Ruminat


Ruminat

 Düzensiz kanalcıklı. Yüzeyin düzgün olmayan bir çok kanalcıklar ile. girintili çıkıntılı ve koyulu açıklı bir tonda kaplanmış olması.girintili, yüzeyi düzensiz kanalcıklı.