Rhodophyta


Rhodophyta

 Kırmızı alglerdir. Kırmızı algler filumu. Hemen hemen tümüyle okyanuslarda bulunurlar.