RNA


RNA

R Yönetici. Riboz şekerini içeren nükleik asit.Hem nukleus hem de sitoplazmada bulunur ve protein sentezlenmesinde önemli bir moleküldür