Yağ asidi : Esterlerle bileşikler yaparak yağ moleküllerini meydana getiren maddeler.
Yan mikro :   Bak: Semimikro.
Yangı (İnflamasyon) : Yaralanmaya karşı dokunun gösterdiği reaksiyonlar. Ağrı, ateşlenme, kızarma ve iltihaplanma.
Yapısal gen : Hücrenin yapısı ve metabolizması için gerekli RNA ' ları kodlayan DNA dizisine verilen genel ad.
Yaprak Metamorfozu: Asıl görevlerinden başka görevler yapmak üzere, değişik yapılar kazanmış yapraklardır. 
Yaprak: Gövde ve yan dallar üzerinde bulunan, büyümesi sınırlı olan, fotosentez ve terleme gibi çok önemli olayların yapıldığı, yassılaşmış ve geniş yüzeyli temel organlardır. 
Yara Tümör Virüsü  Çok çeşitli bitkilerin hastalanmasına neden olan çift iplikli RNA içeren bir bitki virüsü. 
Yavru Döl Seçimi (L . Progignere-ileri çıkarmak) : Deneme eşleşmeleri yaparak ve yavruyu gözleyerek geno tipin saptandığı bir üreme programı.
Yayılma Alanı : Belli bir türün yaşadığı yeryüzü kesimi.
Yayma Yöntemi ile Koloni Sayımı  Petri kutusuna önce agarlı besiyeri dökülüp katılaştıktan sonra sayım yapılacak örnekten 0,1 ml aktarılıp, Drigalski spatülü ile yayılması  ile yapılan sayım.  .  
Yersinia enterocolitica Yersinyosis hastalığına neden olan bakteri.  .  
Yeşil (Sülfür) Bakterileri  Klorozom, bakteriyoklorofil ve gerçek klorofil içeren anoksijenik fototrof bakteriler. 
Yoğunluk: Herhangi bir maddenin bir birim hacminin kütlesi.
Yolk Bezi: Besin maddesi üreten ya da depolayan bez ya da kese.
Yumurta (L . Ovum-yumurta) : Spermle döllendikten sonra aynı türün yeni bir bireyini verecek olan dişi üreme hücresi.
Yumurta Sarısı  - Tellurit Emülsiyonu  Genellikle Staphylococcus aureus aranması / sayılması sırasında lesitinaz aktivitesinin belirlenmesi için kullanılan besiyeri katkısı. 
Yumurta Sarısı Emülsiyonu Genellikle Bacillus cereus aranması / sayılması sırasında lesitinaz aktivitesinin belirlenmesi için kullanılan besiyeri katkısı. 
Yumurta:(oosfer) Dişi üreme hücresi.
Yumurtalık: Dişi bireylerde eşey hücrelerinin üretildiği, aynı zamanda eşey hormonları da salgılayan organ.
Yutak: Ağız boşluğu ve yemek borusu arasındaki kaslı kanal, farinks. 
Yüzme kesesi : Birçok kemikli balıkta çeperi sindirim kanalı ile aynı yapıda, içi hava ve diğer gazlarla dolu olan, hidrostatik denge, solunum, ses çıkarma ve ses almada görevli yapı.