Regulator Gen


Regulator Gen

Regulator Gen

  Düzenleyici genler,şifre genidir.Repressör proteinlerin sentezi için şifre veren özel genlerdir.
Yapısal genleri ve elementleri içerir.