Regülatör (Düzenleyici) genler

Regülatör genler 

(şifre veren/düzenleyici)genler

Regülatör genler
(şifre veren/düzenleyici)genler

  Düzenleyici genler,şifre genidir.Repressör proteinlerin sentezi için şifre veren özel genlerdir.
Yapısal genleri ve elementleri içerir.