Rhodophyta

Rhodophyta Rhodophyta Rhodophyta

Kırmızı algler filumudur. Hemen hemen tümüyle okyanuslarda bulunurlar.