Ribonükleik asit

Ribonükleik asit (RNA)

RNA


1-Riboz şekerini içeren nükleik asit. Hem nükleus hem de sitoplazmada bulunur ve protein sentezlenmesinde önemli bir moleküldür.
2-RNA, DNA'nın emrettiği görevleri yürüten, tek nükleotit zincirinden oluşmuş, organik makro moleküldür. Tüm canlı hücrelerde
görevlerine göre üç çeşit RNA vardır .a)Elçi = mesajcı RNA (mRNA) b)Taşıyıcı= transfer RNA (tRNA) c)Ribozomal RNA (rRNA).