Refleks

Refleks

Refleks

Refleks

Refleks


1-Verilen bir uyartıya karşı doğuşsal, otomatik ve istemsiz bir tepki şekli olup işe karışan sinirlerin anatomik ilişkileriyle saptanır.
2-Bir uyartıya verilen ani cevap.Alınan uyartı sonucunda meydana gelen impulsa, beyne iletilmeksizin verilen cevap.
3-Elimize iğne batınca elimizi çekmemiz basit reflekse bir örnek olarak verilebilir. Basit reflekslerde duyu ve motor nöron gibi iki nöronla tepki oluşur.