Retus


Retus


 İçe girintili uç. Yaprak ucunda içe kısa bir girinti bulunması