanlarına, bitkilerine… Vb tüm yaratıklarına doğru yaşam döngüleri ve tarih boyunca toprağı, elementleri, enerji hallerini… Vb çevresini en çok hakikatten şaşırtan, yanıltan ve yolda atan fert ve topluluk bazındaki canlılar hangileridir?
İpucu;her devlet kuran bu topraklar ebedi benimdir/bizimdir der, her hayvan ör.aslan işgal ettiği avlanma alının kendisinin olduğunu davranışlarıyla savunur dışkısıyla sınırlarını belirler. Düşünce mantığının arasındaki ilişkinin farkındalığını kavramaya çalışın. İnsan yarı vahşi-doğal bir yaratıktır.Öğrenci Yanıtları

60.Fert, toplum ve devlet bazında;baş örtülü çocukların, kızların ve  kadınların güvenini kaybetmek ve bedduasını alacak kadar haklarını gasp etmişsek bunu nasıl telafi edebiliriz?
İpucu ve Çıkarsayış;
başa örtü yasağı yerine;fert, toplum ve devlet, ülke… Vb  bazında gerekirse uluslararası seviyede; insanların her yaşta bilerek ya da bilmeden;sporla, liakatsiz, hurafe inançları gereği ya da herhangi bir şekilde  mazoşistçe bedenlerine çile eza, işkence… Vb ifrat ve tefriti eylemlerle zarar veren bedenine işkence tabusu yasağı yasası çıkartılması insanlık için nasıl olur?Öğrenci Yanıtları

61.A-Kapalı ve açık bir alan baş örtülü insan girmez!
Kapalı ve açık bir alan hangi hallerdeki insanlar giremez?
Gerçekten bu koşulun gerekli olduğu haller olabilir mi?
İpucu
;Baş örtüsüne müdahale mucitleri ile ilişkilendirmeye çalışın.
Baş örtü takmak abes ya da yüz kızartıcı bir hal olabilir mi?
B-İyi insanların,  istendiklerin ve gerekli haklarını korumak için kanunlar vardır. Yoksa dinsel simge diyip baş örtülülere doğru empati/eşduyum duyamayan insansı davranışları bilmeyenlerin bilenlerin hakkında anlamam cehaletinin acısını akıllı baş örtülü insanlarımız çekmiştir. Ya da başörtülü samimi kızlarımız peygamber ocağına baş örtülü gelin olarak gidemezler hilkat garibesi yargıyı düşünün. Önermelerini gerekçeli ret ediniz veya eksiğini tamamlayınız.
İpucu ve Çıkarsayış;ülkemizde ciddi bir şekilde istenmedik sonuçlara yol açan cahil yönetici, yargıcı, eğitici… Vb insanların halkın ve çevresinin haline doğru empati/eşduyum duymayan  bazı cahil kişiliklerden oluşması cehaletin örnek abidesi olarak tarihe geçecektir.
Sonuç;kimler yargıç, halk Temsilcisi, eğitici… Vb olabileceğinin ciddi bir şekilde değerlendirilmesi gerekir.  Bilmeyen bilenin halinden anlamaz üstüne üstlük birde yönetici olması toplumsal tufanın  mayasını çalmaya benzer.
-Örneğin, baş örtüsünün hakikatine doğru empati/eşduyum duymadığı için, içine sindiremediğini itiraf eden dürüst ama din cahili politikacılar yetiştirmek ve bu mantıkla bu tip insanları İslam'iyete karşı kullanmak deccallık ve kahpeliktir.
-Peygamber ocağında çalışanların eşleri baş örtülü olamaz. Düşüncesinin cehaletini ve iftirasını düşünün. Siz baş örtüyü siyasi simge olarak kullanılamaz özdeyişteki liyakatsizliği, bilmezliği, cehaleti ve yargıyı anlamaya çalışın. Öğrenci Yanıtları

62.A-İslam'iyet;bir düzen içinde ipsiz, sapsız, münafık vahşi… Vb insanların uygulamasında  liyakatsiz devlet, rejimlerin elinde olsaydı nasıl iftiraya uğrayan bir din olurdu?
         B-Buna çare olarak nasıl bir tedavi ve çözüm önerirdiniz?

 İpucu;
1
.Öğrenci Yanıtları

63.- Kuramsal olarak bir toplumda 4 kategoride insan var;
A-Peygamber ahlaklı insanlar,
B-Doğal veya  doğal ahlaklı insanlar,
C-Peygamber+ doğal ahlaklı  yani hercai ahlaklı insanlar,
D-Diğer ahlak kategorisindeki insanlar
Vahşi-Doğal Laik Eğitim  Koşulları;
1-A'deki insanlara sadece dünyevi devletinizin ve rejiminizin milli düşünce  işletim sistemini
hidayet edip yüklüyorsunuz ve laiklikle din-inanç cahili olarak yetiştiriyorsunuz.
2-B'deki insanlara inanç düşünce işletim sistemini hidayet edip yüklüyorsunuz ve laikle devlet-rejim cahili olarak yetiştiriyorsunuz.
3-A, B, C ve D' deki bu insanlardan oluşan toplumu sosyal ve ekonomik sistemini çalıştırıyorsunuz.
Sonuç ne olur?
İpucu; Kuramsal olarak bir aile, devlet, yönetim ve rejim sisteminde;fıtraten sağda olması gereken insanlar solda, solda olması gereken insanlar sağda, üstte olması gereken insanlar altta, altta olması gereken insanlar üste, dinde hidayet edilmememsi gerekenler hidayet edilip dine konmuş, hidayet edilmesi gerekenler dinden çıkartılıp liyakatsiz sisteme hamal edilmişse… Vb her şey tam tersine  liyakatsizce balans edilmiş ve sistem çalışıyorsa kavimdeki fertlerde bunun bilincinde değilse;böyle bir insan sisteminin  geleceğe yönelişte insani  yücelişe değil de hayvanı ve cücelişe gidişi bir arada düşünün.
 İpucu;1. .Öğrenci Yanıtları

64.-Kuramsal olarak ya da Farazi var olan bir düzende;İslam'da fert, toplum, devlet ya da insanlık bazında; hidayet edilip dinde liyakatli peygamber ahlaklı lokomotifi örnek kitlenin düşünce işletim sistemini ele geçirip kurduğu düzenin solcuları (demokratik solcu, Leninci, Maocu) yapıp düzenine lokomotif yapan bir zihniyet; İslam'da hidayet edilmememsi gereken liyakatsiz kitleyi de milliyetçi ve dindar kesim olarak hidayet ederek sağcılaştırırsa bu zihniyet hükmündeki halkları da bu mantıkla tek kavimin farzlarına olarak tevhit etmeye yeni bir kavim yaratmaya çalışması;bu zihniyete ve var etmeye çalıştığı fert, toplum, devlet ve millete ne denir?
İpucu;yirminci yüz yılın veto devletlerinin yarattığı süper solcu ve uydu devletlerin düzenlerini düşünün.Öğrenci Yanıtları

65.A-Belki de Alimini kayıp eden  fert, kavim ve devlet  zalimine kul ve yemdir.  Demirkuş 2010
B-Hiçbir ırk ve kavim diğerinin hamisi ve  hasmı olamaz, birinin varlığı diğerinin yok oluşu üzerine düşünülemez ya da uygulanamaz.
C-Sırtım dönük durumdakilere o kadar uzak durdum ki artık bir görme özürlü kadar arakamdakilere arif oldum. Demirkuş 2010. Önermelerini geçerliliğini gerekçeli eleşetiriniz veya eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları

66.Belki de bazı  bilim insanlarının düşünce sistemi tamamen!! bilimin farzlarına dayalı olarak şekillenip hayata uygulandığı için bilimi, doğayı fetişleştirerek doğal düşünüyorlar. Demirkuş 2010 Önermesini gerekçeli ret ediniz veya eksiğini tamamlayınız
İpucu;1 .Öğrenci Yanıtları

67.Belki de bilen bilmeyenin/lerin halinden anlayıp kendini doğru konumlandırmazsa bilmeyene liyakatsiz veya helak olmayı hak eder. İnanıyorsanız üstün sizsiniz (ayet var). Demirkuş 2010 Önermesini gerekçeli ret ediniz veya eksiğini tamamlayınız.
İpucu-Çıkarsayış;Müslüman'ım diyenlerin kendini daha doğru konumlandırabileceklerini düşünün.üniversiteler halkın seviyesine inecek bir şeyler yapmalı.Öğrenci Yanıtları

68. A- İnsanların peygamber  ahlakı, liyakatli düşünsel sistemleri ve tercihleri fiziksel çekiciliklerinden daha önemlidir.
          B-Uygulamada çoğu insan eş seçerken fiziksel çekiciliğe öncelik tanır. Önermeleri çoğunlukla kesindir.
Peygamber ahlakı güzelliğini fiziksel güzelliğin önüne çıkarıp çekici hale getirmek için öğrencilerimize ve insanlarımıza nasıl bir eğitim vermeliyiz?Öğrenci Yanıtları


69. İnsanlar için korku gereklimidir? Hangi hallerde gereklidir? En hayırlı ve gerekli koru hangisi ve hangileridir?
İpucu;
Allah (C.C) korkmanın gerekli olduğu anları, mubah olduğu yaş, konum durum ve yerleri düşünün. Atilla'i, Cengiz Han itlerden korktuğu kadar hiç bir şeyden korkmazmış  ve bu nedenle kabrini ülkesinde yaşadığı köyde bir Gölletin tabanına gömülmesini vasiyet etmiştir. Birde insanlara yaptığı zulümleri ve saldığı korkuları düşünün.Öğrenci Yanıtları
 

70.A-Allah (C.C) ve Dinin reklamını yapan fert ve toplumlara ne denir?
B-Cetlerinin haklarını ve menfaatlerini  tevhit etmek için Allah (C.C) dinini fırsat bilip, hükmündeki farklı kavimlerin kültürlerini ve her şeyini kendi cet kültürüne argüman ve araç  olarak kullanan fert ve kavimlere ne denir?
İpucu;
Peygamber dini nasıl çevresine tanıtırdı? Yaşayarak öğrenme ve öğretme ile ilişkilendirin. Gösteriş için yapılan ibadetleri düşünün.Hayatınıza uygulamadığınız veya uygulayamadığınız, din, bilim… Vb reklamını yapanları düşünün. Öğrenci Yanıtları

71. İnsanlar ebedi hayat kavuştuktan sonra hangi dili konuşacaklar?
İpucu;
rüya da, duygusal anlarda, aşkta, candan bakışarak… Vb  fiziksel konuşmadan kalben gerçekleşen en israfsız iletişimi düşünün.Öğrenci Yanıtları

72Cahil, Münafıkla ile ateist arasında;
A-Hangi ortak paydalar vardır?
B-Özgünlerini yazınız.
Öğrenci Yanıtları

73. kâinatta hiçbir şey gereksiz değil, ne fazla ne eksik ne kadar gerekli ise o kadar yaratılmıştır. Bundan emin olun!!!
A-O zaman münafıklar, radikaller, cahiller, milliyetçiler, şovenist, Siyonistler, ateistler… Vb istenmedik özellik merkezli insanlar niye vardır ve ne işe yararlar?
B-Bunlarsız toplumsal döngü nasıl olur?
C-AIDS, Kanser, Ebola… Vb  virüsleri niye vardır ve ne işe yararlar?
D-Bunlarsız doğal döngü nasıl olur?
İpucu;Geçerli bir dinin siyasetten ayrılması ya da koparılması; kapitalistler (sermaye kuduzluğu), radikaller (empati/eşduyum kuduzluğu), Şovenistler (cet kuduzluğu), Siyonistler(din kuduzluğu), münafıklar (çok yüzlü kuduzluğu) ve cahiller(bilmezlik kuduzdu/değişmezlik kuduzluğu) için çifte start getirme anlamını taşır. kâinattaki tüm yaratılmış, yaratılan ve yaratılacakları içeren, kâinatta nasıl yaşaması gerektiğini örnek peygamber ahlakı kurallarıyla yaşatarak ve gelecekte tüm olacakların (tüm akıbetlerini) bildiren yegâne din İslam'dır.
Ör.münafıklar dürüstlüğün, cahiller liyakatli değişimin, radikaller doğru ve liyakatli empati/eşduyum duymanın düşünsel ve zihinsel aşıları olabileceğini düşünün.
-Önemli olan öğretim, öğrenim ve eğitimle peygamber ahlaklı insanlar yetiştirmek için bu kavramları liyakatli güncellemek ve uygulatmak ve öğretilenlere dayalı istendik ani tepkiler(reflekler) geliştiren peygamber ahlaklı insan yetiştirmektir.Öğrenci Yanıtları


74.Belki de Nobel ödülleri daha çok yeni keşif ve buluşlara değil de olanakları ölçüsünde peygamber ahlaklı, doğaya en uyumlu ve yararlı nesnel, sanal, nicel ve nitel bilgi üretenlere ya da çöpçü balığı mantığında bilgi üretenlere verilmelidir. Önermesini gerekçeli ret ediniz veya eksiğini tamamlayınız.Öğrenci Yanıtları


75.Bu günkü  tüm TV programları ve medya peygamber ahlaklı insan yetiştirmenin ahlakı boyutu faktöriyel düşünülerek hazırlanmalıdır. Önermesini gerekçeli ret ediniz Öğrenci Yanıtları


76.Evrim, Siyaset, Bilim, Laiklik, Klonlama, Büyük Patlama Kuramı, Dinler Arası Diyalog Aramak... Vb dine aykırı olabilir mi?
İpucu;Hiçbir şey dine(İslam'a) aykırı değil ve dini (İslam'ı) aşamaz. Ancak bir şeyin dindeki doğru konumu ve hayata doğru ya da liyakatli uygulanış biçimi çok önemlidir.  Yani helale aykırı oluşu dine aykırılığı karıştırmamak gerekir. Helale aykırı oluşu dine aykırıdır diye algılatmak ve algılamak büyük bir düşünce ve liyakat yanılgısıdır.
-Her akıllı yaratığın;düşüncesini kuran ilmi çerçevesinde yeşerterek yitiği olan ilmi bu bilgileriyle ilişkilendirmesi önemlidir. İslam'iyetin içinde Yahudi, Nasrani, diğer din ehlini konumlandırırken İslam'ın Hz. Peygamber AS'A intikal yılları ile asrımızın koşullarını doğru ve liyakatli güncellemek gerekir.
-Kendi fıtratını çevrede, kuranda ve dinde doğru-verimli konumlandırma takva ile doğru orantılıdır.
-Kendini liyakatli konumlandıran fert ve toplumların ürettiği;zihinsel, düşünsel, nesnel, termal, kızıl ötesi, sanal, dijital… Vb her hayat enerjisinde tüm yaratıklar hayır görür ve kendiside dininde ve çevresinden hayır görür.
-Fert toplum, devlet, aile… Vb  bazında Dininde hayır görme oranı  liyakatli ve doğru tercihlerle doğru orantılıdır. Örneğin ceddini, cebini ve kendini aşamayan nefsini aşmış sayılmaz ve kendini çevresinde liyakatli konumlandırmaz.. Nefsini tanımayan rabbini tanımaz.
-Asrının değişimlerini ve değerlerini inanç sistemine doğru güncellemeyen imamlar toplumun baş belası cahillerdir.
-Diniyle alışveriş yapan  fert ve kavimlerin dinine ve inancına Allah (C.C) icabet etmese dininde hayır göremez ve dini-inancının vecibelerini yerine getirse bile inancı asrının afetlerinden onu koruyamaz(inancından hayır görmezler) Dininizle alış veriş yapmayınız/Ayet var.Öğrenci Yanıtları


77.Ülkemizin doğudaki K ürtler arasındaki kan davası sorunu genellikle aynı yaşam yerindeki kişiler arasında çıkar. Kan davasını önleme veya kan davası meydana gelmesi sonrasına yönelik çözümler önerin.
İpucu;
Her yerleşim yerindeki muhtarlıklar ve vatandaşlardan kitaba ve yeddi yeminli nöbetleşe seçilen kişiler zorunlu olası kan davalarıyla ilgili zorunlu gizli raporlar ve çözümler önermeli. Farklı kişilerden alınan istihbarat  bilgilerinin ortak payda örtüşümler- özgünlük ve sıra dışılık-geçişkenliklerine göre bir arada değerlendirilerek olaylar cereyan etmeden önce gerekirse tek gerekirse çok kişinin ailecek başkalarıyla münavebeli-değişimli zorunlu nakletmek. Öğrenci Yanıtları

78.Her ders yılı başında her derste öğrencilere uymaları gereken kuralların protokolleri imzalatmalı ve gerekirse dağıtılmalı. Ancak kurala uymaları karşılığında kendilerine verilecek ahlakı ve sorumluluk puanları da belirtilmeli. İlave bilgiler ve kurallar önerin
İpucu
;
-Örneğin derse sürekli devam eden öğrencinin taşıdığı ahlakı sorumluluk nedeniyle(özel devamsızlık hallerinin gerekçesi bilinmeli gerekirse istisna tutulmalı-çalışan, engelli, hasta.. Vb  öğrenciler)  10 puan
-Derste uyumlu dinlemesi ve konuya-eleştirel tartışmalara  iştirak etmeleri 5 puan  önerme gerekli mi? İlaveleri siz yazın.Öğrenci Yanıtları

79. Allah (C.C) bazı akıllı yaratıklara  hidayet eder, bazılarına da peygamberlik verir? Ancak akıllı yaratıkların hepsini imana ve İslam'a davet eder. Sizce bu adil mi?
İpucu;
niye hepimiz Peygamber olmadık, niye kadınlara peygamberlik verilmediğini düşünün. Fıtrat özgünlükleri, fıtratı eşitlik, Geometrik, Irki, Özel, Ceddi, Siyasi, İblisi ve Liyakatli eşitlik-adalet kavramlarını bir arda düşünün. Tüm avcılar avlarının tüm sırların bilselerdi ya da tüm avlar avcıların tüm sırrını bilselerdi kâinattaki denge ne olurdu? Sorusunu tüm erkekler tüm bayanların sırlarını bilselerdi ya da tam tersine tüm bayanlar tüm erkeklerin sırlarını bilselerdi insani ve ailevi denge ne olurdu? Herkes her şeyi bilseydi ya da tam tersi hiç kimse hiçbir şeyi bilmeseydi durumunda yaşam döngüsü ne olurdu? Gerçek sır ve bilmezlik bazı zaman ve sahalarda gerekli mi? Öğrenci Yanıtları

80.Merdin malı canına, cimrinin canı malına yemdir! Demirkuş 2010
Merdin malı kendine, cimrinin kendisi malına malzemedir. Önermesinin geçersizliğini gerekçeli izah ediniz.Öğrenci Yanıtları

81.
Ne kadar öleceğinize ya da kıyametin kopacağına  inanıyorsanız o kadar gerçekçisiniz. Demirkuş 2010 Önermesinin geçersizliğini gerekçeli izah ediniz. Öğrenci Yanıtları

82.A-Sizce akıllı insan/lar mı kendini ifade etmekten aciz, yoksa diğer insanlar mı onu/ları anlamakta acizdir?
B- MÂdemki akıl en üstün araçtır, neden akıllı insanlar dünyada başat değillerdir?
1, 2, 3, 4
-Belki de bu dünyada maksatlı deliler akıllılardan daha rahat kendini ifade edebiliyor. Çünkü onlar zeki insanları kullanarak kendilerini bir çatı altında toplatmayı her zaman başarıyorlar.Hatta tutuklu hürriyetlerine karşılık kazasız, belasız ve dertsiz ortamda;hizmet kabul ederler. Demirkuş 2010.
-Dünya'da Şok Akıllıları bir araya toplamanın bir yolu bulunamamıştır.Öğrenci Yanıtları

83.A-İnsanların hedefe/lere ulaşmak için gücü ve bilgisi oranında çalışma ile tükettiği nefeslerinin ve hayatın hak edişleri doğru tercihleriyle doğru orantılıdır. Önermesi ile ne kast edilir?
B-
"Azmin elinde hiçbir şey kurtulamaz" Özdeyişinden daha mantıklı bir alternatifini yazınız.? Öğrenci Yanıtları

84.A-İnsanların fert, aile, toplum, devlet … Vb bazında  nesnel, sanal, düşünsel… Vb döngüsel olarak ilham aldığı ve ilham verdiği kaynakları bilmemesi ve bilmesi arasında ne fark vardır?
B-İnsanların bu tercihleri o insanlar hakkında neyi ve neleri belirler?
C-Öğretim elamanın ve öğrencilerin bu konudaki tercihlerinin bilinmesinin eğitim açısından ne önemi vardır?
Öğrenci Yanıtları

85.Devlet/ler millet yaratmaya kadir değillerdir. Bu girişimleri geçmişin soydaşlarının-dindaşlarının kara delikleri ve geleceğin baskın-uyumlu kavimlerine çekinik oluşu nedeniyle ya şovenizme ya Siyonizm'e ya da kaosa… Vb kaymaya mahkûmdur.
-Bu yaşanmış deneyimlerin kesin bir hükmüdür. Islah edilmiş kavim(Millet), dil, lisan… Vb yaratmak Allah (C.C) aittir. Doğada yegâne doğal olmayan ve ıslah edilerek yaratılanlar; Allah (C.C)'HUN gönderdiği sayfalar, kitapların dili ve peygamber ahlaklı yegâne örnek millet ise İbrahim AS'IN Milleti'dir. Tüm diğer diller, lisanlar, kavimler… Vb doğal ve yari doğal olarak doğal sistemde takdir edilen türemeye dayalı yaratmanın ürünüdürler. Yarı doğal ve tam doğal kavimlerde ilahi/peygamberi kurallara ve peygamber ahlakına dayalı olarak İbrahim AS'IN milletine davet edilmiştir. Bunun dışın da hükmündeki ve hükmü dışındaki kavimleri kendi kavmine/lerine asimile etmek ya da özendirmek; Allah (C.C) hükmüne ters, nefsani, şeytani ve deccalidir ya da tamamen liyakatsizdir.Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye (ayet var). Demirkuş 2010.
-Tek millete dayalı devlet anormal devlet demektir. Ya kavimi kan davası ya da zayıf tek düzelikten  (homozigot)  dolayı toplumsal tufanlara maruz kalması kaçınılmazdır. Bu ilahi/peygamberi ve doğal kanundan dolayı tek ırka, tek kavme  dayalı devletlerin sıhhatli yaşaması için mutlak çeşitliliği içine davet edip bulundurması ilahi/peygamberi ve bilimsel bir farzdır yoksa akraba evliliği gibi kavim tek düzeliği hastalığı nedeniyle çöküşe ve sakat kavim olmaya mahkûmdur. Önermesini gerekçeli çürütünüz.Öğrenci Yanıtları

86. A- Belki de Milliyetçi işletim sistemiyle yüklü bir kişilik/ler, evrensel ya da peygamber ahlaklı kişilikleri yönetmeye kalkması liyakatsizlik olur ve kalbinde tüm insani değerlerin hepsini liyakatli yaşatmak ve taşımakta sıkıntı çeker.
B-Asrının insan denklemini/lerin fırsat bilip liyakatli değerlendirmeyen ve çeşitlilik hazinesini ceddine ya da ecdadına satan tapan  insan/lar nefsine zülm etmişlerdir. Önermesini gerekçeli ret ediniz.
İpucu;
Ceddini aşamayan rabbini tanıyamaz.
-Ceddini doğru tanımayan rabbini tanıyamaz.
-Cet  nefistir, nefsini tanıyan rabbini tanır /ayet var)
-Kavim Milliyetçiliği (Kavim Kimliğinin Doğal/Vahşi Parmak İzidirler/Kavimlerin geleceğe uyum için değişmesi gereken kültürel ve yönetimsel özgünlükleri açısından dezavantajlıdırlar/radikaldirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar);milliyetçilik duyguları sadece tek kavim ve yer küresindeki o kavmin yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital, nesnel... Vb mekanlara ya da yerküresi daracık yurt-toprak parçası vatanlarına endeksli sıkışmış otistik ve güdük milliyetçiliktir.
-Kavim Milliyetçiliği (Kavim Kimliğinin Doğal/Vahşi Parmak İzidirler/Kavimlerin geleceğe uyum için değişmesi gereken kültürel ve yönetimsel özgünlükleri açısından dezavantajlıdırlar/radikaldirler-Mutlaka Yaşatılmalıdırlar) Doğaldır, kavimlerin özgün parmak izi gibidirler (yok edilmemelidirler ancak şovenleşmeye meyillidir ve kavimin özgün geleceği için;endişeli, hassas ve hırçın risklidir mutlaka rahmani alimlerin kontrolünde olmalılar) ve Kırmızı Çizgisini Evrim Belirler ve İnsanlığın Cet Çizgisi Yontma Taş İnsanından Maymunlara Kadar Gider.
-Evrensel Milliyetçilik;tüm insanlığı yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital, nesnel... Vb mekanlara endeksli ruhbani-meleği hümanist ifrat-tefrit milliyetçiliktir.
-Evrensel Milliyetçilik Doğaldır ve Kırmızı Çizgisini Evrim Belirler ve İnsanlığın Cet Çizgisi Budizm'den, Yontma Taş İnsanından Maymunlara Kadar Gider.
-İbrahim'i Milliyetçilik (Peygamberi Milliyetçilik);ölümlü hayattan ölümsüz hayata kadar tüm yaratıkların yaşadığı ve yaşayacağı düşünsel, sanal, dijital, nesnel... Vb mekanlara endeksliden cennete kadar her yaratığa liyakatli konumlar da duruşu ve tepkileri alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getiren peygamber ahlaklıdır.
-Peygamberlik milliyetçilik işletim sistemi tüm diğer milliyetçilikleri yaşatıcı ve liyakatli tevhit edicidir.
-Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) Milliyetçilik İslam Dinini Farzları (Ben Arab'ım ama Araplardan değilim Hz. Muhammed AS tüm doğal kavim/etnik milliyetçiliklere adil ve liyakatli çizgide durur ve zaruri milliyetçiliktir) kırmızı çizgilerine göre tüm yaratıkları yaşatıcıdır. Diğer milliyetçilikler Doğal olduğu için hayvani ve öldürücü olan reKâbeti tetikler. Diğer milliyetçilik işletim sistemleri doğal olup reKâbette derbeder ve yetersizdir.
-Peygamber Milliyetçiliği İlahidir, Mantıklı ve Allah (C.C) ıslahatına Dayanır ve Kırmızı Çizgisini İnsanlığın Buluğ Çağı-Sorumlu Dönemi Olan Âdem AS'I Herkesin Babası Kabul Eder.
-Âdem Öncesi ve Sonrası;Deliler, Cahiller, Doğal... Vb İnsanlar veya İnsanımsı Tüm Doğal İnsanları Sorumlu Kabul Etmez. Çünkü Kendilerine Akıl Verilmemiştir.
-Sanki Âdem AS Öncesi insansılar insanlığın filogenetik çocukluk dönemi kabul edilmiştir.
-Bu yapıdaki insanlar Âdem AS'DAN günümüze kadar olanları da cahil(kendin ve çevresin bilmezler) kabul edilip Allah (C.C) tarafından onlardan uzak durulması tavsiye edilmiştir.
-Dünyada ceddini içinde ve dışında liyakatli ve doğru konumlandırmayan fert ve toplumlar; kendini onların yaşanan asra göre tarihe gömülmüş deşifre kara delik ve dehlizlerinde bulmayı hak etmişlerdir.
-Devletleri kavimler kurar ve devletlerde kavimleri yöneten sistemleridir.
-Devlet hükmündeki kavimlerden rızalarıyla, cebren, hileyle ya da siyasetle tek veya çok millet yaratmaya kalkışırsa ilahlaşıyor demektir.Öğrenci Yanıtları


87
.Devletin hükmüne de ve hizmetinde milletleri olur tek milleti olmaz.
-Milletlerin, kavimlerin, ırkların, partileri, halkların… Vb tek devleti olur.
-Devletin tek milleti, tek partisi veya tek halkı olmaz veya tek parti, tek millet, tek devlet sadece, Komünist, Siyonist ve şovenist kavimlerin toplumsal tufanlara sahip devletlerinde olur.
-Devletin milletleri, halkları, partiler.. Vb,..leri veya ları olur. ..ler  ve …larında tek devleti olur.
- Değilse gerekçeli ve örnekleriyle önermeyi ret ediniz.

İpucu;tarihteki veya yaşayan tek millet, tek devlet, tek halk veya tek partiye otistik sevdalı  zihniyetinin sosyal tufanlara sebeplerinin farkındalığını ilişkisel anlamaya çalışın.
-Sizi kavimlere ayırdık ki tanışasınız diye.(Ayet var)
-Kâinattaki, varlık, yaratık, ilim, bilim, teknoloji… Vb var olan her şeyi içinde konumlandırmaya ya da her şeyi içeren yegâne dindir. Diğer dinler bu konuda fıtratları gereği yetersizdir. Ortaçağ tarihi bu kanıtlarla doludur.
-İslam'iyet yararlı özgünlükleri asimile etmeden; İbrahim AS milletinde tanışmayı önerir ve dine özgü yegâne liyakatli davettir.
-Hiçbir kavim İbrahim AS'IN kavmine alternatif görülemez. Çünkü peygamber ahlakı kuralları ve kontrolü, sevabı, bekasına Allah (C.C) teminat koymuştur. Başka hiçbir kavmin bekası teyit edilmemiştir. -Ya da dinin gölgesine sığınarak kendi milletini empoze veya tevhide komisyoncu kavimcilik  ya da başka kavimleri kendi milletine malzeme olmaya zorlayamaz.
-Zorlanırsa akıbeti o millete hepsi kara delik olur.
-O millette tarihte Siyonizm şerbetini içmiş olur.
-İnsanların inananlarına  hiçbir millet/ler gizli açık veya siyasi komisyoncu olmaz. 
-Dini taklit ederek ya da gölgesine sığınarak; İbrahim AS milletine alternatif olarak milletine; insanları cebren, hileyle, siyasetle, ikna ile  tevhit etmek Siyonizm'i tetikler. İslam'i ve insani değildir.
-Tüm Yeryüzü milletleri, ırkları, kavimleri, halk … Vb doğaldır, vahşidir veya yarı vahşidir yani ıslah edilmemişlerdir.
-Dinle ilgili her şey Allah (C.C) tarafından ıslah edilmiş peygamberlerin ve ehlinin ıslah edilmiş ürünlerdir.
-Dinler ve kurallarının kefili ve ıslah edicicisi Allah (C.C)DUR.
-Diğer tüm milletler, ırklar, kavimler, halk … Vb doğaldır.  Islah adcısı yoktur olsa da cetleri ve ıslah araçları da  kültürleridir buda yer küresini tümü (kuran ve ehli hariç) hepsi doğal kavimler,
-Deccalı zihniyetteki devletler hükmündeki halkları liyakatli yönettirteceğine  bir taraftan hükmündekilere özgürlük verin maskaralığını önerirken, diğer taraftan hükmündekilerini tek millete tevhit ve asimile ettirme denemesine malzeme yaptırmaktadır.
-Yeni bir millet yaratmak ya da tüm halkları tek millete  tevhit etme cehaleti ve toplumsal tufanı denemesi çok büyük bir cehatle, hilkat garibesi olgu olup insanlığa ihanet etmektedir.
-Tek devlet tek millet işletim sistemine çok halkı tevhit ettirirken diğer taraftanda özgürlüklerini vermenin arasındaki çelişkinin farkındalığını anlamaya çalışın.Öğrenci Yanıtları

 88. İlim, bilim, doğa, evrim, mekanizma, sistem, ya da yaratık yaratıcı olabilir mi?
İpucu;
Anne çocuğunun ne kadar  yaratıcısı ise  doğa ya da evrim, bilim, ilim… Vb  yaratıkların o kadar yaratıcısıdır.
-Önermesini  kadını, doğayı, evrimi, bilimi.. Vb mekanizmaları  liyakatsiz fetişleştirme ile  ya da ilahlaştırma ile ilişkilendirmeye çalışın. Öğrenci Yanıtları

89.A-Canlı, cansız, toplusal, hayvansal, bitkisel ve doğal döngülerde insanlar olmazsa ne olur? Bitkiler olmazsa ne olur?
B-Sizce hangisi doğadaki, yaratıklar için daha önemlidir?
C-Peki doğadaki döngülerde niye insan var? Doğa, bilim, ilim... Vb yaratıklar, araçlar insana değer biçecek bilince, güce ya da kişiliğe sahip midir?
Öğrenci Yanıtları

90.A-Geleceği içinde konumlandırmak ne demektir?
B-Kendini geleceğin veya geçmişin ya da her ikisi içine taşıyıp konumlandırmak ne demektir?
İpucu;
Allah (C.C) gelecek ve geçmiş hakkında bildirdiklerini düşünün ve Allah (C.C) değişmek istemeyen;fert, toplum, kavim, devlete.. Vb i değiştirmezmiş(Ayet var).
-Peygamberlerin tefekkürünü, düşüncesini, ecdadına bakışlarını, bağlılık ve içinde konumlandırışı biçimini düşünün.Öğrenci Yanıtları

91.A-Tarihini ya da ecdadını diriltemeye kalkışmak ne demektir?
B-Kendini ecdat borusu içine gömerek konumlandırmak cahilidir. Ne demektir?
C-Dini ecdadını diriltmek ya da tevhit etmek için kullanmak deccalidir. Ne demektir?
D-Ecdadının tarihinde ve düşünsel yapısında kendini konumlandırmak cahilidir. Ne demektir?
E-Ecdadını, tarihini ve düşünsel yapısını içinde liyakatli konumlandırmak ne demektir?
F-Yaşam döngüsündeki tercihlerinde; Peygamber gemisiyle vahşi-doğal ecdat kuyusunu karıştırmak ne demektir? Soru önermelerinin geçerliliğini gerekçeli eleştiriniz.
İpucu;
-Biz sizi dünyaya tekrar göndersek yine aynı işi yapardınız. (Ayet var)
-Peygamber niye asil peygamberleri diriltip peygamberlerden ya da İbrahim AS saf sülalesinden peygamber ahlaklı saf kan temiz bir kavim istememiş?
-Günahsız bir kavim yaratsaydım, beni tanıması için helak ederdim. (Ayet var)
-19. ve 20. YY'DA Veto devletlerinin Truva atları diğer cetlerin truva atlarını kullanarak insanlığın  geleceğinin kara deliği ipoteği oldular.
-19. ve 20. YY'DA Şeytana uyanların en önemli tanıtıcı özelliklerinde biride; en ufak bir şeyde daha hayırlı ve liyakatli alternatifi göstermeden insanları vaziyete ve yaratıklara  düşman etmek için sürekli olumsuz eleştirmektir.Öğrenci Yanıtları

92.A-Takdir edilen her ferde evlat ve aile emanet edildiği gibi her kavmin yönetiminde diğer kavimlerin halkları geçici emanet edilerek dünya hayatı sürüp gider. Önemli olun hükmündeki emanete Allah (C.C) rızası içindeki liyakatli ve akıllı icabet etmektir.
B-İlahlaşma ya da liyakatli ilahına başkaldırmaya ya da ilahi/peygamberi isyana kalkıldığı zaman, yapabileceklerinden önemli bir frende, her yaratığın çocukluğu ve yaşlanınca ne kadar zavallı ve çaresiz kederlenmiş anlarını düşünmesi ne kadar gerçekçi düşünüp doğru tepki geliştirmesine yararlı olur?Soru önermelerinin geçerliliğini gerekçeli eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

93.A-Kusursuz(noksansız) insan arayanlara nedir?
B-Kusursuz(noksansız) insan yaratmaya kalkışanlara ne denir?
C-İlerde sözde kusursuz  (noksansız) insan yaratmaya kalkışıp o insanları, bilimi, emeği, kavimleri ve doğayı fetişleştirenlere ne denecek?
D-Dinini asra güncelleme ve uygulamaya yönelik çalışmakla, her şeyin dindeki liyakatli konumunu eşleştirmek ve doğru-liyakatli konumlandırmak arasında ne fark vardır? Hangisi daha doğrudur?
İpucu; Geçmişte ve günümüzdeki dinle ilişkisel ve liyakatli düşünmekle ilişkilendirmeye çalışın.Öğrenci Yanıtları

94.A-Fiilen kazanılan bir şey ilmen kazanılmamışsa eksiktir
     B-İlmen kazanılan-edinilen-öğrenilen bir şey fiilen uygulanmamışsa bazen eksiktir.
     C-İlmen kazanılan-edinilen-öğrenilen bir şey fiilen uygulanamiyorsa eksiktir. Demirkuş 2010  Önermelerinin geçerliliğini gerekçeli eleştiriniz. Öğrenci Yanıtları


95.A-Allah (C.C) İslam'iyeti göndermeseydi ya da Hz. İbrahim AS'IN kurban adağına icabeti olmasaydı rablerine adak kaosu sorunu ne olurdu?
B-Din gereklimi idi? Allah (C.C)'UN yeryüzünde türeyen ifrat ve tefrit ötesi doğal inanç kutsiyetlerini, tabularını hissederek Âdem AS'I yaratıp ardında insanlığın olgunlaşması oranında daha gelişmiş dinlerle inancı ve imanı tevhit etmeseydi ne olurdu?

İpucu;Astekler, Mayalar,1 ve İnkalar, güneşe insan kurban etmesiyle ilişkilendiririn ve düşünün.
- Yeryüzündeki ya da doğadaki sahte ve doğal deccalı ilahlara adak tabularıyla ilişkilendirin.
-İslam'iyetin dışındaki insanlığın bu liyakatsiz icabetini her konuda var olduğundan emin olun.
-İnsanlık sorunlarıyla ilişkilendirmeye çalışın.
-İslam'iyet gönderilmeseydi ya da kabul etmeselerdi yer küresindeki doğal Müslüman'ların hepsinin birer tabusu olabileceğini düşünün.
-Allah (C.C) dinleri göndermesiydi fert ve toplum bazında insanların yaşam döngülerinde Yeryüzünü vahşi, doğal, deccalı... Vb liyakatsiz kutsiyet ve tabular sarmış olacaktı. Öğrenci Yanıtları

96.Dindeki oluşan liyakatsiz güruh kavimlerin temizlik  akıbeti edepsizlere, zalimlere, cahillere ve münafıklara  nasip olur. Genellikle, onlarında belli bir asır sonra akıbeti yeşeren peygamber ahlaklı insanlara tarla olmaktır.  Bu döngü hep belli aralıklarla çalışır gider. Önemli olan bulunduğumuz konumu doğru teşhis edip Allah (C.C)DAN yardım dilemek ve ona peygamber ahlakıyla tam teslimiyetle icabettir..
Allah (C.C) peygamber ahlaklı en son tek insan hatırına (can vermeden) büyük kıyameti koparmayacağına sözü vardır.  Önermesinin eksiğini yazınız ya da gerekçeli ret ediniz.Öğrenci Yanıtları

97-Hayvan sevgisine, ilginse, icabetine, sadakatine, teslimiyetine… Vb muhtaç insanların neyi eksik? Bu tip insanlara ne denir?
İpucu; Batıdaki toplumsal yaşantılarla, insanların kalben-bedenen yalnızlığı ile ve kültürel yapı ile  ilişkilendirmeye çalışın.
İnsan sevgisini;Allah (C.C), peygamberlere, İnsanlara … Vb kimsesiz insan yavrularına ve diğer  sevgiye muhtaç akıllı yaratıklara vakit ayırıp sevgisini ikram daha liyakatlidir. İnsan sevgisini hayvanlara ikram etmek liyakatsizdir. Hayvanların sevgisi vahşidir bir birbirine ve yavrularına… Vb ikram ederler . İnsanın hayvanlar merhameti daha liyakatlidir.Öğrenci Yanıtları

98.Peygamber Ocağı Olan Askerlik Nasıl Olmalı?
1-Öğretim, öğrenim ve eğitim;Evrensel hümanist insanlığı aşan akli olan peygamber kardeşliği öncelikli sonra cet-evrimsel kardeşliğine dayalı öğretim, öğrenim ve eğitim sistemi. Mutlaka bu kardeşlik sırasının bilimsel gerçekleri gerekçeli ve uygulamadaki örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
2-Peygamber ahlaklı olmanın kişisel ve evrensel insani kazanımların avantajlarını uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
3-İstenmedik özelliklerinin doğru-diyet olarak kullanma alışık tepki (refleks)lerini kazandırmak. Küfür, yalan, öldürme, dayak… Vb istenmeyen özellik ve tatbik/uygulayış koşullarını örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
4-Babalık, annelilik, arkadaşlık, çevrede ve evde yaşamanın altın kurallarına ait temel eğitiminin verilmesi. Uygulamalı bilimsel örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
5-Kendini namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır)-vicdanlı ve doğru konumlandırma alışık tepki (refleks)lerini geliştirmenin vazgeçilmez koşulu;içinde yaşadığı toplumu, doğayı ve çevresini doğru tanıyıp bilgili ve doğru empati/eşduyum duymaktan geçtiğini kesin bilmesi gerekir.. Tatbik/Uygulayış koşulları örnekleriyle düşünsel, zihinsel, nesnel ve sanal somutlaştırılıp örneklendirilmelidir.
6-Ülke sorunlarını tanıma doğru empati/eşduyum duyma ve çözüm üretimini alışık tepki (refleks) ve alışkanlık haline getirmeye yönelik eğitim.Örneğin,erozyon, salgın hastalık, deprem… Vb afetlere karşı uygulamalı bilgilendirme.
7-Belki de Siyonizm(din kuduzu), şovenizim (soy kuduzu), Siyoşovenizm ve kötü ahlakın afetlerinden emin olmak için, görülen lüzumun liyakatine dayalı belli zamanlarda kurum ve okullarda peygamber ahlakı yemini yaptırmak evladır.
8-“İnsanlık Yemini;Yaşantım boyunca(Seçmen, İnsan Vekili, Öğrenci... Vb yemini);Liyakatin, Çeşitliliğin, Peygamber ahlakının, Bilgili olmanın ve Kendimi/mizi doğru tanımanın-dürüst konumlandırışın gerekliliğini kabul edip kurallarını samimiyetle uygulayacağıma ve oyumu-vekaletimi en namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), vicdanlı, ülke sorunlarını iç dünyasında namuslu ve dürüstçe konumlandırarak doğru-peygamberi çözmüş, peygamber ahlaklı insanların lehine kullanacağıma ya da bu özeklikte insana/lara emanet edeceğime, uygun aday yoksa oyumu kullanmayacağıma; namusum, vicdanım ve en büyük mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Geleceğimi ve insani yönetim haklarımı güvenebileceğim ya da emanet edebileceğim peygamber ahlaklı, yetenekli, işinin ehli çalışkan ve nefsini doğru tanıyan bilgili olduğuna kesin inandığım insanlara oyumu-vekaletimi vereceğim. "VETO İMPARATOLUĞUNUN" Ürünü olan 19. ve 20 YY'IN yıkıcı, cahil, gayri insani yani insansı düşünce (Âdem AS öncesi ve/veya sonrası; ruhsuz, akılsız, insani ilimsiz, eşyayı liyakatli tanımaz yani doğal-nesnel-düşünsel-zihinsel döngü düzenlerinin cahili ve doğal vicdanlı insansıların), eğitim ve yönetim sistemlerini… Vb tasdik eden ve özellikleri taşıyanlara emanet etmeyeceğime; namusum, vicdanım ve mukaddesatlarım üzerine yemin ederim. Bekli de Halk Vekili Yemini Şöyle Olmalı (Emri vakii değil): İnsanlığın varlığını, bağımsızlığını, dünyanın ve insanlığın bölünmez bütünlüğünü koruyacağıma, Allah (C.C)'HUN kayıtsız, şartsız hâkimiyetine ve İbrahim AS'IN Milletindeki Peygamberlerin Allah (C.C)'HUNE teslimiyetine itaat edeceğime, peygamberi (Rahmani/insancıl/Hz. Muhammed AS’A Peygamberlik (S.A.V) gelmeden önceki 40 yıllık insani ahlakı/Hz. İbrahim dini olan hanîfliğe tâbi olmuş) ahlaklı insanların mutlak gerekliliğine ve üstünlüğüne (Âdem oğlunu üstün kıldık diye ayet vardır), Kuran-i kerimdeki liyakatli, insani laiklik ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;Rahmani ve/veya cahil yaratıkların huzur ve refahı, İnsani dayanışma, liyakatli-insani adalet ve kavimlerin "İnsanlık Ailesi Devleti/Âdemi Ailesi" içindeki çeşitliliğinin gerekliliği anlayışı içinde her yaratığın insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanışı ülküsüne ve bu yemine sadakatten ayrılmayacağıma, İbrahim AS'IN milleti, tüm insanlık ve yaratıklar önünde; en yüce mukaddesatım, namusum, şerefim ve imanım üzerine yemin içerim. Gereksiz ise gerekçeli ret ediniz.
-Hz. Musa ve Hz. Harun'un Peygamberi (Rahmani/İnsancıl) kardeşliği değil de Habil ve Kabil'n kavim veya vahşi/doğal insan kardeşliğin hevesine kapılmakla, Sakat Demokrasinin zırhı arkasına gizlenmiş/gizletilmiş; gizli kapitalist, siyonist ve siyoşovenist muhtarlığın sevdasına düşmenin liyakat çizgilerinin cahili olamamak gerekir ya da kardeşlik sevdası muhtarlık tutkusu bir arada yürümez. Kavimler arasına akli olan peygamber kardeşliğini Allah (C.C) dilerim. Demirkuş 2008
-Bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?);insanlık ve doğal çevrenin hayırlı bekası için bilim, iş, teknoloji ve bilgi üreteceğine dair namus, vicdan ve mukaddesatları üzerine rutin yazılı ve sözlü yeminli çözümler üretmeye çalışın.
Yukarıda ki önermelerde verilen kavramları önem sırasına diziniz ve ülkemizde hayata uygulanması için;medya ortamında ve eğitim kurumlarında nasıl uygulamalar başlatırsınız?
Çıkarsayış;Asrımızdaki çevresel,toplumsal sorun ve tufanlar;yukarıdaki kavramların eğitimde, uygulamada ve doğru adreslerde liyakatiyle icra edilmediği için vardır.
İpucu;bu kavramların eğitimi için;medya, reklam ve yayın kurumlarına zorunlu yayınlatma, ders açma, rutin konferans, yemin, yılın başlangıç dersi veya günü... Vb düşünün.
Çıkarsayış; İnsanda, liyakat, peygamber ahlakı, çalışkanlık, bilgili olma ve çeşitliliğin bilincindeki sıfatları üzerine bir yemin geliştirin. Neden bu sıfatların insanda mutlak olması gerekir ve yemininin modası geçmez konusunu düşünün.
 -Halkların, devletlerin yararlı, özgün çok yönlü çeşitliliğini;tek tip Doğal (Vahşi) Demokrasinin, tek tip kapitalizmin, tek parti ve tek milletin kütür normlarının farzlarına asimilasyona zorlamanın, tevhit ettirmenin; cehaletini ve toplumsal tufanlarını görmeye çalışın.Demirkuş 2010  Önermelerinin geçerliliğini gerekçeli eleştiriniz.Öğrenci Yanıtları

99.A-Dillerin, sistemlerin, yönetimlerin, rejimlerin… Vb fert, toplumsal ve çevresel bazda; mantıki, insani düşünce, yararlı;yapısal (fıtratı), inançsal, kültürel... Vb değer yargılarını yok ediyor, engelliyor, kementliyor ya da katlediyorsa ne yapılmalı?
B-Sistemin/lerin, dilin/leri, lisanın/ları, yönetimlerin, rejimlerin… Vb kurallarının liyakate ve insani mantık, yararlı;örf adet, yapısal (fıtratı), düşünsel, inançsal, kültürel... Vb değer yargılarına kement, baraj, engel olması kesinse nasıl bir eğitim sistemi geliştirirsiniz?
İpucu
; doğrualternatifleri gerekçeleriyle liyakatli ortaya konulup liyakatli tedavi edilmeli veya tamamen terk edilip yararlı alternatifler yeniden geliştirilmelidir.Öğrenci Yanıtları

100. İnsana halifeliğin ya da  muhtariyetinin gücü  Osmanlının yıkılışıyla İslam'iyete ortaçağ dini iftirasıyla hak etmediği halde batıya devredilmiş gözüküyor. Batı bu gücü kafirciklerini yok etmek ya da yıkamak için ABD Talibanlı yapay hidayet etti, Avrupa'da,  ABD ve Kafirciklere karşı, gücünü ve kozunu Humeyni'ye destek himaye ve yapay hidayetini  esirgememiş ve iki (Taliban-İran) olayın rablik meyvelerini ve her şeye kadir olduklarını Afganistan'a ve Irana Ortak Kadiri rabliklerini taslayarak bir şeylerini ifade ediyorlar. Belki de!! Kurtuluş savaşı sonrası ülkemize, Afganistan'a, Iran'a ve bazı orta doğu ülkelerine de bu yapay hidayet edildiği için bugün İslam dininden hayır görülmüyor.
Gerçekten İran ve Taliban batıya karşı Pakistan ve Kuzey ırak gibi kısmi  itaat ve kısmi teslimiyetini  kabullenip dinden hayır gören duruşu ve tepkiyi serseydi çok başarılı olacaklardı. Ancak suni hidayetin icrasının dinden hayır görmemesinin ötesinde sahibine kara delik olacağa benziyor. Bu dinde hayır görenler sürpriz olarak görülmemelidirler. Allah (C.C) hidayet ettikleri, cebine, ceddine, nefsine… Vb göre değil de her şeyle tam teslim olunca her şeylerinde hayırlı tepkiler üretirler ve dinde hayır görenlerdir. Nefsini tanıyan rabbini tanır. Rabbini tanıyanlarda Allah (C.C) tam teslim olanlar kurtuluşa götüren alışık tepki (refleks) tepkileri üretebilirler.
İslam dini cahilleri ile bilimi-doğayı fetihleştiren bilim bilginlerinin (bilim insanlarının!?), bitmez tükenmez evrim tartışma ve kızışmasının ürettiği enerji ile beslenen vicdanı sızlamayan düşünsel deccalı mazoşistler ve sadistler o insanların düşünsel bilinç sistemlerini bilgisayar işletim sistemi misali işgal ederek namuslu (namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb Rahmani ve/veya şeytani insanlarla; namuslu, dürüst, vicdanlı... Vb kara cahil , kasti cahil ve/veya çocuksu cahil insanlar karıştırılmamalıdır), dürüst… Vb insanları şaşırtıp kendi emellerine tarla etmek için kullanıyor gözükmektedirler. Okuma parçasının gereksiz kısımlarını eleştiriniz gerekirse ret ediniz veya alternatifler öneriniz.

Öneri;
-İspanyol Rahiplerin Latin Amerika yerlilerini şeytan ve iblislikle suçlayıp toplu katliamları,
-Ortaçağ Avrupası cahillerinin cadı avı toplu katliamları,
-Haçlı seferleri ile Müslüman'ların toplu katliamları,
-Hitlerin Yahudileri lanetli görüp toplu katliamları… Vb doğu ve batıda insanlığın başına bugün ve gelecekte içi içe yaşanılan batılı kavimlerde tekrar edilmemesi için;tarihte genlerimizdeki toplu katliamları tetikleyen sebepler, koşullar ortaya çıktığı zaman genlerimizi ve egomuzu ya da bizi ve gelecek nesillerimizi frenleyen, uyaran, durduran, engelleyen ya da önlemeye neden olan eğitim ve eğitim sistemleri ve insan yasaları çıkarıp altına tüm insanlık imza atmalıdır.  
-Gereksiz yere bir insanı öldüren(haksız ve yeteri sebepsiz) bütün insanlığı öldürmüş sayılır.(Hadis var)
-Nefsi müdafaa bazı özel hallede insan öldürmenin koşulları belirlenmelidir. Öğrenci Yanıtları

101.A-Ne bulursan; okuma, yeme, içme, bakma… Vb gerekli olanlarını; okumayı, yemeyi, içmeyi, bakmayı… Vb doğru tanı alışık tepki (refleks)lerini kazanamaya çalış. Nefsini doğru tanımaya çalış onun için gerekli olanları içeri al!! Nefsini tanıyan rabbini tanır (Hadis var). Önermesini gerekçeli eleştiriniz
B-Milli piyango çekişli sadece en acil fakirlere ya da belli oranda muhtaç olanlara dayalı listeyle örtüşecek şekilde ıslah edilmiş olsa nasıl olur? fıtratı ve inanç değerlerinize uyumlu alternatif çekilişler önerin. Öğrenci Yanıtları