Rassenkreis ırk çemberi

Rassenkreis

Rassenkreis


Bir populasyonun coğrafik alt türlerinin geniş bir alana yayılmış gruplarıdır. Her alt tür kendisine komşu olandan bazı bakımlardan farklıdır, fakat birbirleriyle çiftleşirler. Ancak serinin iki ucundaki gruplar tamamen farklı olabilir ve belirgin şekilde birbirleriyle döllenmeleri azalmıştır.